Categories
FAQ

[:en]Plus500 Share Price[:ms]Harga Plus500 Kongsi[:cs]Plus500 ceny akcií[:da]Plus500 Share Pris[:de]Plus500 Aktienkurs[:et]Plus500 Jaga Hind[:es]Plus500 precio por acción[:el]Τιμή Plus500 Share[:fr]Plus500 Partager Prix[:hr]Plus500 Podijeli Cijena[:is]Plus500 Deila Verð[:it]Plus500 sul prezzo delle azioni[:lv]Plus500 Share Cena[:lt]Plus500 Dalintis Kaina[:hu]Plus500 Részvényár[:mt]Plus500 Share Prezz[:nl]Plus500 aandelenprijs[:no]Plus500 Del Pris[:pl]Plus500 Cena akcji[:pt]Plus500 Cotação[:ru]Plus500 Делить Цена[:ro]Plus500 Spune-le prietenilor Preț[:sk]Plus500 ceny akcií[:sl]Plus500 cene delnice[:fi]Plus500 Kurssikehitys[:sv]Plus500 Aktiekurs[:tr]Plus500 Hisse Fiyatı[:bg]Plus500 Share Цена[:iw]מחיר Plus500 שתף[:ar]Plus500 السعر[:cn]Plus500股价[:zh]Plus500股價[:]

[:en]Plus500 share price explained, All you need to know about Plus 500 share price, Read the news about the Plus500 company before invest in Plus500 UK share price. Below is all about Plus 500 share price. For more information about Plus500 share price you can visit Plus500 review by ForexSQ.com website.

Plus500 share price

Plus500 has developed and operates an online trading platform for retail customers to trade CFDs internationally over more than 2,200 different underlying global financial instruments comprising equities, indices, commodities, options, ETFs and foreign exchange..

Plus500 share price LSE Dividends

Plus500 share price at London stock exchange increase most of the time, The Group has historically paid significant dividends to its shareholders and currently intends to continue to pay dividends both to provide Shareholders with a cash return on their investment and to act as a financial discipline for the Company. The Company intends to pay not less than 60 percent of retained profits in each financial year out as dividends to Shareholders.

Country of Incorporation and Operation

Plus500 Ltd is incorporated in Israel (Registered Number 514142140). The rights of shareholders may be different from the rights of shareholders in a UK incorporated company.

Plus 500 share price

Now you know all about Plus 500 share price by this Plus500 share price, If you want to read more news about the Plus500 company before invest in Plus500 UK share price then read the Plus 500 share price tips and tricks by ForexSQ.com forex website.

For more information about Plus 500 share price you can visit Plus500 review by TopForexBrokers.com website.

If you like this Plus500 share price review then tip us by share it on social networks please.[:ms]

Plus500 broker yang disenaraikan di Bursa Saham London , Jika anda ingin membeli saham Plus500 anda boleh melihat harga saham Plus500 pada saham London pertukaran .

Plus500 telah membangunkan dan mengendalikan platform dagangan dalam talian untuk pelanggan runcit untuk berdagang CFD antarabangsa ke atas lebih daripada 2,200 instrumen kewangan global asas yang berbeza yang terdiri daripada ekuiti, indeks, komoditi, pilihan, ETF dan pertukaran asing .

Kumpulan membolehkan pelanggan runcit untuk berdagang CFD di lebih daripada 50 negara. Platform dagangan boleh diakses dari sistem pelbagai operasi (Windows, telefon pintar (iOS, Android dan Windows Phone), tablet (iOS, Android dan Surface), Apple Watch dan pelayar web.

Para Pengarah percaya bahawa kejayaan Kumpulan setakat ini adalah terutamanya disebabkan oleh, teknologi proprietari yang dibangunkan sendiri yang ia telah berkembang dan terus berkembang untuk menyokong Platform Trading.

Platform Dagangan telah direka untuk menjadi intuitif dan mudah untuk digunakan yang mungkin.

Platform Dagangan telah diterjemahkan ke dalam 31 bahasa. Para Pengarah percaya bahawa penekanan kepada teknologi, bersama-sama dengan strategi pemasaran online yang disasarkan Kumpulan, telah membantu untuk membezakan Kumpulan daripada pesaingnya.

Kumpulan menjana pendapatannya terutamanya daripada perbezaan berurusan pada Platform Trading. Di samping itu, Kumpulan menjana pendapatan dari premium semalaman, berkesan caj pembiayaan, di jabatan tertentu yang dipegang oleh pelanggan semalaman dan keuntungan (diimbangi oleh kerugian) pada kedudukan dagangan pelanggan. Kumpulan tidak mengenakan pelanggan komisen mengenai perdagangan.

dividen

Plus 500 harga saham di London peningkatan bursa saham kebanyakan masa, Kumpulan telah sejarah membayar dividen yang besar kepada para pemegang saham dan kini bercadang untuk terus membayar dividen kedua-dua untuk menyediakan pemegang saham dengan pulangan tunai ke atas pelaburan mereka dan bertindak sebagai satu disiplin kewangan untuk Syarikat. Syarikat berhasrat untuk membayar tidak kurang daripada 60 peratus daripada keuntungan terkumpul pada setiap tahun kewangan sebagai dividen kepada para Pemegang Saham.

Plus500 Kongsi Harga AIM Peraturan 26

Plus500 harga saham juga menunjukkan dengan Google Kewangan , Maklumat yang terkandung dalam seksyen ini laman web ini dinyatakan bagi maksud AIM Peraturan 26. Butiran mengenai halaman ini kali terakhir dikemaskini pada 26 Oktober 2016.

Maklumat Syarikat

Penerangan Perniagaan

Maklumat Pengarah

Jawatankuasa Lembaga Pengarah dan Dokumen Perlembagaan

Advisors

Negara Diperbadankan dan Operasi

Plus500 Ltd ditubuhkan di Israel (Bilangan Berdaftar 514.142.140). Hak-hak pemegang saham mungkin berbeza daripada hak-hak pemegang saham dalam syarikat UK diperbadankan.

Pengumuman, Syarikat Laporan dan Pekeliling

Pengumuman Syarikat Laporan

Maklumat Sekuriti dan Bilangan Saham

Tiada sekatan ke atas pemindahan saham dalam Plus500 Ltd.

Modal Saham yang diterbitkan

Pemegang Saham Penting

Tadbir urus korporat

Oleh kerana Syarikat diperbadankan di Israel, ia tertakluk kepada undang-undang Israel dan UK Kod Bandar Pengambilalihan dan Penggabungan tidak akan dikenakan.

Tadbir Urus Korporat, Lembaga dan Jawatankuasa

Butir-butir apa-apa Exchanges lain atau Platform Dagangan

saham biasa Plus500 Ltd. dimasukkan ke trading di AIM, pasaran yang dikawal selia oleh Bursa Saham London.

Plus500 Ltd masih belum digunakan atau bersetuju untuk mempunyai apa-apa sekuriti (termasuk sekuriti AIM yang) mengakui atau didagangkan di mana-mana bursa atau lain-lain perdagangan platform . Tiada sekatan ke atas pemindahan AIM sekuriti di dalam Syarikat

[:cs]

Plus500 makléř uvedeny na Londýnské burze , pokud chcete koupit akcie Plus500 můžete vidět na cenu akcií Plus500 na Londýnské akciové burze .

Plus500 vyvinula a provozuje online obchodní platformu pro maloodběratele obchodovat CFD na mezinárodní úrovni více než 2200 různých základních globálních finančních nástrojů, které obsahují akcie, indexy, komodity, opce, ETF a devizy .

Skupina umožňuje maloobchodním zákazníkům obchodovat CFD ve více než 50 zemích světa. Obchodní platforma je přístupná z více operačních systémů (Windows, smartphony (iOS, Android a Windows Phone), tablet (iOS, Android a povrch), Apple sledovat a webových prohlížečů.

Ředitelé věří, že úspěch skupiny k dnešnímu dni bylo především díky patentované technologie sebe-rozvinuté, že vyvinula a dále rozvíjí na podporu obchodní platformy.

Obchodní platforma byla navržena tak, aby, jak intuitivní a snadno se používá, jak je to možné.

Obchodní platforma byl lokalizován do 31 jazyků. Ředitelé věří, že tento důraz na technologii, spolu s cíleným on-line marketingové strategie skupiny, pomohla odlišit skupinu od svých konkurentů.

Skupina generuje své tržby zejména ze které se zabývají spreadů na obchodní platformě. Kromě toho skupina generuje příjmy z pojistného přes noc, účinně finančního poplatku za určitých pozic, které zákazníci přes noc a zisků (kompenzovány ztráty) z obchodních pozic zákazníků. Skupina neúčtuje zákazníkům provizi z obchodů.

dividendy

Plus 500 cena akcií na londýnské burze cenných papírů zvýšení většinu času, Skupina historicky zaplatil značné dividendy svým akcionářům, a v současné době má v úmyslu i nadále vyplácet dividendy oba umožnit Akcionářům s návratem hotovosti na svou investici a působit jako finanční kázně pro společnost. Společnost má v úmyslu platit ne méně než 60 procent z nerozděleného zisku v každém finančním roce se ve formě dividend akcionářům.

Plus500 ceny akcií AIM Pravidlo 26

Cena akcií Plus500 také ukazuje od Google Finance , Informace obsažené v této části této webové stránce jsou zveřejněny pro účely AIM pravidlo 26. Podrobnosti o této stránce byly naposledy aktualizovány dne 26. října 2016.

Informace o společnosti

Popis činnosti

Ředitelů Informace

Výbory představenstva a ústavní dokumenty

poradci

Zemi jejího založení a provozu

Plus500 Ltd je začleněna v Izraeli (registrační číslo 514142140). Práva akcionářů se mohou lišit od práv akcionářů ve společnostech ve Spojeném království akciová společnost.

Oznámení, Company zprávy a oběžníky

Oznámení o společnosti Company Reports

Cenné papíry informační a počet akcií

Neexistují žádná omezení převodu akcií v Plus500 Ltd.

Vydaného akciového kapitálu

významné Akcionáři

Corporate Governance

Vzhledem k tomu, Společnost je zapsána v Izraeli, to je předmětem izraelských zákonů a rozhodnutí britského City Code o převzetí a nebude platit fúzí.

Corporate Governance, Správní rada a výbory

Podrobnosti o jakýchkoli jiných cenných papírů nebo obchodních platforem

Kmenové akcie Plus500 Ltd. jsou přijaty k obchodování na AIM, tržiště regulované London Stock Exchange.

Plus500 Ltd nepožádal nebo dohodnuté mít některý z jeho cenných papírů (včetně jeho cílem cenných papírů) připustil, nebo obchodovány na jiných výměnných nebo obchodních platforem . Neexistují žádná omezení týkající se převodu AIM cenné papíry společnosti

[:da]

Plus500 mægler noteret på London Stock udveksling , hvis du ønsker at købe Plus500 aktier, du kan se Plus500 aktiekursen på London børsen udveksling .

Plus500 har udviklet og driver en online handelsplatform for privatkunder at handle CFD'er internationalt over mere end 2.200 forskellige underliggende globale finansielle instrumenter omfatter aktier, indekser, råvarer, optioner, ETF'er og udenlandsk valuta .

Koncernen giver privatkunder at handle CFD'er i mere end 50 lande. Den handelsplatform er tilgængelig fra flere operativsystemer (Windows, smartphones (iOS, Android og Windows Phone), tabletter (iOS, Android og overflade), Apple Watch og webbrowsere.

Bestyrelsen mener, at succesen af ​​koncernen til dato har været primært på grund af egen udviklet, proprietær teknologi det har udviklet og fortsætter med at udvikle sig til støtte Handelsplatformen.

Den Handelsplatformen er designet til at være så intuitiv og nem at bruge som muligt.

Den Handelsplatformen er blevet lokaliseret i 31 sprog. Bestyrelsen mener, at denne vægt på teknologi, sammen med koncernens målrettede online marketing strategi, har været med til at differentiere koncernen fra konkurrenterne.

Koncernen genererer sine indtægter hovedsagelig fra handelsspreads på Handelsplatformen. Hertil kommer, at koncernen genererer indtægter fra overnattende præmier, effektivt en finansiering gebyr, på visse positioner hos kunderne natten og gevinster (opvejet af tab) på kundernes handelspositioner. Koncernen har ikke opkræve kunderne en provision på handler.

Udbytte

Plus 500 aksjer pris på London børsen stigning meste af tiden, har Koncernen historisk betalt betydelige udbytte til sine aktionærer, og i øjeblikket har til hensigt at fortsætte med at betale udbytte både at give aktionærerne en kontant afkast af deres investering, og at fungere som en finansiel disciplin for Selskabet. Selskabet agter at betale ikke mindre end 60 procent af overført overskud i hvert regnskabsår ud som udbytte til aktionærerne.

Plus500 Share Pris AIM artikel 26

Den Plus500 Aktiekursen viser også af Google Finance , er Oplysningerne i dette afsnit af denne hjemmeside oplyses i forbindelse med AIM Regel 26. Detaljerne på denne side blev sidst opdateret den 26. oktober 2016.

Information om virksomheden

forretning Beskrivelse

Bestyrelsens Information

Ledelsesudvalg og Konstitutionelle dokumenter

rådgivere

Indregistreringsland og Operation

Plus500 Ltd er indarbejdet i Israel (registrerede nummer 514.142.140). Aktionærernes rettigheder kan være forskellige fra de rettigheder, aktionærer i en britisk aktieselskab.

Meddelelser, Firma Rapporter og cirkulærer

Selskabsmeddelelser Company Reports

Værdipapirer Information og Antal aktier

Der er ingen begrænsninger på overdragelse af aktier i Plus500 Ltd.

Udstedt Aktiekapital

Væsentlige Aktionærer

Corporate Governance

Da selskabet er indarbejdet i Israel, den er underlagt israelsk lov og UK City Code om overtagelser og fusioner vil ikke anvendelse.

Corporate Governance, Bestyrelse og udvalg

Oplysninger om eventuelle andre Exchanges eller handelsplatforme

Plus500 Ltd. ordinære aktier er optaget til handel på AIM, en markedsplads reguleret af London Stock Exchange.

Plus500 Ltd har ikke anvendt eller aftalt til at have nogen af sine værdipapirer (herunder dens AIM værdipapirer) optaget eller handles på nogen andre udvekslingsprogrammer eller handelsplatforme . Der er ingen begrænsninger på overførsel af AIM Securities i Selskabet

[:de]

Plus500 Broker an aufgeführt Londoner Börse , wenn Sie Plus500 Aktien kaufen möchten Sie die Plus500 Aktienkurs am London Stock sehen Austausch .

Plus500 entwickelt hat und betreibt eine Online – Handelsplattform für Privatkunden international CFDs handeln über mehr als 2.200 verschiedenen zugrunde liegenden globalen Finanzinstrumente umfassen Aktien, Indizes, Rohstoffe, Optionen, ETFs und Devisen .

Die Gruppe ermöglicht Privatkunden CFDs in mehr als 50 Ländern zu handeln. Die Handelsplattform ist von mehreren Betriebssystemen (Windows, Smartphones (iOS, Android und Windows Phone), Tabletten (iOS, Android und Oberfläche), Apple-Uhr-und Web-Browser.

Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass der Erfolg des Konzerns bisher vor allem auf die selbst entwickelte, es und setzt die Handelsplattform zu entwickeln, hat sich entwickelt proprietäre Technologie wurde zu unterstützen.

Die Handelsplattform ist so intuitiv und einfach zu bedienen wie möglich gestaltet.

Die Trading-Plattform wurde in 31 Sprachen lokalisiert. Die Direktoren sind der Ansicht, dass dieser Schwerpunkt auf Technologie, zusammen mit der gezielten Online-Marketing-Strategie der Gruppe, hat dazu beigetragen, die Gruppe von ihren Mitbewerbern zu differenzieren.

Der Konzern generiert seine Umsätze hauptsächlich aus den Handelsspannen auf der Handelsplattform. Darüber hinaus erzeugt der Konzern einen Umsatz von über Nacht Prämien, effektiv eine Finanzierungsgebühr, auf bestimmte von den Kunden gehaltenen Positionen über Nacht und Gewinne (Verluste Offset) an Kunden Handelspositionen. Der Konzern berechnet keine Kunden eine Provision auf Trades.

Dividenden

Plus 500 Aktienkurs am London Stock Exchange Anstieg die meiste Zeit, die Gruppe hat in der Vergangenheit bezahlt erhebliche Dividenden an die Anteilseigner und beabsichtigt derzeit weiterhin beide zu zahlen Dividenden der Aktionäre zu schaffen , mit einem Cash – Rendite auf ihre Investitionen und als Finanzdisziplin zu handeln für die Firma. Die Gesellschaft beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr zu zahlen, als Dividende an die Aktionäre, die nicht weniger als 60 Prozent des Bilanzgewinns.

Plus500 Aktienkurs AIM Regel 26

Die Plus500 Aktienkurs zeigt auch von Google Finance , Die Informationen in diesem Abschnitt dieser Website enthalten ist , für die Zwecke der AIM – Regel 26 offenbart Die Angaben auf dieser Seite aktualisiert am 26. Oktober 2016 zuletzt waren.

Firmeninformation

Geschäftsbeschreibung

Directors 'Informationen

Ausschüsse und Verfassungsdokumente

Advisors

Land der Gründung und Betrieb

Plus500 Ltd ist in Israel (Registernummer 514142140) eingebaut. Die Rechte der Aktionäre können von den Rechten der Aktionäre in einer britischen Aktiengesellschaft unterschiedlich sein.

Ankündigungen, Unternehmensberichte und Zirkulare

Unternehmensnachrichten Unternehmensberichte

Wertpapierinformationen und Anzahl der Aktien

Es gibt keine Beschränkungen für die Übertragung von Anteilen an Plus500 Ltd.

Ausgegebene Aktien

Bedeutende Aktionäre

Corporate Governance

Da die Gesellschaft in Israel aufgenommen wird, ist es israelischem Gesetz und dem Vereinigten Königreich City Code auf Übernahmen und Fusionen unterliegen nicht anwendbar.

Corporate Governance, Vorstand und Ausschüsse

Die Einzelheiten von anderen Börsen oder Handelsplattformen

Plus500 Ltd. Stammaktien zugelassen sind, an der AIM zum Handel, einem Marktplatz von der Londoner Börse reguliert.

Plus500 Ltd hat nicht angewandt oder vereinbart eine ihrer Wertpapiere (einschließlich seiner AIM Wertpapiere) zugelassen sind oder an einer anderen Börse oder gehandelt Handelsplattformen . Es gibt keine Beschränkungen für die Übertragung von AIM Wertpapiere in der Gesellschaft

[:et]

Plus500 maakler loetletud Londoni börsi , Kui soovite osta Plus500 aktsiate näed Plus500 aktsia hind Londoni börsil vahetada .

Plus500 on välja töötatud ja toimib online kauplemise platvormi jaeklientidele kaubelda CFD rahvusvaheliselt rohkem kui 2200 erinevat aluseks globaalse finantsinstrumendid, mis hõlmab aktsiate, indeksite, toormete, valikud, ETF-id ja välisvaluuta .

Kontserni võimaldab jaeklientidele kaubelda CFD rohkem kui 50 riigis. Kauplemisplatvormi on kättesaadav mitut opsüsteemi (Windows, nutitelefonid (iOS, Android ja Windows Phone), tabletid (iOS, Android ja Surface), Apple Vaata ja brausereid.

Direktorid usuvad, et kontserni edu senini peamiselt tingitud ise välja, patenteeritud tehnoloogia on arenenud ja areneb toetada Trading Platform.

Kauplemisplatvormil on projekteeritud nii intuitiivne ja lihtne kasutada kui võimalik.

Kauplemisplatvormi on lokaliseeruvad 31 keeles. Direktorid usuvad, et see rõhku tehnoloogia koos grupi sihitud online marketing strateegia on aidanud eristada Group konkurentidest.

Kontsern toodab oma tulud peamiselt pärit tegelevad levib kauplemisterminalis. Lisaks Group tekitab tulud üleöö preemiad, tõhusalt finantseerimise eest, teatud ametikohtade kliendid üleöö ja kasum (kompenseerida kaotust) klientide kauplemise seisukohti. Grupp ei võta kliendid vahendustasu ametitest.

Dividendid

Plus 500 aktsia hind Londoni börsil tõus enamiku ajast, grupp on ajalooliselt makstud olulisi dividende aktsionäridele ja praegu kavatseb jätkata dividendide maksmist nii andma aktsionäridele rahalist tulu oma investeeringuid ja tegutseda finantsdistsipliini Ettevõtte jaoks. Ettevõte kavatseb maksma mitte vähem kui 60 protsenti jaotamata kasumi igal majandusaastal välja dividendidena aktsionäridele.

Plus500 Jaga Hind AIM artikli 26

Plus500 aktsia hind näitavad ka Google Finance sisalduvat teavet käesolevas jaos sellel veebilehel on avalikustatud eesmärgil AIM Reegel 26. üksikasju selle lehe viimati uuendatud 26. oktoober 2016.

ettevõtte info

Äri Kirjeldus

Direktorite Info

Juhatuse komiteed ja põhiseaduse dokumendid

Advisors

Riik ja operatsioon

Plus500 Ltd on asutatud Iisraeli (registreerimisnumber 514142140). Aktsionäride õiguste võib erineda aktsionäride õigustele UK aktsiaselts.

Teated, teatas firma ja ringkirjade

Ettevõte Teated ettevõtte aruanded

Väärtpaberite Informatsioon ja arv Aktsiad

Puuduvad piirangud aktsiate üleandmine Plus500 Ltd

Aktsiakapital

oluliste aktsionäride

Ühingujuhtimise

Kuna ettevõttel on lisatud Iisraeliga, see asub Iisraeli õigust ja Suurbritannias Linn koodeksi ülevõtmised ja ühinemised ei kehti.

Ühingujuhtimise, juhatus ja komisjonid

Andmed kõigi teiste börsi või kauplemiskoha

Plus500 Ltd lihtaktsiad kaubeldakse AIM, turg reguleerib London Stock Exchange.

Plus500 Ltd ei ole taotlenud või kokku leppinud, et mõni tema väärtpaberid (sealhulgas selle eesmärk väärtpaberid) tunnustatud või kaubeldakse muul vahetada või kauplemise platvormidel . Puuduvad piirangud üleandmise AIM väärtpaberite Ettevõtte

[:es]

Plus500 agente aparece en bolsa de Londres , Si usted quiere comprar acciones Plus500 se puede ver el precio de la acción Plus500 en Londres stock de cambio .

Plus500 ha desarrollado y opera una plataforma de comercio en línea para los clientes al por menor a los CFD comercio internacional durante más de 2.200 instrumentos financieros globales subyacentes que comprenden diferentes acciones, índices, materias primas, opciones, ETF y de divisas .

El Grupo permite a los clientes al por menor a los CFD comercio en más de 50 países. La plataforma de operaciones es accesible desde múltiples sistemas operativos (Windows, smartphones (iOS, Android y Windows Phone), tabletas (iOS, Android y superficiales), Apple reloj y navegadores web.

Los directores creen que el éxito del Grupo hasta la fecha se ha debido principalmente a la auto-desarrollado, tecnología patentada que ha desarrollado y continúa desarrollando para apoyar la Plataforma de Operaciones.

La plataforma de operaciones ha sido diseñado para ser lo más intuitivo y fácil de usar como sea posible.

La plataforma de operaciones se ha localizado a 31 idiomas. Los administradores consideran que este énfasis en la tecnología, junto con una estrategia de marketing en línea apuntada del Grupo, ha ayudado a diferenciar el grupo de sus competidores.

El Grupo genera sus ingresos principalmente de los spreads en la plataforma comercial. Además, el Grupo genera ingresos por primas durante la noche, con eficacia un cargo de financiación, en determinadas posiciones mantenidas por los clientes durante la noche y las ganancias (compensación de bases) en las posiciones de negociación de los clientes. El Grupo no cobrar a los clientes una comisión sobre las operaciones.

dividendos

Más 500 precio de la acción en Londres incremento bolsa de valores de la mayor parte del tiempo, el grupo históricamente ha producido importantes beneficios a sus accionistas y en la actualidad tiene la intención de seguir pagando dividendos tanto a disposición de los accionistas un retorno efectivo de la inversión y de actuar como una disciplina financiera para la compañía. La Compañía tiene la intención de pagar no menos del 60 por ciento de las ganancias retenidas en cada ejercicio en forma de dividendos a los accionistas.

Regla Plus500 precio por acción AIM 26

El precio de la acción Plus500 muestra también por Google Finanzas , la información contenida en esta sección de esta página web se da a conocer a los efectos de AIM Regla 26. Los detalles en esta página se actualizaron por el año 2016 el 26 de octubre pasado.

Información de la empresa

descripción del negocio

Información Directores

Comisiones del Consejo y los documentos constitucionales

asesores

País de constitución y funcionamiento

Plus500 Ltd se incorpora en Israel (Número de registro 514142140). Los derechos de los accionistas pueden ser diferentes de los derechos de los accionistas de una empresa del Reino Unido incorporado.

Anuncios, Informes de la compañía y circulares

Anuncios Informes de la compañía Empresa

Información de Valores y número de acciones

No existen restricciones a la transmisibilidad de las acciones de Plus500 Ltd.

Capital social emitido

Los accionistas significativos

Gobierno Corporativo

Dado que la Sociedad se incorpora en Israel, que está sujeta a la ley israelí y el Código de la Ciudad del Reino Unido sobre Adquisiciones y Fusiones no se aplicarán.

Gobierno Corporativo, el Consejo y Comisiones

Los detalles de cualquier otro mercados organizados o

Las acciones ordinarias de Plus500 Ltd. se admiten a negociación en el AIM, un mercado regulado por la Bolsa de Valores de Londres.

Plus500 Ltd no ha solicitado o acordado para tener cualquiera de sus valores (incluyendo sus valores AIM) admitidos o negociados en cualquier otro cambio o plataformas de negociación . No existen restricciones a la transmisibilidad de AIM Valores en la Empresa

[:el]

Plus500 μεσίτης που παρατίθενται στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου , Αν θέλετε να αγοράσετε μετοχές Plus500 μπορείτε να δείτε την τιμή της μετοχής της Plus500 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου ανταλλαγή .

Plus500 έχει αναπτύξει και λειτουργεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών για τους πελάτες λιανικής στις συναλλαγές CFDs διεθνώς σε περισσότερες από 2.200 διαφορετικές υποκείμενη παγκόσμια χρηματοπιστωτικά μέσα που περιλαμβάνουν μετοχές, δείκτες, εμπορεύματα, τις επιλογές, ETFs και συνάλλαγμα .

Ο Όμιλος δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες λιανικής στις συναλλαγές CFDs σε περισσότερες από 50 χώρες. Η πλατφόρμα συναλλαγών είναι προσβάσιμο από πολλά λειτουργικά συστήματα (Windows, smartphones (iOS, Android και Windows Phone), ταμπλέτες (iOS, Android και επιφάνειας), η Apple ρολόι και web browsers.

Οι Σύμβουλοι πιστεύουν ότι η επιτυχία του Ομίλου μέχρι σήμερα, κυρίως λόγω της αυτο-αναπτυχθεί, ιδιόκτητη τεχνολογία που έχει αναπτύξει και συνεχίζει να αναπτύσσει για την υποστήριξη της Πλατφόρμας Συναλλαγών.

Η Πλατφόρμα Συναλλαγών έχει σχεδιαστεί να είναι όσο πιο διαισθητικό και εύκολο στη χρήση όσο το δυνατόν.

Η Πλατφόρμα Συναλλαγών έχει εντοπιστεί σε 31 γλώσσες. Οι διευθυντές πιστεύουν ότι αυτή η έμφαση στην τεχνολογία, σε συνδυασμό με στοχευμένες σε απευθείας σύνδεση στρατηγική μάρκετινγκ του Ομίλου, έχει βοηθήσει να διαφοροποιήσει τον Όμιλο από τους ανταγωνιστές της.

Ο Όμιλος παράγει έσοδα κυρίως από τις ασχολούνται spreads στην πλατφόρμα συναλλαγών. Επιπλέον, ο Όμιλος παράγει έσοδα από τη διάρκεια της νύχτας τα ασφάλιστρα, αποτελεσματικά χρέωση χρηματοδότησης, για ορισμένες θέσεις που κατέχονται από τους πελάτες τη διάρκεια της νύχτας και τα κέρδη (αντισταθμιστεί από τις απώλειες) στις θέσεις των συναλλαγών των πελατών. Ο Όμιλος δεν χρεώνει στους πελάτες προμήθεια για τις συναλλαγές του.

μερίσματα

Συν 500 τιμή της μετοχής κατά Λονδίνου αύξηση χρηματιστήριο το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, ο Όμιλος έχει ιστορικά κατέβαλε σημαντικές μερίσματα στους μετόχους της και προτίθεται επί του παρόντος να συνεχίσουν να πληρώνουν μερίσματα τόσο για την παροχή των μετόχων με επιστροφή μετρητών για τις επενδύσεις τους και να ενεργούν ως δημοσιονομική πειθαρχία για την Εταιρεία. Η Εταιρεία προτίθεται να καταβάλει όχι λιγότερο από το 60 τοις εκατό των μη διανεμόμενα κέρδη σε κάθε οικονομικό έτος ως μερίσματα στους μετόχους.

Plus500 Μετοχής AIM άρθρο 26

Η τιμή της μετοχής της Plus500 δείχνει επίσης από το Google Finance , οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το τμήμα της παρούσας ιστοσελίδας αποκαλύπτονται για τους σκοπούς της ΑΙΜ του άρθρου 26. Οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτή τη σελίδα ήταν ενημερωμένο για 26η Οκτωβρίου 2016 τελευταία.

Πληροφορίες για την εταιρία

Business Περιγραφή

Πληροφορίες Διευθυντές »

Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου και Συνταγματική Έγγραφα

σύμβουλοι

Χώρα σύστασης και λειτουργίας

Plus500 Ltd έχει ενσωματωθεί στο Ισραήλ (αριθμός μητρώου 514142140). Τα δικαιώματα των μετόχων μπορεί να είναι διαφορετικά από τα δικαιώματα των μετόχων σε Ηνωμένο Βασίλειο ανώνυμη εταιρία.

Ανακοινώσεις, Company Εκθέσεις και Εγκύκλιοι

Εταιρικές Ανακοινώσεις εταιρεία Αναφορές

Τίτλων της Πληροφορίας και Αριθμός Μετοχών

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Plus500 Ltd.

Εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου

σημαντικές Μέτοχοι

εταιρική διακυβέρνηση

Καθώς η Εταιρεία έχει ενσωματωθεί στο Ισραήλ, υπόκειται στην ισραηλινή νομοθεσία και τον Κώδικα πόλη του Ηνωμένου Βασιλείου στις εξαγορές και συγχωνεύσεις δεν θα ισχύει.

Εταιρική Διακυβέρνηση, Το Διοικητικό Συμβούλιο και Επιτροπές

Λεπτομέρειες τυχόν άλλα χρηματιστήρια ή Πλατφόρμες Συναλλαγών

Οι κοινές μετοχές της Plus500 Ltd. είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο AIM, μια αγορά ρυθμίζεται από το Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Plus500 Ltd δεν έχει εφαρμόσει ή έχει συμφωνήσει να έχουν οποιοδήποτε από τους τίτλους της (συμπεριλαμβανομένων των τίτλων AIM του) εισαχθεί ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οποιαδήποτε άλλη ανταλλαγή ή πλατφόρμες συναλλαγών . Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη μεταβίβαση των AIM Τίτλων της Εταιρείας

[:fr]

Plus500 courtier cotée à Bourse de Londres , Si vous voulez acheter des actions Plus500 vous pouvez voir le cours de l' action Plus500 au London Stock échange .

Plus500 a développé et exploite une plate – forme de trading en ligne pour les clients de détail au commerce CFDs internationale sur plus de 2200 instruments mondiaux sous – jacents différents financiers comprenant les actions, indices, matières premières, options, ETF et devises .

Le Groupe permet aux clients de détail au commerce CFDs dans plus de 50 pays. La plateforme de trading est accessible à partir de plusieurs systèmes d'exploitation (Windows, smartphones (iOS, Android et Windows Phone), tablettes (iOS, Android et surface), Apple Regarder et les navigateurs Web.

Les Administrateurs estiment que le succès du groupe à ce jour a été principalement due à la technologie propriétaire d'auto-développé, il a développé et continue à développer pour soutenir la plate-forme de négociation.

La plate-forme de négociation a été conçu pour être aussi intuitif et facile à utiliser que possible.

La plate-forme de négociation a été localisé en 31 langues. Les administrateurs estiment que l'accent mis sur la technologie, ainsi que la stratégie de marketing en ligne ciblée du Groupe, a contribué à différencier le groupe de ses concurrents.

Le Groupe génère ses revenus principalement des spreads sur la plate-forme de négociation. En outre, le Groupe génère des revenus de primes de nuit, de manière efficace une charge de financement, sur certaines positions détenues par les clients durant la nuit et les gains (compensés par des pertes) sur les positions de négociation des clients. Le Groupe ne facture pas ses clients une commission sur les transactions.

dividendes

Plus 500 cours de bourse à Londres augmentation de la bourse la plupart du temps, le Groupe a toujours versé des dividendes importants à ses actionnaires et a actuellement l' intention de continuer à verser des dividendes tant à offrir aux actionnaires un retour de trésorerie sur leur investissement et d'agir en tant que discipline financière pour la compagnie. La Société a l'intention de payer pas moins de 60 pour cent des bénéfices non répartis dans chaque exercice sous forme de dividendes aux actionnaires.

Plus500 Partager Prix AIM article 26

Le cours de l' action Plus500 montre aussi par Google Finance , Les informations contenues dans cette section de ce site Web est divulguée aux fins de l' AIM Règle 26. Les détails sur cette page dernière mise à jour le 26 Octobre ici 2016.

Informations sur la société

Description de l'activité

Informations d'administration

Comités du Conseil et les documents constitutionnels

conseillers

Pays de constitution et de fonctionnement

Plus500 Ltd est incorporé en Israël (Numéro d'enregistrement 514142140). Les droits des actionnaires peuvent être différents des droits des actionnaires d'une société britannique constituée.

Annonces, rapports et Société Circulars

Entreprise Annonces Rapports Société

Les titres de l'information et nombre d'actions

Il n'y a pas de restrictions sur le transfert des actions de Plus500 Ltd.

Capital social émis

Principaux actionnaires

gouvernance d'entreprise

Comme la Société est constituée en Israël, il est soumis à la loi israélienne et le code de la ville au Royaume-Uni sur les prises de contrôle et fusions ne seront pas applicables.

Gouvernance d'entreprise, le conseil d'administration et des comités

Les détails des autres bourses ou des plateformes de négociation

Les actions ordinaires de Plus500 Ltd sont admises à la négociation sur AIM, un marché réglementé par la Bourse de Londres.

Plus500 Ltd n'a pas appliqué ou convenu d'avoir l' un de ses titres (y compris ses titres AIM) admis ou négociés sur une autre bourse ou les platesformes commerciales . Il n'y a pas de restrictions sur le transfert des valeurs mobilières AIM de la Société

[:hr]

Plus500 broker navedeni na Londonskoj burzi , ako želite kupiti dionice Plus500 možete vidjeti cijenu Plus500 dionice na Londonskoj burzi razmjene .

Plus500 je razvio i upravlja online trgovanje platforma za maloprodajne kupce za trgovinu CFD međunarodno nad više od 2.200 različitih temeljne globalne financijske instrumente koji obuhvaćaju dionice, indeksi, roba, opcije, ETFs i deviza .

Grupa omogućuje maloprodajnih kupaca za trgovinu CFD-u više od 50 zemalja. Trgovinska platforma je dostupna s više operacijskih sustava (Windows, pametne telefone (iOS, Android i Windows Phone), tablete (iOS, Android i površine), Apple gledati i web preglednicima.

Direktori vjeruju da je uspjeh grupe do sada je bio u prvom redu zbog sebe razvijena, vlasnička tehnologija je razvijena i dalje razvijati kako bi podržao trgovačke platforme.

Trgovačke platforme je dizajniran da bude kao intuitivan i jednostavan za korištenje što je više moguće.

Trgovačke platforme je lokaliziran u 31 jezika. Direktori vjeruju da je ovaj naglasak na tehnologiji, uz ciljane online marketinške strategije Grupe, pomogao razlikovati Grupu od konkurenata.

Grupa ostvaruje prihode uglavnom od koje se bave spreadova na trgovinskoj platformi. Osim toga, Grupa ostvaruje prihode od prekonoćnih premije, učinkovito naplatu financiranja, na određenim pozicijama koje drže kupaca preko noći i dobit (umanjen gubici) od kupaca trgovanja pozicijama. Grupa ne naplaćuje kupcima proviziju na trgovina.

Dividende

Plus 500 cijena dionice na Londonskoj povećanje burzovnoj većinu vremena, Grupa je povijesno platio značajne dividende svojim dioničarima, a trenutno namjerava nastaviti plaćati dividende obje pružiti dioničari s gotovinom povrat na njihova ulaganja i da djeluju kao financijske discipline za Društvo. Društvo namjerava platiti ne manje od 60 posto zadržanih zarada u svaku financijsku godinu kao dividenda dioničarima.

Plus500 Podijeli Cijena AIM pravilom 26

Cijena Plus500 dionice također pokazuje uz Google Finance , informacije sadržane u ovom odjeljku ove web stranice je prikazana u svrhu AIM pravilu 26. Podaci na ovoj stranici su zadnji put ažurirana 26. listopada 2016. godine.

Info o poduzeću

Opis tvrtke

Informacije direktora

Odbori Uprave te Ustavne dokumenti

savjetnici

Zemlja osnivanju i radu

Plus500 doo je registriran u Izraelu (matični broj 514142140). Prava dioničara može se razlikovati od prava dioničara u Velikoj Britaniji osnovana tvrtka.

Najave, tvrtka izvješća i oglasnih letaka

Najave poduzeću Izvješća

Informacije za vrijednosne papire i broj dionica

Nema ograničenja na prijenos dionica u Plus500 Ltd.

Temeljnog kapitala

Značajne Dioničari

Korporativno upravljanje

Kao što je društvo sa sjedištem u Izraelu, to je predmet izraelskom zakonu i Gradske zakona u Velikoj Britaniji na preuzimanja i spajanja neće primjenjivati.

Korporativno upravljanje, Uprava i odbori

Pojedinosti o bilo kojim drugim tržištima ili trgovanje platforme

Plus500 Ltd. redovnih dionica trguje na AIM, tržnice, uređena Londonskoj burzi.

Plus500 doo nije primijenio ili pristao da bilo koji od njegovih vrijednosnih papira (uključujući i njegov cilj papira) primljen ili se trguje na drugim razmjene ili trgovanje platforme . Nema ograničenja na prijenos AIM papira u Društvu

[:is]

Plus500 miðlari skráð á London Stock Exchange , ef þú vilt kaupa Plus500 hlutabréf þú getur séð Plus500 genginu á London Stock skiptast .

Plus500 hefur þróað og rekur online viðskipti pallur fyrir smásöluviðskiptavinir að eiga viðskipti CFD samninga á alþjóðavettvangi í meira en 2.200 mismunandi undirliggjandi alþjóðlegum fjármálagerningum sem samanstendur hlutabréf, vísitölur, hrávörur, valkosti, kauphallarsjóður og gjaldeyri .

Samstæðan gerir smásöluviðskiptavinir að eiga viðskipti CFD samninga í meira en 50 löndum. The viðskipti pallur er aðgengileg frá mörgum stýrikerfum (Windows, smartphones (iOS, Android og Windows Phone), töflur (iOS, Android og Surface), Apple Horfa og vefur flettitæki.

Stjórnarmenn telja að velgengni samstæðunnar hingað til hefur verið fyrst og fremst vegna þess að sjálf þróað, sér tækni sem það hefur þróað og heldur áfram að þróa til að styðja við viðskipti pallur.

The Trading Platform hefur verið hönnuð til að vera eins leiðandi og auðvelt að nota eins og hægt er.

The Trading Platform hefur verið staðfært í 31 tungumálum. Stjórnarmenn telja að þessi áhersla á tækni, ásamt miða á netinu markaðssetning tækni samstæðunnar, hefur hjálpað til að greina samstæðuna frá samkeppnisaðilum sínum.

Samstæðan býr tekjur sínar aðallega úr fást dreifist á viðskipti pallur. Í samlagning, the Group býr tekjur af gistinóttum iðgjöld, á áhrifaríkan hátt að fjármögnun endurgjalds, á ákveðnum stöðum í eigu viðskiptavina einni nóttu og hagnaður (á móti því tapi) á veltubók viðskiptavina. Samstæðan hefur ekki rukka viðskiptavini þóknun á viðskipta.

arður

Plus 500 genginu á London Stock gengi hækkun mest af þeim tíma, The Group hefur sögulega greitt verulegar arð til hluthafa sinna og nú ætlar að halda áfram að greiða arð bæði að veita hluthöfum með peningum arðsemi þeirra og til að starfa sem fjárhagslega aga fyrir félagið. Félagið hyggst greiða ekki minna en 60 prósent af óráðstöfuðu hagnaði á hverju fjárhagsári út sem arður til hluthafa.

Plus500 Deila Verð AIM Regla 26

The Plus500 genginu sýnir einnig með Google Finance , Upplýsingar í þessum kafla vefsíðu er birt í þeim tilgangi að AIM reglu 26. Upplýsingar á þessari síðu voru síðast uppfærð 26. október 2016.

fyrirtæki Information

Viðskipti Lýsing

Upplýsingar stjórnarmanna

Board Nefndir og Stjórnskipuleg Skjöl

ráðgjafar

Land þar sem aðilinn og rekstur

Plus500 Ltd er tekin í Ísrael (Registered Number 514142140). Réttindi hluthafa kunna að vera mismunandi frá réttinda hluthafa í UK felld fyrirtæki.

Tilkynningar, Company Reports og umburðarbréf

Fyrirtækið Tilkynningar Company Reports

Verðbréf Upplýsingar og fjölda hluta

Það eru engar takmarkanir á framsali hluta í Plus500 Ltd.

Útgefnu hlutafé

Veruleg Hluthafar

Stjórnarhættir

Þar sem félagið er tekin í Ísrael, það er háð Ísraela lögum og Bretlandi City Code um yfirtökur og samruna verður ekki gilda.

Corporate Governance, Stjórn og Nefndir

Upplýsingar um önnur skipti eða viðskipti pallur

almennir hlutir Plus500 Ltd eru tekin til viðskipta á AIM, markaðinn stjórnað af London Stock Exchange.

Plus500 Ltd hefur ekki beitt eða samþykkt að hafa eitthvað af verðbréfum hans (þ.mt AIM verðbréfa) tekin eða verslað á öðrum skipti eða viðskipti pallur . Það eru engar takmarkanir á framsali AIM verðbréfa í félaginu

[:it]

Plus500 mediatore quotata alla borsa di Londra , se si desidera acquistare azioni Plus500 è possibile vedere il prezzo delle azioni Plus500 a Londra stock scambio .

Plus500 ha sviluppato e gestisce una piattaforma di trading on-line per i clienti al dettaglio al commercio CFD a livello internazionale su più di 2.200 diversi strumenti finanziari globali sottostanti che comprendono azioni, indici, materie prime, opzioni, ETF e cambi .

Il gruppo consente ai clienti al dettaglio al commercio CFD in più di 50 paesi. La piattaforma di trading è accessibile da più sistemi operativi (Windows, smartphone (iOS, Android e Windows Phone), tablet (iOS, Android e di superficie), Apple Osservare e browser web.

Gli Amministratori ritengono che il successo del Gruppo fino ad oggi è stato dovuto principalmente alla auto-sviluppo, tecnologia proprietaria ha sviluppato e continua a sviluppare per sostenere la piattaforma di trading.

La piattaforma di trading è stato progettato per essere il più intuitivo e facile da usare come possibile.

La piattaforma di trading è stato localizzato in 31 lingue. Gli Amministratori ritengono che questa enfasi sulla tecnologia, insieme con la strategia di marketing online mirata del Gruppo, ha contribuito a differenziare il gruppo dai suoi concorrenti.

Il Gruppo genera i propri ricavi principalmente dalle spread di negoziazione sulla piattaforma di trading. Inoltre, il Gruppo genera ricavi da premi durante la notte, in modo efficace una carica finanziamento, su alcune posizioni detenute dai clienti durante la notte e guadagni (compensati dalle perdite) su posizioni di negoziazione dei clienti. Il Gruppo non fa pagare ai clienti una commissione sulle compravendite.

Dividendi

Plus 500 prezzo delle azioni a Londra aumento borsa maggior parte del tempo, il Gruppo ha storicamente pagato dividendi significativi per gli azionisti e attualmente intende continuare a pagare i dividendi sia quello di fornire agli Azionisti un rendimento contanti sul loro investimento e di agire come una disciplina finanziaria per la Società. La Società intende pagare non meno del 60 per cento dei profitti non distribuiti in ogni esercizio come dividendi agli azionisti.

Plus500 sul prezzo delle azioni AIM articolo 26

Il prezzo delle azioni Plus500 mostra anche da Google Finance , Le informazioni contenute in questa sezione del sito è indicato ai fini della AIM Regola 26. I dettagli di questa pagina sono stati aggiornati il 26 ottobre, 2016 scorso.

Informazioni sulla società

Descrizione dell'attività

Amministratori

Comitati e documenti costituzionali

Advisors

Paese di costituzione e funzionamento

Plus500 Ltd è incorporato in Israele (Registered numero 514.142.140). I diritti degli azionisti possono essere diversi dai diritti degli azionisti di una società britannica incorporata.

Annunci, azienda annuncia e circolari

Annunci Rapporti compagnia azienda

Titoli Informazione e numero di azioni

Non ci sono restrizioni al trasferimento delle azioni a Plus500 Ltd.

Del capitale azionario emesso

Gli azionisti rilevanti

Governo d'impresa

Come la società ha sede in Israele, è soggetta alla legge israeliana e il City Code Regno Unito su acquisizioni e fusioni non si applicano.

Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione e Comitati

Dettagli di eventuali altri scambi o piattaforme di trading

Le azioni ordinarie di Plus500 Ltd. sono ammessi alla negoziazione su AIM, un mercato regolato dalla Borsa di Londra.

Plus500 Ltd non ha applicato o ha accettato di avere uno qualsiasi dei suoi titoli (inclusi i suoi strumenti finanziari AIM) ammessi o negoziati in un altro scambio o piattaforme di trading . Non ci sono restrizioni al trasferimento di AIM titoli nella società

[:lv]

Plus500 brokeris uzskaitītas Londonas Fondu biržā , ja jūs vēlaties iegādāties Plus500 akcijas jūs varat redzēt Plus500 Akciju cena Londonas akciju biržā .

Plus500 ir izstrādājusi un darbojas tiešsaistes tirdzniecības platformu mazumtirdzniecības klientiem tirdzniecībā CFD starptautiski vairāk nekā 2200 dažādu notikušo pasaules finanšu instrumentiem, kas ietver akcijas, indeksi, preces, iespējas, ETF un ārvalstu valūtas .

Grupa ļauj mazumtirdzniecības klientiem tirgoties CFD vairāk nekā 50 valstīs. Tirdzniecības platforma ir pieejama no vairākām operētājsistēmām (Windows, smartphones (iOS, Android un Windows Phone), tabletes (iOS, Android un virszemes), Apple skatīties un interneta pārlūkprogrammas.

Direktori uzskata, ka panākumi grupas līdz šim ir bijusi galvenokārt saistīts ar pašattīstības, patentētu tehnoloģiju, tā ir izstrādājusi un turpina attīstīties, lai atbalstītu tirdzniecības platformu.

Tirdzniecības platforma ir izstrādāta, lai būtu tik intuitīvs un viegli izmantot, cik vien iespējams.

Tirdzniecības platforma ir lokalizēts uz 31 valodās. Direktori uzskata, ka šis uzsvars uz tehnoloģijām, kā arī Grupas mērķtiecīgu tiešsaistes mārketinga stratēģiju, ir palīdzējis atšķirt grupu no saviem konkurentiem.

Grupa rada savus ieņēmumus galvenokārt no nodarbojas izplatās tirdzniecības platformā. Turklāt grupa ģenerē ieņēmumus no nakti prēmijām, efektīvi finansēšanas maksas, par dažiem pozīcijām klienti nakti un peļņu (ofseta zaudējumi) par klientu tirdzniecības pozīcijām. Koncernam nav maksas klientiem komisijas maksu par tirdzniecību.

dividendes

Plus 500 akcijas cena Londonas biržā pieauguma lielāko daļu laika, Koncerns ir vēsturiski maksā ievērojamas dividendes saviem akcionāriem, un patlaban plāno turpināt izmaksāt dividendes gan lai nodrošinātu akcionārus ar naudas atdevi savu ieguldījumu un darboties kā finanšu disciplīnu Sabiedrībai. Uzņēmums plāno maksāt ne mazāk kā 60 procentus no nesadalītās peļņas katrā finanšu gadā dividendēs akcionāriem.

Plus500 Share Cena AIM Reglamenta 26

Plus500 Akciju cena parāda arī Google Finance , The ietvertas šajā sadaļā šīs vietnes informācija tiek atklāti ar AIM Reglamenta 26. mērķiem Sīkāka informācija šajā lapā pēdējo reizi tika atjaunināts 2016. gada 26. oktobrī.

Informācija par uzņēmumu

Business Apraksts

Direktoru informācija

Galda Komitejas un konstitucionālie dokumenti

Advisors

Reģistrācijas valsts un ekspluatācijas

Plus500 Ltd, ir iekļauts Izraēlā (reģistrācijas numurs 514142140). Par akcionāru tiesības var atšķirties no tiesībām akcionāru Apvienotās Karalistes reģistrēta kompānija.

Paziņojumi, Company pārskati un apkārtraksti

Uzņēmuma Sludinājumi Company Reports

Vērtspapīru Informācija un Akciju skaits

Nav nekādu ierobežojumu attiecībā uz nodošanas akciju Plus500 Ltd.

Apmaksātais pamatkapitāls

nozīmīgi Akcionāri

Korporatīvā pārvaldība

Tā kā uzņēmums ir iekļauts Izraēlā, tā ir pakļauta Izraēlas tiesībām un Apvienotās Karalistes pilsētas kodeksu par pārņemšanas un apvienošanās netiks piemērotas.

Korporatīvā vadība, valde un komitejas

Sīkāka informācija par jebkuru citu biržās vai tirdzniecības platformu

Plus500 Ltd 's parastās akcijas ir atļauts tirgot AIM, kas tirgū regulē Londonas Fondu biržā.

Plus500 SIA nav piemēroti vai piekrita jebkuru tās vērtspapīriem (ieskaitot tās mērķis vērtspapīriem) atzina, vai tirgo jebkuru citu valūtu vai tirdzniecības platformu . Nav nekādu ierobežojumu attiecībā uz nodošanas AIM Securities Sabiedrībā

[:lt]

Plus500 brokeris išvardytų Londono vertybinių popierių biržoje , Jei norite pirkti Plus500 akcijas galite matyti Plus500 akcijos kaina Londono akcijų biržoje .

Plus500 sukūrė ir eksploatuoja internetinę prekybos platformą mažmeniniams klientams prekiauti CFD tarptautiniu daugiau nei 2200 skirtingų pagrindinių pasaulinių finansinių priemonių, apimančių akcijas, indeksus, žaliavas, galimybes, ETF ir užsienio valiutos .

Grupė leidžia mažmeniniams klientams prekiauti CFD daugiau nei 50 šalių. Prekybinė platforma yra prieinama iš kelių operacinių sistemų (Windows, smartphonach ( "iOS", "Android" ir "Windows Phone), tablečių (" iOS "," Android "ir paviršiaus)," Apple "laikrodžių ir interneto naršyklių.

Direktoriai mano, kad grupės sėkmės iki šiol buvo daugiausia dėl to, kad pačių sukurtą, patentuotą technologiją jis sukūrė ir toliau plėtoja remti Prekybos platforma.

Prekybos platforma buvo sukurta siekiant būti intuityvi ir lengva naudoti, kaip įmanoma.

Prekybos platforma buvo lokalizuota į 31 kalbų. Direktoriai mano, kad šis dėmesys technologija, kartu su grupės tikslingai interneto rinkodaros strategiją, padėjo atskirti grupę iš savo konkurentų.

Grupė generuoja pajamas daugiausia iš dirbančių plinta į prekybinę platformą. Be to, grupė uždirbo pajamas iš nakties įmokų, efektyviai finansavimo mokestį, dėl tam tikrų turimų klientų naktį ir pelnas pozicijas (kompensavo nuostolių) apie klientų prekybos pozicijas. Grupė neima klientams komisiją sandorių.

Dividendai

Plius 500 akcijos kaina Londono biržoje padidėjo Dauguma laiko, Grupė mokėdavo didelius dividendus savo akcininkams, o šiuo metu ketina toliau mokėti dividendus tiek suteikti akcininkams grynaisiais jų investicijų grąža ir veikti kaip finansų drausmės Bendrovei. Bendrovė ketina mokėti ne mažiau kaip 60 proc nepaskirstytojo pelno į kiekvieniems finansiniams metams, kaip dividendų akcininkams.

Plus500 Dalintis Kaina ICQ taisyklės 26

Plus500 akcijų kaina taip pat parodoma Google Finance , esanti šiame iš šios svetainės skyriuje pateikta informacija yra atskleista už AIM taisyklių 26 tikslais duomenys apie Šis puslapis paskutinį buvo atnaujintas 2016 m spalio 26 d.

Kompanijos informacija

Verslo aprašymas

Direktorių Informacija

Tarybos komitetų ir konstituciniai dokumentai

patarėjai

Šalis Įsteigimo ir veiklos

Plus500 Ltd "yra įtrauktas į Izraelio (Registracijos Nr 514.142.140). Akcininkų teisės gali būti skiriasi nuo akcininkų teisių JK įsteigtos įmonės.

Skelbimai, Įmonės Ataskaitos ir aplinkraščiai

Esminiai įvykiai Bendrovės ataskaitos

Vertybiniai popieriai Informacija ir Akcijų skaičius

Nėra dėl akcijų perleidimo Plus500 Ltd. apribojimai

Išleisto akcinio kapitalo

didelių akcininkų

Bendrovių valdymas

Kadangi Bendrovė yra įtraukta į Izraelį, tai priklauso Izraelio teisę ir UK Miestas kodekso dėl įmonių perėmimo ir susijungimai bus netaikomos.

Bendrovių valdymas, valdyba ir komitetai

Išsami informacija apie kitų biržų ar prekybos platformų

Plus500 Ltd paprastosios akcijos yra įtrauktos į prekybos AIM A rinkoje reglamentuoja Londono vertybinių popierių biržoje.

Plus500 Ltd nebuvo taikomi arba sutiko, kad bet jo išleistų vertybinių popierių (įskaitant jo tikslas vertybinius popierius) pripažino, arba prekiaujama kitų valiutų keitimo kurso ar prekybos platformas . Nėra dėl AIM vertybinių popierių perleidimo Bendrovės apribojimai

[:hu]

Plus500 iroda szerepel London Stock Exchange , ha a megvásárolni kívánt Plus500 részvények láthatjuk a Plus500 részvényár London készlet csere .

Plus500 fejlesztett és üzemeltet egy online kereskedési platform a lakossági ügyfelek a kereskedelmi CFD-k nemzetközi és több mint 2200 különböző mögöttes globális pénzügyi eszközök tartalmazzák a részvények, indexek, áruk, opciók, ETF és deviza .

A csoport lehetővé teszi a lakossági ügyfelek a kereskedelem kre több mint 50 országban. A kereskedési platform is megközelíthető több operációs rendszer (Windows, okostelefonok (iOS, Android és Windows Phone), tabletta (iOS, Android és Surface), az Apple és a Watch böngészők.

Az igazgatók úgy vélik, hogy a siker a csoport a mai napig elsősorban a saját fejlesztésű, szabadalmaztatott technológia is fejlődött, és továbbra is fejleszteni, hogy támogassa a kereskedési platform.

A kereskedési platform úgy lett kialakítva, hogy olyan intuitív és könnyen használható legyen.

A kereskedési platform már lokalizálható 31 nyelven. Az igazgatók úgy vélik, hogy ez a hangsúlyt a technológia, valamint a Csoport célzott online marketing stratégia, segített, hogy különbséget a Csoport a versenytársai.

A csoport generál a bevételek elsősorban az árrések a kereskedési platformon. Ezen túlmenően, a Csoport bevételre éjszakán át díjakat, hatékonyan finanszírozási díj, egyes pozíciók az ügyfelek látra szóló és nyereségek (ellensúlyozta veszteségeket) az ügyfelek kereskedési pozíciókat. A Csoport nem számít fel ügyfeleinek a jutalékot ágakban.

osztalék

Plusz 500 részvényár London tőzsdei növekedés a legtöbb időt, a csoport fizettek a jelentős osztalékot a részvényeseinek, és jelenleg is szándékában áll osztalékot fizetni mind a részvényeseknek a készpénz megtérülést és cselekedni, mint a pénzügyi fegyelem a Társaság számára. A Társaság célja, hogy fizetni nem kevesebb, mint 60 százaléka eredménytartalék minden pénzügyi évben ki osztalékként a részvényeseknek.

Plus500 Részvényár AIM 26. szabály

A Plus500 részvényárfolyam is mutatja, a Google Finance , a tárolt információk ebben a részben ezen a honlapon nyilvánosságra céljából AIM Szabályzat 26. A részleteket ezen az oldalon utoljára frissítve 26 október 2016.

céginformáció

üzleti Leírás

Igazgatók információ

Board bizottságok és alkotmányos dokumentumok

tanácsadók

Bejegyzés és működés

Plus500 Ltd. bejegyzett Izraelben (bejegyzés szám 514142140). A részvényesi jogok eltérhet a részvényesi jogok egy brit bejegyzett cég.

Közlemények, cégbeszámolók és körlevelek

Company Közlemények cégbeszámolók

Értékpapír Információs és Részvények száma

Nincsenek korlátozások a részvények átruházásával Plus500 Ltd.

Kibocsátott részvénytőke

jelentős részvényesek

Vállalatirányítás

Mivel a társaság bejegyzésének Izraelben, akkor rá az izraeli jog és az Egyesült Királyság City Code on Takeovers és fúziók nem fogja alkalmazni.

Vállalatirányítás, a testület és a bizottságok

A mindenkori további cserék vagy kereskedési platformok

Plus500 Ltd. rendes részvényeit kereskedés AIM, a piac által szabályozott London Stock Exchange.

Plus500 Ltd nem alkalmazták vagy megállapodás rendelkezik az értékpapírok (beleértve a AIM értékpapírok) bevezetett vagy forgalmazott bármilyen más csere vagy kereskedési platformok . Nincs megkötés az átadása AIM Értékpapír Társaság

[:mt]

Plus500 sensar elenkati fl -Londra Borża , Jekk inti tixtieq tixtri l-ishma Plus500 tista 'tara l-prezz tal-ishma Plus500 f'Londra istokk skambju .

Plus500 żviluppat u topera pjattaforma tal-kummerċ online għall-klijenti bl-imnut għall-kummerċ CFDs internazzjonalment fuq aktar minn 2,200 strumenti globali sottostanti differenti finanzjarji li jinkludu ekwitajiet, indiċi, komoditajiet, għażliet, ETFs u kambju barrani .

Il-Grupp jippermetti lill-klijenti bl-imnut għall-kummerċ CFDs f'aktar minn 50 pajjiż. Il-pjattaforma tal-kummerċ huwa aċċessibbli minn sistemi multipli operattivi (Windows, smartphones (IOS, Android u Windows Phone), pilloli (IOS, Android u wiċċ), Apple Watch u web browsers.

Id-Diretturi jemmnu li s-suċċess tal-Grupp sal-lum kien primarjament minħabba l-awto żviluppati, it-teknoloġija proprjetarja li jkun żviluppa u tkompli tiżviluppa biex tappoġġja l-Pjattaforma Trading.

Il-Pjattaforma Trading kienet maħsuba biex tkun kemm intuwittivi u faċli biex jintuża possibbli.

Il-Pjattaforma Trading ġie lokalizzat fil-31 lingwi. Id-Diretturi jemmnu li b'din l-enfażi fuq it-teknoloġija, flimkien ma 'strateġija ta' marketing online mmirata tal-Grupp, għenet sabiex jiddifferenzjaw il-Grupp mill-kompetituri tagħha.

Il-Grupp jiġġenera dħul tagħha prinċipalment mill-firxiet li għandhom x'jaqsmu fuq l-Pjattaforma Trading. Barra minn hekk, il-Grupp jiġġeneraw dħul minn premiums matul il-lejl, effettivament ħlas ta 'finanzjament, fuq ċerti pożizzjonijiet miżmuma mill-klijenti matul il-lejl u qligħ (kkumpensat mit-telf) fuq il-pożizzjonijiet kummerċjali tal-klijenti. Il-Grupp ma jitolbu lill-klijenti kummissjoni fuq snajja.

dividendi

Plus 500 prezz tal-ishma fil Londra żieda Borża maġġoranza tal-ħin,-Grupp storikament mħallsa dividendi sinifikanti lill-azzjonisti tagħha u bħalissa għandha l-intenzjoni li tkompli tħallas dividendi kemm biex jipprovdu azzjonisti ma 'dħul ta' flus kontanti fuq l-investiment tagħhom u biex jaġixxu bħala dixxiplina finanzjarja għall-Kumpanija. Il-Kumpannija għandha l-intenzjoni li tħallas mhux inqas minn 60 fil-mija tal-profitti miżmuma f'kull sena finanzjarja kif dividendi lill-azzjonisti.

Plus500 Share Prezz GĦAN Regola 26

Il-prezz tal-ishma Plus500 turi wkoll mill -Google Finanzi , l-informazzjoni li tinsab fi ħdan dan l-artikolu ta 'din il-websajt tkun żvelata għall-finijiet ta' AIM Regola 26. Id-dettalji dwar din il-paġna kienu aġġornat l-aħħar Ottubru 26, 2016.

kumpanija Informazzjoni

negozju Deskrizzjoni

Informazzjoni diretturi "

Kumitati tal-Bord u d-Dokumenti Kostituzzjonali

konsulenti

Pajjiż ta 'Inkorporazzjoni u l-Operazzjoni

Plus500 Ltd hija inkorporata fl-Iżrael (Numru Reġistrat 514142140). Id-drittijiet tal-azzjonisti tista 'tkun differenti mid-drittijiet tal-azzjonisti ta' kumpannija Renju Unit inkorporata.

Avviżi, Rapporti tal-Kumpaniji u Ċirkularijiet

Avviżi Company Rapporti Kumpanija

Titoli Informazzjoni u numru ta 'ishma

M'hemmx restrizzjonijiet fuq it-trasferiment ta 'ishma Plus500 Ltd

Maħruġ Kapital Azzjonarju

azzjonisti sinifikanti

Governanza korporattiva

Peress li l-Kumpannija hija inkorporata fl-Iżrael, hija suġġetta għal-liġi Iżraeljana u l-Kodiċi Belt Renju Unit fuq Takeovers and Mergers ma japplikawx.

Governanza Korporattiva, Il-Bord u Kumitati

Dettalji ta 'kwalunkwe Skambji oħra jew pjattaformi tal-kummerċ

ishma ordinarji Plus500 Ltd huma ammessi għall-kummerċ fuq AIM, f'suq regolat mill-Borża ta 'Londra.

Plus500 Ltd ma jkun applika jew qablu li jkollhom xi wieħed minn titoli tiegħu (inklużi titoli AIM tagħha) ammess jew negozjat fuq kull oħrajn ta 'skambju jew pjattaformi tal-kummerċ . M'hemmx restrizzjonijiet fuq it-trasferiment ta 'Titoli AIM fil-Kumpanija

[:nl]

Plus500 makelaar genoteerd aan de London Stock Exchange , als u wilt Plus500 aandelen kunt u de Plus500 koers van het aandeel in Londen stock zien kopen uitwisseling .

Plus500 heeft ontwikkeld en exploiteert een online trading platform voor retail klanten om CFDs internationaal handel meer dan 2.200 verschillende onderliggende wereldwijde financiële instrumenten bestaande uit aandelen, indices, grondstoffen, opties, ETF's en vreemde valuta .

De groep stelt retail klanten CFD handel in meer dan 50 landen. Het handelsplatform is toegankelijk vanuit meerdere besturingssystemen (Windows, smartphones (iOS, Android en Windows Phone), tablets (iOS, Android en oppervlakte), Apple Watch en webbrowsers.

De Raad van Bestuur van mening dat het succes van de Groep tot nu toe voornamelijk is toe te schrijven aan de zelf ontwikkelde, gepatenteerde technologie heeft het zich ontwikkeld en blijft ontwikkelen om de Trading Platform te ondersteunen.

De Trading Platform is ontworpen om zo intuïtief en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

De Trading Platform is vertaald in 31 talen. De Raad van Bestuur van mening dat deze nadruk op technologie, in combinatie met gerichte online marketing strategie van de Groep, heeft bijgedragen aan de groep te onderscheiden van haar concurrenten.

De groep genereert zijn inkomsten voornamelijk uit het omgaan spreads op de Trading Platform. Daarnaast is de Groep genereert inkomsten uit premies 's nachts, in feite een financiering heffing op bepaalde posities van klanten' s nachts en winsten (tenietgedaan door verliezen) op handelsposities klanten. De groep brengt niets in rekening klanten een commissie op transacties.

dividenden

Plus 500 aandelenprijs op London Stock Exchange toename meeste van de tijd, De Groep heeft historisch belangrijke dividenden uitkeert aan haar aandeelhouders en op dit moment wil blijven werken aan dividenden zowel te betalen aan de aandeelhouders te voorzien van een contant rendement op hun investering en te fungeren als een financiële discipline voor het bedrijf. De Vennootschap is voornemens om uit te betalen niet minder dan 60 procent van de ingehouden winst in elk boekjaar als dividend aan de aandeelhouders.

Plus500 aandelenkoers AIM artikel 26

De Plus500 koers van het aandeel toont ook door Google Finance , is het op deze sectie van deze website informatie die in het kader van AIM Rule 26. De informatie op deze pagina zijn voor het laatst bijgewerkt op 26 oktober 2016.

bedrijfsinformatie

Zakelijk Omschrijving

Bestuurders Information

De Raad van Commissarissen en de Constitutionele Documents

Advisors

Land van oprichting en werking

Plus500 Ltd is opgenomen in Israël (geregistreerde nummer 514142140). De rechten van de aandeelhouders kan verschillen van de rechten van aandeelhouders in een Britse naamloze vennootschap zijn.

Aankondigingen, Company Reports en circulaires

Company Mededelingen Company Reports

Securities Informatie en Aantal aandelen

Er zijn geen beperkingen op de overdracht van aandelen in Plus500 Ltd.

Geplaatste aandelenkapitaal

belangrijke aandeelhouders

Ondernemingsbestuur

Aangezien de Vennootschap is opgenomen in Israël, is het onderworpen aan de Israëlische wet en de UK City Code inzake overnames en fusies zijn niet van toepassing.

Corporate Governance De Raad van Bestuur en de comités

Details van alle andere beurzen of Trading Platforms

gewone aandelen Plus500 Ltd worden toegelaten tot de verhandeling op de AIM, een markt gereguleerd door de London Stock Exchange.

Plus500 Ltd heeft niet toegepast of overeengekomen voor één van haar effecten (inclusief de AIM effecten) hebben toegelaten of worden verhandeld op een andere beurs of handelsplatformen . Er zijn geen beperkingen op de overdracht van AIM Securities in de Vennootschap

[:no]

Plus500 megler notert på London Stock Exchange , Hvis du ønsker å kjøpe Plus500 aksjer du kan se Plus500 aksjekursen på London stock exchange .

Plus500 har utviklet og driver et elektronisk handelsplattform for privatkunder å handle CFDer internasjonalt over mer enn 2200 forskjellige underliggende globale finansielle instrumenter omfatter aksjer, indekser, råvarer, opsjoner, ETFer og valuta .

Konsernet gir privatkunder å handle CFDer i mer enn 50 land. Den trading plattformen er tilgjengelig fra flere operativsystemer (Windows, smarttelefoner (iOS, Android og Windows Phone), tabletter (iOS, Android og overflate), Apple Watch og nettlesere.

Styret mener at suksessen av konsernet hittil har vært først og fremst på grunn av egenutviklede, proprietær teknologi det har utviklet seg og fortsetter å utvikle seg til å støtte handelsplattform.

Den handelsplattform er konstruert for å være så intuitiv og enkel å bruke som mulig.

Den handelsplattform har blitt lokalisert til 31 språk. Styret mener at dette vekt på teknologi, sammen med konsernets målrettede online markedsføringsstrategi, har bidratt til å skille konsernet fra sine konkurrenter.

Konsernet genererer sine inntekter hovedsakelig fra de som arbeider sprer på handelsplattform. I tillegg har konsernet genererer inntekter fra overnattings premier, effektivt en finansiering kostnad, på visse stillinger innehas av kunder over natten og gevinster (motvirket av tap) på kundenes handelsposisjoner. Konsernet har ikke belaste kundene en provisjon på handler.

utbytte

Pluss 500 aksjekurs på London børs økning mesteparten av tiden, har konsernet historisk betalt betydelig utbytte til sine aksjonærer og for tiden har til hensikt å fortsette å betale utbytte både for å gi aksjonærene en kontantavkastning på sin investering og å fungere som en finansiell disiplin for selskapet. Selskapet har til hensikt å betale ikke mindre enn 60 prosent av tilbakeholdt overskudd i hvert regnskapsår ut som utbytte til andelseierne.

Plus500 Share Pris AIM Regel 26

Plus500 aksjekursen viser også av Google Finance , er den informasjon som finnes i denne delen av dette nettstedet avslørt i forbindelse med AIM Regel 26. Detaljene på denne siden ble sist oppdatert 26.10.2016.

firmainformasjon

Beskrivelse av bedriften

Styrets Informasjon

Styreutvalg og stiftelsesdokumenter

Advisors

Hjemstat og drift

Plus500 Ltd er innlemmet i Israel (Registered Number 514142140). Rettighetene til aksjonærene kan være forskjellig fra de rettigheter aksjeeiere i et britisk innarbeidet selskap.

Kunngjøringer, selskapet rapporter og rundskriv

Selskapets Kunngjøringer Selskapet rapporter

Securities Informasjon og antall aksjer

Det er ingen restriksjoner på overføring av aksjer i Plus500 Ltd.

Aksjekapital

vesentlige Aksjonærer

Corporate Governance

Ettersom selskapet er innlemmet i Israel, er den underlagt israelsk lov og Storbritannia City Code på oppkjøp og fusjoner vil ikke gjelde.

Corporate Governance, Styret og komiteer

Detaljer om andre børser eller Trading Platforms

Plus500 Ltd ordinære aksjer tas opp til handel på AIM, en markedsplass regulert av London Stock Exchange.

Plus500 Ltd har ikke søkt eller enige om å ha noen av sine verdipapirer (herunder Målet verdipapirer) innrømmet eller omsettes på noen andre utvekslings eller handelsplattformer . Det er ingen restriksjoner på overføring av AIM Securities i selskapet

[:pl]

Plus500 broker notowana na londyńskiej giełdzie , Jeśli chcesz kupić akcje Plus500 można zobaczyć cenę akcji Plus500 na Londyńskiej Giełdzie wymiany .

Plus500 opracowała i działa w oparciu o platformę handlową online dla klientów detalicznych, CFD handlu międzynarodowym przez ponad 2200 różnych bazowych globalnych instrumentów finansowych obejmujących akcje, indeksy, towary, opcje, ETF i dewiz .

Grupa umożliwia klientom detalicznym handlu kontraktami CFD w ponad 50 krajach. Platforma handlowa jest dostępny z wielu systemów operacyjnych (Windows, smartfony (iOS, Android i Windows Phone), tabletów (iOS, Android i powierzchniowych), Apple oglądać i przeglądarek internetowych.

Dyrektorzy uważają, że sukces grupy do tej pory było głównie ze względu na samo rozwinięta, opatentowane technologie Rozwijała się i rozwija w celu wspierania platformy transakcyjnej.

Platforma handlowa została zaprojektowana, aby być tak intuicyjny i łatwy w użyciu, jak to możliwe.

Platforma handlowa zlokalizowana została na 31 języków. Dyrektorzy uważają, że ten nacisk na technologię, wraz z ukierunkowanej strategii marketingowej online Grupy, przyczyniła się do odróżnienia Grupa od swoich konkurentów.

Grupa generuje przychody głównie z zajmujących spreadów na Platformie Obrotu. Ponadto, Grupa generuje przychody ze składek bieżących, skutecznie zarzutem finansowania, na niektóre pozycje zajmowane przez klientów bieżących i zysków (offset przez straty) na stanowiskach handlowych klientów. Grupa nie pobiera klientom prowizję od transakcji.

dywidendy

Plus 500 cena akcji w Londynie wzrostu giełdowego przez większość czasu, Grupa płaciły znaczną dywidendę dla akcjonariuszy, a obecnie nadal zamierza wypłacać dywidendy zarówno w celu zapewnienia Akcjonariuszom zwrotu środków pieniężnych z inwestycji i działać jako dyscypliny finansowej dla Spółki. Spółka zamierza zapłacić nie mniej niż 60 procent zysków zatrzymanych w każdym roku obrotowym w postaci dywidendy dla akcjonariuszy.

Plus500 Część Cena AIM reguła 26

Cena akcji Plus500 pokazuje również przez Google Finance , informacje zawarte w niniejszej części tej strony internetowej jest ujawniony dla celów AIM Rule 26. szczegółów na tej stronie zostały ostatnio zaktualizowane w dniu 26 października 2016 r.

informacje o firmie

Opis działalności

Informacja Zarządu

Komitety Rady i dokumentami założycielskimi

doradcy

Kraj rejestracji i eksploatacji

Plus500 Ltd z siedzibą w Izraelu (zarejestrowany numer 514142140). Prawa akcjonariuszy mogą się różnić od praw akcjonariuszy w Wielkiej Brytanii spółki kapitałowej.

Komunikaty, Raporty firmy i okólników

Firma Ogłoszenia Spółka Raporty

Papiery wartościowe informacje i liczby akcji

Nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia udziałów w Plus500 Ltd

Wyemitowanym kapitale

Znaczący Akcjonariusze

Ład korporacyjny

Jako Spółka z siedzibą w Izraelu, jest przedmiotem prawa Izraela i Wielkiej Brytanii City Code dotyczących przejęć i fuzji nie ma zastosowania.

Ład korporacyjny, Zarząd i Komisje

Szczegóły dotyczące wszelkich innych giełdach lub platform transakcyjnych

akcji zwykłych Ltd. z Plus500 są dopuszczone do obrotu na rynku AIM, a regulowane przez London Stock Exchange.

Plus500 Ltd nie zastosował lub zgodził się na którykolwiek z jego papierów wartościowych (w tym jej celem papierów wartościowych) lub dopuszczone do obrotu na innych walut lub platform transakcyjnych . Nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia AIM papiery wartościowe spółki

[:pt]

Plus500 corretor listado na Bolsa de Londres , Se você quiser comprar ações Plus500 você pode ver o preço da ação Plus500 em estoque de Londres de câmbio .

Plus500 desenvolveu e opera uma plataforma de comércio on-line para clientes de varejo ao comércio CFDs internacionalmente ao longo de mais de 2.200 instrumentos globais subjacentes diferentes financeiros, que incluirá acções, índices, commodities, opções, ETFs e de câmbio .

O Grupo permite que os clientes de varejo para negociar CFDs em mais de 50 países. A plataforma de negociação é acessível a partir de vários sistemas operacionais (Windows, smartphones (iOS, Android e Windows Phone), tablets (iOS, Android e de superfície), a Apple Assista e navegadores web.

Os Diretores acreditam que o sucesso do Grupo até à data tem sido principalmente devido à tecnologia de auto-desenvolvimento, proprietária ele se desenvolveu e continua a desenvolver para apoiar a Plataforma de Negociação.

A Plataforma de Negociação foi concebido para ser o mais intuitivo e fácil de usar quanto possível.

A Plataforma de Negociação foi localizado em 31 idiomas. Os Diretores acreditam que esta ênfase na tecnologia, juntamente com a estratégia de marketing on-line alvejado do Grupo, ajudou a diferenciar o Grupo de seus concorrentes.

O Grupo gera suas receitas principalmente a partir das margens de negociação na plataforma de negociação. Além disso, o Grupo gera receitas de prémios durante a noite, de forma eficaz uma taxa de financiamento, em determinadas posições detidas pelos clientes durante a noite e ganhos (compensados ​​por perdas) com posições de negociação dos clientes. O Grupo não cobra dos clientes uma comissão sobre comércios.

dividendos

Plus 500 preço da ação na London aumento bolsa a maior parte do tempo, o grupo historicamente pagou dividendos significativos aos seus acionistas e, atualmente, tem a intenção de continuar a pagar dividendos tanto para fornecer Accionistas um retorno de caixa sobre o investimento e atuar como uma disciplina financeira pela empresa. A Companhia pretende pagar não menos de 60 por cento dos lucros acumulados em cada exercício como dividendos aos acionistas.

Plus500 Cotação AIM Regra 26

O preço da ação Plus500 mostra também pelo Google Finance , as informações contidas nesta seção deste site é divulgada para fins de AIM Regra 26. Os detalhes nesta página foram atualizados em 26 de outubro de 2016 passado.

Informações sobre a empresa

descrição do negócio

Informações de Administração

Comissões do Conselho e documentos estatutários

Advisors

País de constituição e funcionamento

Plus500 Ltd é incorporada em Israel (Registered Número 514.142.140). Os direitos dos accionistas podem ser diferentes dos direitos dos accionistas de uma empresa britânica incorporada.

Anúncios Empresa relatórios e circulares

Anúncios da Companhia Empresa Relatórios

Informações títulos eo número de ações

Não há restrições à transferência de ações da Plus500 Ltd.

Capital Social Emitido

Acionistas significativos

Governança corporativa

Como a empresa está estabelecida em Israel, ela está sujeita a lei israelense eo Código Cidade do Reino Unido sobre fusões e aquisições não serão aplicáveis.

Governança Corporativa, o Conselho de Administração e Comissões

Detalhes de quaisquer outras bolsas ou plataformas de negociação

ações ordinárias da Plus500 Ltd. estão admitidos à negociação no AIM, um mercado regulado pela London Stock Exchange.

Plus500 Ltd não tenha aplicado ou acordado para ter qualquer um de seus títulos (incluindo seus títulos AIM) admitidos ou transaccionados em qualquer outra bolsa ou plataformas de negociação . Não há restrições sobre a transferência de AIM Valores na Empresa

[:ru]

Plus500 брокер листинг на Лондонской фондовой бирже , если вы хотите купить акции Plus500 вы можете увидеть цену акций Plus500 на Лондонской фондовой бирже .

Plus500 разработала и осуществляет свою деятельность интернет – торговую платформу для розничных клиентов торговать контрактами на разницу на международном уровне в течение более чем 2200 различных основных глобальных финансовых инструментов , содержащих обыкновенные акции, индексы, товары, опционы, ETFs и иностранной валюты .

Группа позволяет розничным клиентам торговать контрактами на разницу в более чем 50 странах мира. Торговая платформа доступна из нескольких операционных систем (Windows, смартфоны (IOS, Android и Windows Phone), таблетки (IOS, Android и поверхности), Apple Watch и веб-браузеров.

Директора считают, что успех Группы на сегодняшний день является, прежде всего, из-за собственной разработки, запатентованной технологии она разработала и продолжает развиваться, чтобы поддерживать торговую платформу.

Торговая платформа была разработана, чтобы быть интуитивно понятным и простым в использовании, насколько это возможно.

Торговая платформа была локализована на 31 языках. Директора считают, что этот акцент на технологии, совместно с целенаправленным онлайн маркетинговой стратегии Группы, помогла дифференцировать группу от своих конкурентов.

Группа получает свои доходы в основном из дилинговых спредов на торговой платформе. Кроме того, Группа получает доходы от премий однодневным, фактически финансирующего плату, на определенных должностях, занимаемых клиентами в течение ночи, а также доходы (компенсируются потерями) по торговым позициям клиентов. Группа не взимает клиентов комиссию по сделкам.

дивиденды

Плюс 500 цена акций на Лондонской фондовой бирже увеличение большую часть времени, Группа исторически принесли значительные дивиденды своим акционерам и в настоящее время намерена продолжать выплачивать дивиденды как обеспечить акционерам наличными отдачу от своих инвестиций и выступать в качестве финансовой дисциплины для компании. Компания намерена оплатить не менее 60 процентов от нераспределенной прибыли в течение каждого финансового года в качестве дивидендов акционерам.

Plus500 Доля Цена AIM Правило 26

Цена акций Plus500 также показывает на Google Финансы , Информация , содержащаяся в данном разделе этого сайта раскрывается для целей УАИ Правило 26. Подробности на этой странице в последний раз были обновлены 26 октября 2016 года.

Информация о компании

Описание деятельности

Информация Директоров

Комитеты Совета директоров и Учредительные документы

Советники

Страна регистрации и эксплуатации

Plus500 Ltd зарегистрирована в Израиле (регистрационный номер 514142140). Права акционеров могут отличаться от прав акционеров в Великобритании в объединенной компании.

Объявления, Компания Отчеты и циркуляры

Компания Объявления Компания Отчеты

Ценные бумаги Информация и Количество акций

Там нет никаких ограничений на передачу акций в Plus500 Ltd.

Выпущенный акционерный капитал

Крупные акционеры

Корпоративное управление

По мере того как компания зарегистрирована в Израиле, он подчиняется израильским законам и Великобритании Кодекса Сити по поглощениям и слияниям не будут применяться.

Корпоративное управление, Совет директоров и комитеты

Подробная информация о каких-либо других бирж или торговых платформ

Обыкновенные акции plus500 Ltd. в допущены к торгам на AIM, на рынке регулируется Лондонской фондовой бирже.

Plus500 Ltd не применяется или не согласовано есть какие – либо свои ценные бумаги ( в том числе ее AIM ценные бумаги) , признанные или торговали на любых других валютных или торговых площадках . Там нет никаких ограничений на передачу ценных бумаг на AIM в Обществе

[:ro]

Plus500 broker listate la bursa din Londra , Dacă doriți să cumpărați acțiuni Plus500 puteți vedea prețul acțiunilor Plus500 la stocul de Londra schimb .

Plus500 a dezvoltat și operează o platformă de tranzacționare online pentru clienții cu amănuntul comerțului CFD – urilor la nivel internațional peste mai mult de 2200 de instrumente financiare globale care stau la baza diferite care cuprind acțiuni, indici, mărfuri, opțiuni, ETFuri și de schimb valutar .

Grupul permite clienților de retail a comerțului CFD-urilor in mai mult de 50 de tari. Platforma de tranzacționare este accesibilă din mai multe sisteme de operare (Windows, smartphone-uri (iOS, Android și Windows Phone), tablete (iOS, Android și de suprafață), Apple Watch și browsere web.

Directorii cred că succesul grupului până în prezent a fost în primul rând datorită tehnologiei de auto-dezvoltate, proprietare le-a dezvoltat și continuă să se dezvolte pentru a sprijini platforma de tranzacționare.

Platforma de tranzacționare a fost proiectat pentru a fi la fel de intuitiv și ușor de utilizat posibil.

Platforma de tranzacționare a fost localizat în 31 de limbi. Directorii cred că acest accent pe tehnologie, împreună cu strategia Grupului de marketing online direcționat, a ajutat la diferențierea grupului de competitorii săi.

Grupul a generat venituri în principal din spread-urile care se ocupă pe platforma de tranzacționare. In plus, Grupul genereaza venituri din prime overnight, în mod efectiv o taxă de finanțare, pe anumite poziții deținute de clienții overnight și câștigurile (compensate de pierderile) din pozițiile de tranzacționare ale clienților. Grupul nu percepe comision clienților pe meserii.

dividende

Plus 500 cota de preț la Londra creștere Bursa de Valori cele mai multe ori, Grupul a plătit istoric dividende semnificative acționarilor săi și în prezent intenționează să continue să plătească dividende atât pentru a oferi actionarilor , cu un randament de numerar investiției lor și de a acționa ca o disciplină financiară pentru companie. Societatea intenționează să plătească nu mai puțin de 60 la sută din profitul reportat în fiecare exercițiu financiar ca dividende acționarilor.

Plus500 Spune-le prietenilor Pret AIM norma 26

Prețul acțiunilor a Plus500 arată , de asemenea , de către Google Finance , Informațiile conținute în această secțiune a acestui site este dezvăluită în sensul AIM Articolul 26. Detaliile de pe această pagină au fost actualizate ultima data de 26 octombrie în 2016.

Informatiile Companiei

descrierea activității

Informații directorilor

Comitetele consiliului și Documente constituționale

consilierii

Țara de încorporare și Funcționare

Plus500 Ltd este încorporată în Israel (numărul de înregistrare 514142140). Drepturile acționarilor pot fi diferite de drepturile acționarilor într-o companie din Marea Britanie incorporat.

Anunturi, Compania Rapoarte și circularele

Anunțuri Companie Despre

Informații pentru valori mobiliare și numărul de acțiuni

Nu există nici o restricție cu privire la transferul de acțiuni în Plus500 Ltd.

Capital emis Ponderea

Acționarii semnificativi

guvernanţa corporativă

Deoarece compania este încorporată în Israel, este supus dreptului israelian și Codul orașului britanic privind absorbții și fuziunile nu se vor aplica.

Guvernanța corporativă, Consiliul și comitetele

Detalii cu privire la orice alte schimburi sau Platforme de tranzacționare

acțiunile ordinare sunt Plus500 Ltd. admise la tranzacționare pe AIM, o piata reglementata de Bursa din Londra.

Plus500 Ltd nu a aplicat sau a fost de acord să aibă oricare dintre titlurile sale (inclusiv valori mobiliare AIM) au fost admise sau tranzacționate pe orice alt schimb sau platforme de tranzacționare . Nu există nici o restricție privind transferul de valori mobiliare AIM în Societate

[:sk]

Plus500 maklér uvedené na Londýnskej burze , ak chcete kúpiť akcie Plus500 môžete vidieť na cenu akcií Plus500 na Londýnskej akciovej burze .

Plus500 vyvinula a prevádzkuje online obchodnú platformu pre maloodberateľov obchodovať CFD na medzinárodnej úrovni viac ako 2200 rôznych základných globálnych finančných nástrojov, ktoré obsahujú akcie, indexy, komodity, opcie, ETF a devízy .

Skupina umožňuje maloobchodným zákazníkom obchodovať CFD vo viac ako 50 krajinách sveta. Obchodná platforma je prístupná z viacerých operačných systémov (Windows, smartphony (iOS, Android a Windows Phone), tabliet (iOS, Android a povrch), Apple sledovať a webových prehliadačov.

Riaditelia veria, že úspech skupiny k dnešnému dňu bolo predovšetkým vďaka patentovanej technológie seba-rozvinuté, že vyvinula a ďalej rozvíja na podporu obchodnej platformy.

Obchodná platforma bola navrhnutá tak, aby, ako intuitívne a ľahko sa používa, ako je to možné.

Obchodná platforma bol lokalizovaný do 31 jazykov. Riaditelia veria, že tento dôraz na technológiu, spolu s cieleným on-line marketingovej stratégie skupiny, pomohla odlíšiť skupinu od svojich konkurentov.

Skupina generuje svoje tržby najmä z ktorej sa zaoberajú spreadov na obchodnej platforme. Okrem toho skupina generuje príjmy z poistného cez noc, účinne finančného poplatku za určitých pozícií, ktoré zákazníci cez noc a ziskov (kompenzované straty) z obchodných pozícií zákazníkov. Skupina neúčtuje zákazníkom províziu z obchodov.

dividendy

Plus 500 cena akcií na londýnskej burze cenných papierov zvýšenie väčšinu času, Skupina historicky zaplatil značné dividendy svojim akcionárom, a v súčasnej dobe má v úmysle aj naďalej vyplácať dividendy obaja umožniť Akcionárom s návratom hotovosti na ich investície a pôsobiť ako finančnej disciplíny pre spoločnosť. Spoločnosť má v úmysle platiť nie menej ako 60 percent z nerozdeleného zisku v každom finančnom roku sa vo forme dividend akcionárom.

Plus500 ceny akcií AIM Pravidlo 26

Cena akcií Plus500 tiež ukazuje od Google Finance , Informácie obsiahnuté v tejto časti tejto webovej stránke sú zverejnené na účely AIM pravidlo 26. Podrobnosti o tejto stránke boli naposledy aktualizované 26. októbra 2016.

informácie o spoločnosti

Popis činnosti

riaditeľov Informácie

Výbory predstavenstva a ústavné dokumenty

poradcovia

Krajina založenia a prevádzky

Plus500 Ltd je začlenená v Izraeli (registračné číslo 514142140). Práva akcionárov sa môžu líšiť od práv akcionárov spoločností v Spojenom kráľovstve akciová spoločnosť.

Oznámenie, Company správy a obežníky

Oznámenie o spoločnosti Company Reports

Cenné papiere informačné a počet akcií

Neexistujú žiadne obmedzenia prevodu akcií v Plus500 Ltd.

Vydaného akciového kapitálu

významné Akcionári

Corporate Governance

Vzhľadom k tomu, Spoločnosť je zapísaná v Izraeli, to je predmetom izraelských zákonov a rozhodnutí britského City Code o prevzatí a nebude platiť fúzií.

Corporate Governance, Správna rada a výbory

Podrobnosti o akýchkoľvek iných cenných papierov alebo obchodných platforiem

Kmeňové akcie Plus500 Ltd. sú prijaté na obchodovanie na AIM, trhovisko regulované London Stock Exchange.

Plus500 Ltd nepožiadal alebo dohodnutej mať niektorý z jeho cenných papierov (vrátane jeho cieľom cenných papierov) pripustil, alebo obchodované na iných výmenných alebo obchodných platforiem . Neexistujú žiadne obmedzenia týkajúce sa prevodu AIM cenné papiere spoločnosti

[:sl]Plus500 posrednik naveden na borzi London Stock , če želite kupiti delnice Plus500 lahko vidite ceno delnice Plus500 na London Stock izmenjavo .

Plus500 je razvil in deluje online trgovalna platforma za fizične osebe za trgovanje s CFD-ji na mednarodni ravni v več kot 2.200 različnih osnovnih globalnih finančnih instrumentov, ki vključujejo delnice, indekse, blago, možnosti, ETF in devize .

Skupina omogoča komitenti za trgovanje s CFD-ji v več kot 50 državah. Trgovalna platforma je dostopna iz več operacijskih sistemov (Windows, pametne telefone (iOS, Android in Windows Phone), tablet (iOS, Android in površinskih), Apple Watch in spletnih brskalnikov.

Direktorji verjamejo, da je bil uspeh skupine do sedaj predvsem zaradi samostojno razvila, zaščitene tehnologije, ki jih je razvil in se še naprej razvija v podporo trgovalne platforme.

Trgovanja z Platforma je bil zasnovan, da se kot intuitiven in enostaven za uporabo, kot je mogoče.

Trgovanja z Platforma je lokalizirana v 31 jezikih. Direktorji verjamejo, da je ta poudarek na tehnologiji, skupaj s povezavami do spletne marketinške strategije skupine, je pomagal razlikovati skupine od svojih konkurentov.

Skupina ustvarja prihodke predvsem iz ukvarjajo razmikov na trgovalno platformo. Poleg tega je skupina ustvarja prihodke iz čez noč premij, učinkovito dajatve za financiranje, na nekaterih pozicijah, ki jih imajo stranke, čez noč in dobičkov (izravnali z izgubami) na trgovalnih pozicij strank. Skupina ne zaračunava strankam provizijo na področju trgovine.

dividende

Plus 500 cena delnice na londonski povečanja borznem večino časa, Skupina se je v preteklosti plačala velike dividende svojim delničarjem, in zdaj namerava še naprej izplačevati tako delničarjem zagotoviti denarni donos na njihovo naložbo in deluje kot finančne discipline za družbo. Družba namerava plačati najmanj 60 odstotkov zadržanih dobičkov v vsako proračunsko leto v obliki dividend delničarjem.

Plus500 Share Cena AIM členom 26

Cena Plus500 delež kaže tudi Google Finance , da se informacije vsebovane v tem oddelku te spletne strani razkrito za AIM člen 26. Podatki na tej strani so bili nazadnje posodobljen 26. oktobra 2016.

Informacije o podjetju

Opis podjetja

Informacije direktorjev

Sveta odbori in ustavne dokumenti

svetovalci

Država ustanovitvi in ​​delovanju

Plus500 Ltd je vključena v Izraelu (vpisno številko 514142140). Pravice delničarjev se lahko razlikujejo od pravic delničarjev v UK pripojene družbe.

Obvestila, Company Poročila in okrožnice

Objave Company Company Poročila

Informacije za vrednostne papirje in število delnic

Ni omejitev pri prenosu delnic v Plus500 Ltd.

Osnovnega kapitala

pomembne Delničarji

Upravljanje družbe

Kot je družba vključena v Izraelu, je pod izraelsko zakonodajo in UK mesta zakonika o prevzemih in združitvah ne bodo uporabljale za.

Upravljanje družbe, Uprava in odbori

Podrobnosti o vseh drugih izmenjav ali platforme za trgovanje

navadne delnice Plus500 Ltd je so sprejeti v trgovanje na AIM, tržnice, ki ga je londonski borzi urejena.

Plus500 Ltd je ni uporabil ali je strinjal, da imajo katero koli izmed njegovih vrednostnih papirjev (vključno z njenimi AIM papirjev) priznava in s katerimi se trguje na drugih izmenjav ali trgovalnih platform . Ni omejitev glede prenosa AIM papirjev v družbi[:fi]

Plus500 välittäjä listattu Lontoon pörssissä , jos haluat ostaa Plus500 osakkeita näet Plus500 osakkeen hinta Lontoon varastossa vaihtoon .

Plus500 on kehittänyt ja toimii online kaupankäyntijärjestelmä vähittäiskaupan asiakkaille kaupan CFD kansainvälisesti yli 2200 erilaista taustalla maailmanlaajuinen rahoitusvälineiden käsittää osakkeiden, indeksien, hyödykkeiden, optioiden, ETF ja valuutta .

Konserni mahdollistaa vähittäiskaupan asiakkaille kauppaa CFD yli 50 maassa. Kaupankäyntijärjestelmä pääsee useita käyttöjärjestelmiä (Windows, älypuhelimet (iOS, Android ja Windows Phone), tabletteina (iOS, Android ja Surface), Apple Watch ja selaimet.

Hallituksen jäsenet uskovat, että menestys Group tähän mennessä ollut johtuen ensisijaisesti itse kehittämä, tekniikka on kehittynyt ja kehittyy edelleen tukemaan Kaupankäyntialusta.

Kaupankäyntijärjestelmä on suunniteltu niin intuitiivinen ja helppokäyttöinen kuin mahdollista.

Kaupankäyntialustan on lokalisoitu 31 kielelle. Hallituksen jäsenet uskovat, että tämä panostus teknologian yhdessä ryhmän kohdennettua online-markkinoinnin strategiaa, on auttanut erottamaan konsernin kilpailijoistaan.

Konserni tuottaa tulonsa pääasiassa kauppaaminen leviää Kaupankäyntialusta. Lisäksi konserni tuottaa tuloja yössä palkkioita, tosiasiassa rahoitusmaksun, tiettyihin asemiin asiakkaiden yön yli ja voitot (kompensoida tappiot) asiakkaiden kaupankäynnin kantoja. Konsernilla ei veloita asiakasta provisiota kaupoista.

osingot

Plus 500 pörssikurssi Lontoon pörssissä kasvua suurimman osan ajasta, Konserni on perinteisesti maksanut merkittäviä osinkoja osakkeenomistajilleen ja nykyisin aikoo jatkaa maksaa osinkoja sekä tarjoamaan osuudenomistajille käteistä tuoton ja toimia budjettikurin yhtiölle. Yhtiö aikoo maksaa vähintään 60 prosenttia kertyneistä voitoista kunkin varainhoitovuoden osinkoina osakkeenomistajille.

Plus500 Osakekurssi AIM Sääntö 26

Plus500 osakekurssi osoittaa myös mukaan Google Finance , sisältämiä tietoja tässä osassa tämän sivuston on esitetty varten AIM Sääntö 26. Lisätietoja tällä sivulla olivat viimeksi päivitetty 26 lokakuu 2016.

Yrityksen tiedot

Business Kuvaus

Johdon Information

Hallituksen valiokunnat ja perustuslaillisen Documents

Advisors

Kotipaikka ja käyttö

Plus500 Ltd on sisällytetty Israelissa (rekisteröintinumero 514142140). Osakkeenomistajien oikeuksia voi olla eri oikeuksia osakkeenomistajien UK osakeyhtiöllä.

Ilmoitukset, Company Raportit ja kiertokirjeisiin

Pörssitiedotteet Company Reports

Securities tiedot ja osakkeiden määrä

Ei ole rajoituksia osuuksien luovutuksesta Plus500 Ltd.

Osakepääoma

merkittävät osakkeenomistajat

Hallinnointi

Koska yhtiö on sisällytetty Israelissa, siihen sovelletaan Israelin lakia ja Yhdistyneen kuningaskunnan City Code on yrityskaupat ja fuusiot ei sovelleta.

Corporate Governance, hallitus ja valiokunnat

Yksityiskohdat muista Pörssin tai kaupankäyntialustat

Plus500 Oy: n tavallisia osakkeita otetaan kaupankäynnin AIM, markkinapaikka säännellään Lontoon pörssissä.

Plus500 Oy ei ole sovellettu tai sopinut mitään sen arvopapereita (mukaan lukien sen AIM arvopaperit) hyväksyttyä tai vaihdettiin muita vaihto- tai kaupankäynnin alustoja . Ei ole rajoituksia siirtoa AIM Securities yhtiön

[:sv]

Plus500 mäklare noterat på Londonbörsen , om du vill köpa Plus500 aktier du kan se aktiekurs Plus500 på London aktieutbyte .

Plus500 har utvecklat och driver en online-handelsplattform för privatkunder att handla CFD internationellt under mer än 2200 olika underliggande globala finansiella instrument som omfattar aktier, index, råvaror, optioner, börshandlade fonder och valuta .

Gruppen ger privatkunder att handla CFD i mer än 50 länder. Handelsplattformen är tillgänglig från flera operativsystem (Windows, smartphones (iOS, Android och Windows Phone), tabletter (iOS, Android och yta), Apple Watch och webbläsare.

Styrelsen anser att framgången för gruppen hittills har varit främst på grund av den egenutvecklade, patenterade tekniker har utvecklats och fortsätter att utvecklas för att stödja handelsplattform.

Handelsplattformen har utformats för att vara så intuitiv och enkel att använda som möjligt.

Handelsplattformen har lokaliserats till 31 språk. Styrelsen anser att denna betoning på teknik, tillsammans med koncernens riktad marknadsföring på nätet strategi, har bidragit till att differentiera koncernen från sina konkurrenter.

Koncernen genererar sina intäkter främst från handelsspreadar på handelsplattformen. Dessutom genererar företagets omsättning från natten premier, i själva verket en finansieringsavgiften, på vissa positioner som innehas av kunder över natten och inkomst (motverkades av förluster) på kundernas handelspositioner. Gruppen tar inte ut kunder en provision på trader.

utdelning

Plus 500 börskurs vid London börsen ökar för det mesta, Koncernen har historiskt betalat betydande utdelning till sina aktieägare och för närvarande har för avsikt att fortsätta att betala utdelning både att ge aktieägarna en kontant avkastning på sina investeringar och att fungera som en finansiell disciplin för bolaget. Bolaget avser att betala inte mindre än 60 procent av vinstmedel varje budgetår ut som utdelning till aktieägarna.

Plus500 Aktiekurs AIM regel 26

Priset Plus500 aktie visar också av Google Finance är Informationen i detta avsnitt av denna webbplats beskrivs med avseende på AIM regel 26. Detaljerna på den här sidan uppdaterades senast den 26 oktober 2016.

Företagsinformation

Affärsbeskrivning

Förvaltnings Information

Styrelsekommittéer och konstitutionella dokument

rådgivare

Land där de bildats och drift

Plus500 Ltd har sitt säte i Israel (Org nr 514.142.140). Aktieägarnas rättigheter kan skilja sig från de rättigheter som aktieägare i ett brittiskt aktiebolag.

Meddelanden, företagsrapporter och cirkulär

Företags Meddelanden företagsrapporter

Securities Information och antal aktier

Det finns inga begränsningar i rätten att överlåta aktier i Plus500 Ltd.

Aktiekapital

betydande aktieägare

bolagsstyrning

Eftersom bolaget har sitt säte i Israel, är det föremål för israelisk lag och Storbritannien City Code på uppköp och sammanslagningar kommer inte tillämpas.

Bolagsstyrning Styrelsen och kommittéerna

Uppgifter om eventuella andra börser eller handelsplattformar

Plus500 Ltd: s aktier är upptagna till handel på AIM, en marknadsplats regleras av Londonbörsen.

Plus500 Ltd har inte tillämpats eller gått med på att ha någon av sina värdepapper (inklusive dess syfte värdepapper) upptagna eller handlas på någon annan börs eller handelsplattformar . Det finns inga restriktioner för överföring av AIM Securities i bolaget

[:tr]

Plus500 komisyoncu listelenen Londra Menkul değişimi size Londra stoku Plus500 hisse fiyatını görebilirsiniz Plus500 hisselerini satın almak isterseniz, değişim .

Plus500 geliştirilen ve perakende müşteriler hisse senetleri, endeksler, mal seçenekleri içeren 2.200 'den fazla farklı altta yatan küresel finansal araçların üzerinde uluslararası CFD ticaret için bir online ticaret platformu işletmektedir BYF ve döviz .

Grup, perakende müşterilerine 50'den fazla ülkede CFD ticareti sağlar. ticaret platformu birden fazla işletim sistemi (Windows, akıllı telefonlar (iOS, Android ve Windows Phone), tabletler (iOS, Android ve Yüzey), Apple Ürünü ve web tarayıcıları erişilebilir.

Yönetim bugüne kadar Group'un başarısı nedeniyle geliştirilen ve Ticaret Platformu desteklemeye geliştirmeye devam etmektedir kendi geliştirdiği patentli teknolojisi öncelikle olmuştur inanıyoruz.

İşlem Platformu olarak sezgisel ve mümkün olduğunca kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır.

İşlem Platformu 31 dilde lokalize olmuştur. Yönetim teknolojisine bu vurgu, birlikte Grubun hedefli online pazarlama stratejisi ile, rakiplerinden Grubu farklılaştırmak için yardımcı olduğuna inanıyoruz.

Grup İşlem Platformu üzerinde uğraşan yayılır gelen esas gelirlerini oluşturur. Buna ek olarak, Grup müşterilerinin alım satım pozisyonlarına (zararları ile mahsup) gece müşteriler ve kazanımları tarafından tutulan bazı pozisyonlarda gecede prim, etkin bir finansman ücret gelirleri oluşturur. Grup esnaf müşterilerine komisyon talep etmez.

Temettü

Artı 500 hisse fiyatı Londra çoğu zaman borsa artış, Grup ortaklarına önemli temettü ödemesi ve şu anda kendi yatırım nakit dönüş Ortaklar sağlamak için her iki temettü ödemeye devam etmek ve bir mali disiplin olarak hareket etmek niyetinde tarihsel etti Şirket için. Şirket Ortaklara kâr payı olarak her mali yıl içinde tutulan kar az 60 yüzde ödemek niyetinde.

Plus500 Hisse Fiyatı AIM 26 Kural

Plus500 hisse fiyatı da gösterilmektedir Google Finans , bu web sitesinin bu bölümünde yer alan bilgiler bu sayfada ayrıntıları 26 Ekim 2016 son güncellenme tarihi olan AIM Kural 26'ya amaçları için açıklanmıştır.

Şirket Bilgisi

iş tanımı

Yönetim Bilgi

Yönetim Kurulu Komiteleri ve Anayasal Belgeler

Danışmanlar

Kuruluş ve Çalışma Ülke

Plus500 Ltd İsrail (Tescil Numarası 514142140) kurulmuştur. pay sahiplerinin hakları İngiltere anonim şirket pay sahiplerinin haklarının farklı olabilir.

Duyurular, Şirket Raporları ve Sirküler

Şirket Duyurular Şirket Raporları

Menkul Bilgi ve Payların Sayısı

Plus500 Ltd. hisselerin devrine ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur

Çıkarılmış Sermaye

önemli Hissedarlar

Kurumsal Yönetim

Şirket İsrail dahil olduğundan, İsrail hukuk ve Devirleri ve geçerli olmayacaktır Birleşme üzerinde İngiltere Şehir Kanunu'na tabidir.

Kurumsal Yönetim, Yönetim Kurulu ve Komiteler

başka Borsaları veya Ticaret Platformları Detayları

Plus500 Ltd.'nin hisse senetleri AIM, Londra Menkul Kıymetler Borsası tarafından düzenlenen bir pazar ticaret kabul edilir.

Plus500 Ltd uygulanan ya da (kendi AIM menkul dahil olmak üzere) menkul herhangi birine sahip kabul başvuran veya diğer herhangi bir değişim veya işlem gören olmamıştır ticaret platformları . Şirket AMAÇ Menkul transferi konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır

[:bg]

Plus500 брокер изброени в Лондон обмен наличност , Ако искате да си купите акции на Plus500 можете да видите цената на акциите Plus500 в Лондон фондова обмен .

Plus500 е разработил и изпълнява онлайн платформа за търговия за клиенти на дребно за търговия с ДЗР международно над повече от 2200 различни основни глобални финансови инструменти, включващи акции, индекси, стоки, опции, ETFs и чуждестранна валута .

Групата дава възможност на клиентите на дребно за търговия с ДЗР в повече от 50 страни. Платформата за търговия е достъпна от няколко операционни системи (Windows, смартфони (IOS, Android и Windows Phone), таблети (IOS, Android и повърхност), Apple гледате и уеб браузъри.

Директорите смятат, че успехът на групата до този момент е била главно поради самостоятелно разработен, патентована технология тя е разработила и продължава да се развива в подкрепа на платформа за търговия.

Платформата за търговия е проектиран да бъде толкова интуитивен и лесен за използване, колкото е възможно.

Платформата за търговия е локализиран в 31 езика. Директорите смятат, че този акцент върху технология, заедно с целево онлайн маркетингова стратегия на Групата, е помогнал да се диференцират Групата от неговите конкуренти.

Групата генерира приходите си основно от занимаващи се простира върху платформата за търговия. В допълнение, Групата генерира приходи от овърнайт премии, ефективно зареждане на финансиране, по определени позиции, държани от клиенти за една нощ и печалби (компенсирани от загубите) на търговски позиции на клиентите. Групата не таксува клиентите комисия по търговия.

Дивиденти

Плюс 500 цената на акциите на Лондон увеличение фондова борса през повечето време, Групата исторически е платил значителни дивиденти на своите акционери и в момента възнамерява да продължи да изплаща дивиденти и двете, за да осигури на акционерите с връщане в брой на инвестициите си и да действа като финансова дисциплина за Дружеството. Дружеството възнамерява да плати не по-малко от 60 процента от неразпределената печалба във всяка финансова година като дивидент за акционерите.

Plus500 Share Цена AIM член 26

Цената на акциите Plus500 показва също от Google Finance , Информацията, съдържаща се в този раздел на този сайт е разкрита за целите на AIM Правило 26. Подробностите на тази страница Последна актуализация на 26ти октомври 2016 г..

информация за компанията

Описание на бизнеса

Информация директорите

Съвет комитети и конституционни документи

Advisors

Страна на учредяване и експлоатация

Plus500 ООД е създадена в Израел (регистрационен номер 514142140). Правата на акционерите могат да бъдат различни от правата на акционерите в UK включи компания.

Становища, Дружеството отчита и циркуляри

Фирмени обяви Company Доклади

Информация за ценни книжа и броя Акции

Няма ограничения върху прехвърлянето на акции в Plus500 Ltd.

Емитирания акционерен капитал

Значителни акционерите

Корпоративно управление

Тъй като Дружеството е включено в Израел, тя е обект на израелската държава и City кодекс UK за вливане и сливане няма да се прилагат.

Корпоративно управление, Съветът и комитети

Данни за всички други борси или платформи за търговия

обикновени акции с Plus500 ООД са допуснати до търговия на AIM, на пазар, регулиран от Лондонската фондова борса.

Plus500 Ltd не е приложил или се съгласи да има някой от неговите ценни книжа (включително нейната цел ценни книжа), допуснати или търгувани на каквито и да било други обменни или платформи за търговия . Няма ограничения върху прехвърлянето на AIM на ценни книжа в дружеството

[:iw]

Plus500 ברוקר המופיע באתר של הבורסה בלונדון , אם אתה רוצה לקנות מניות Plus500 אתה יכול לראות את מחיר מניית Plus500 בבית בבורסה לונדון חליפין .

Plus500 פתחה ומפעילה פלטפורמת מסחר מקוונת עבור לקוחות קמעונאיים לסחור בחוזי הפרשים בינלאומיים על פני יותר מ -2,200 מכשירים פיננסיים הגלובליים בסיסיים שונים המרכיבות מניות, מדדים, סחורות, אופציות, תעודות סל ו מט"ח .

הקבוצה מאפשרת ללקוחות קמעונאיים לסחור בחוזי הפרשים בלמעלה מ -50 מדינות. פלטפורמת המסחר נגישה ממערכות הפעלה מרובות (Windows, טלפונים חכמים (iOS, Android ו- Windows Phone), טבליות (iOS, Android ו- Surface), אפל צפו ודפדפנים.

הדירקטורים מאמין שההצלחה של הקבוצה עד כה הייתה בעיקר בשל פיתחה עצמית, הטכנולוגיה הקניינית היא פיתחה וממשיכה לפתח לתמוך בפלטפורמת המסחר.

פלטפורמת המסחר תוכננה להיות אינטואיטיבי וקל לשימוש ככל האפשר.

פלטפורמת המסחר כבר מקומית לתוך 31 שפות. הדירקטורים מאמינים כי דגש זה על טכנולוגיה, יחד עם אסטרטגית שיווקית המקוונת הממוקדת של הקבוצה, סייע להבדיל מהקבוצה ממתחרותיה.

הקבוצה מפיקה את הכנסותיו בעיקר מן הממרחים להתמודדות על פלטפורמת המסחר. בנוסף, הקבוצה מייצרת הכנסות מפרמיות לילה, ביעילות מטען מימון, על עמדות מסוימות המוחזקות על ידי לקוחות בין הלילה ורווחים (בקיזוז הפסדים) על עמדות המסחר של הלקוחות. הקבוצה אינה מחייבת לקוחות עמלה על עסקאות.

דיבידנדים

פלוס 500 מחיר המנייה בלונדון עליית בורסה רוב הזמן, הקבוצה הסטורית שלם דיבידנדים משמעותיים לבעלי מניותיה וכיום מתכוונת להמשיך לשלם דיבידנדים הוא לספק לבעלי מניות עם תשואת מזומנים על ההשקעה שלהם ולפעול כדיסציפלינה פיננסית עבור החברה. בכוונת החברה לשלם לא פחות מ -60 אחוזים מהרווחים העודפים בכל שנת הכספים בתור דיבידנדים לבעלי המניות.

Plus500 מניית AIM כלל 26

מחיר המניה Plus500 גם מראה על ידי Google Finance , המידע הכלול בתוך החלק הזה של האתר הזה ניתן גילוי לענין AIM כלל 26. הפרטים בדף זה עודכנו לאחרונה ב -26 באוקטובר 2016.

פרטי החברה

תיאור העסק

מידע הדירקטוריון

ועדות דירקטוריון ומסמכים חוקתיים

יועצים

ארץ התאגדות ומבצע

Plus500 בע"מ התאגדה בישראל (רשום מספר 514,142,140). זכויותיהם של בעלי המניות עשויות להיות שונות מן הזכויות של בעלי המניות ב חברה המאוגדת בבריטניה.

כרזות, חברה דוחה וחוזר

כרזות חברת חברה דוחה

מידע ניירות ערך מספר המניות

אין הגבלות על העברת מניות פלוס 500 בע"מ

הונפק הון המניות

בעלי נעיין

ממשל תאגידי

כפי שנמסר לחברה מאוגדת בישראל, היא כפופה לחוק הישראלי ואת קוד סיטי בבריטניה על השתלטויות ומיזוגים לא יחול.

ממשל תאגידי, הדירקטוריון וועדות

פרטים של כל חילופים אחרים או פלטפורמות מסחר

מניות רגילות של Plus500 בע"מ מתאשפזים המסחר ב- AIM, שוק מוסדר על ידי הבורסה לניירות ערך של לונדון.

Plus500 בע"מ טרם יישם או הסכים לקבל כל ניירות הערך שלה (לרבות ניירות הערך שלה AIM) הודה או נסחר בבורסה כלשהי לניירות או אחרים פלטפורמות מסחר . אין הגבלות על העברת ניירות ערך AIM בחברה

[:ar]

Plus500 وسيط مدرجة في بورصة لندن ، إذا كنت ترغب في شراء أسهم Plus500 ترون سعر السهم Plus500 في لندن الأسهم الصرف .

وقد وضعت Plus500 وتعمل منصة التداول عبر الإنترنت لعملاء التجزئة لتداول العقود مقابل الفروقات دوليا على مدى أكثر من 2200 الصكوك العالمية الأساسية مختلف المالية التي تضم الأسهم، المؤشرات، السلع، خيارات، صناديق الاستثمار المتداولة و النقد الأجنبي .

تمكن مجموعة عملاء التجزئة لتداول العقود مقابل الفروقات في أكثر من 50 بلدا. منصة التداول يمكن الوصول إليها من أنظمة التشغيل المتعددة (ويندوز، والهواتف الذكية (دائرة الرقابة الداخلية، الروبوت ويندوز فون)، وأقراص (دائرة الرقابة الداخلية، الروبوت والسطحية)، وأبل ووتش ومتصفحات الويب.

وتعتقد الإدارة أن نجاح المجموعة حتى الآن كانت في المقام الأول بسبب والتكنولوجيا الذاتي المتقدمة الملكية فقد وضعت وتواصل تطوير لدعم منصة التداول.

وقد تم تصميم منصة التداول لتكون بديهية وسهلة الاستخدام ممكن.

وتم حصر منصة التداول إلى 31 لغة. وتعتقد الإدارة بأن هذا التركيز على التكنولوجيا، جنبا إلى جنب مع استراتيجية التسويق على الانترنت المستهدفة للمجموعة، وقد ساعد على التفريق بين مجموعة من منافسيها.

يولد مجموعة إيراداتها أساسا من هوامش التعامل على منصة التداول. وبالإضافة إلى ذلك، يولد المجموعة إيرادات أقساط بين عشية وضحاها، بشكل فعال تهمة تمويل، على مواقع معينة عقدت من قبل العملاء بين عشية وضحاها والمكاسب (يقابله خسائر) في المراكز التجارية العملاء. مجموعة لا تهمة العملاء عمولة على الصفقات.

أرباح

بالإضافة إلى 500 سعر السهم في لندن زيادة البورصة أكثر من مرة، والمجموعة أولت تاريخيا عوائد كبيرة لمساهميها ويعتزم حاليا مواصلة دفع أرباح الأسهم على حد سواء لتوفير المساهمين مع عودة النقدية على استثماراتهم وليكون بمثابة الانضباط المالي من اجل الشركة. وتعتزم الشركة دفع ما لا يقل عن 60 في المئة من الأرباح المحتفظ بها في كل سنة مالية خارج كأرباح للمساهمين.

Plus500 السعر AIM المادة 26

سعر السهم Plus500 يظهر أيضا من قبل جوجل المالية ، تم الإفصاح عن المعلومات الواردة في هذا القسم من هذا الموقع لأغراض AIM القاعدة 26. وكانت مشاركة في التفاصيل حول تحديث هذه الصفحة في 26 أكتوبر 2016.

معلومات الشركة

وصف العمل

معلومات مجلس الإدارة

لجان المجلس والوثائق الدستورية

المستشارين

بلد التأسيس والتشغيل

أدرج Plus500 المحدودة في إسرائيل (الرقم المسجل 514142140). حقوق المساهمين قد تكون مختلفة من حقوق المساهمين في الشركة البريطانية يدمج.

إعلانات، تقارير الشركات وتعاميم

شركة إعلانات التقارير شركة

معلومات الأوراق المالية وعدد الأسهم

لا توجد أية قيود على نقل ملكية أسهم في Plus500 المحدودة

رأس مال المصدر

المساهمون كبير

حوكمة الشركات

كما أدرجت الشركة في إسرائيل، لأنه يخضع للقانون الإسرائيلي والقانون بريطانيا المدينة على عمليات الاستحواذ والاندماج لن تطبق.

حوكمة الشركات، ومجلس الإدارة واللجان

تفاصيل أي بورصات أخرى أو منصات التداول

واعترف الأسهم العادية Plus500 المحدودة ليتداول على الهدف، وهو السوق التي تنظمها لندن للأوراق المالية.

Plus500 المحدودة لم تطبق أو وافق أن يكون أي من أوراقها المالية (بما في ذلك الأوراق المالية AIM به) اعترف أو المتداولة في أي بورصة أو غيرها من منصات التداول . لا توجد أية قيود على نقل AIM المالية في الشركة

[:cn]

Plus500经纪人列在伦敦证券交易所上市 ,如果你想购买Plus500股票,你可以看到在伦敦证券交易所的Plus500股价交流

Plus500开发和经营的零售客户超过包括股票,指数,商品,期权,超过2200名不同的潜在全球性金融工具国际贸易差价合约的网上交易平台, 交易所买卖基金外汇

该集团使零售客户在超过50个国家的贸易差价。该交易平台是从多个操作系统(Windows,智能手机(iOS版,Android和Windows Phone),平板电脑(iOS版,Android和表面),Apple关注和Web浏览器访问。

董事相信,该集团迄今为止的成功一直主要是由于自主研发,专利技术已开发并继续开发支持的交易平台。

交易平台已被设计成直观和容易尽可能使用。

交易平台已经被本地化为31种语言。董事相信,这个强调技术,与本集团的有针对性的网络营销策略在一起,有助于从竞争对手中脱颖而出集团。

该集团在交易平台上的交易差价主要产生的收入。此外,集团在生成客户的交易头寸隔夜的保费,实际上是一个融资费用,由客户过夜,涨幅持有某些职位的收入(按损失抵消)。本集团并未对交易客户收取佣金。

股息

再加上500股价伦敦证券交易所增加的大部分时间,该集团以往支付显著分红给股东,目前打算继续支付股息既为股东提供的投资现金回报率,并作为一个财政纪律本公司。该公司打算在每个财政年度支付的留存利润不低于60%的出向股东分红。

Plus500股价AIM第26条

在Plus500股价还显示谷歌财经 ,本网站所载本节中的信息公开了AIM第26条的目的,在此页面上的信息最后更新2016年10月26日上。

公司信息

业务描述

董事信息

董事会专门委员会和宪法文件

顾问

设立和运营的国家

Plus500有限公司是以色列(注册号为514142140)中。股东的权利可能是从股东在英国注册成立的公司的权利不同。

公告显示,公司报告及通函

公司公告公司报告

证券信息和股份数目

有关于股份Plus500有限公司转让没有限制

已发行股本

显著股东

公司治理

由于本公司在以色列注册成立,它是受以色列法律和英国城市代码收购与合并将不适用。

公司治理,董事会和委员会

任何其他交易所或交易平台的详细信息

Plus500公司的普通股被录取到AIM,由伦敦证券交易所监管的市场交易。

Plus500公司未申请或同意任何其证券(包括其AIM证券)的承认或任何其他交易所或交易的交易平台 。有在AIM证券于本公司转让没有限制

[:zh]

Plus500經紀人列在倫敦證券交易所上市 ,如果你想購買Plus500股票,你可以看到在倫敦證券交易所的Plus500股價交流

Plus500開發和經營的零售客戶超過包括股票,指數,商品,期權,超過2200名不同的潛在全球性金融工具國際貿易差價合約的網上交易平台, 交易所買賣基金外匯

該集團使零售客戶在超過50個國家的貿易差價。該交易平台是從多個操作系統(Windows,智能手機(iOS版,Android和Windows Phone),平板電腦(iOS版,Android和表面),Apple關注和Web瀏覽器訪問。

董事相信,該集團迄今為止的成功一直主要是由於自主研發,專利技術已開發並繼續開發支持的交易平台。

交易平台已被設計成直觀和容易盡可能使用。

交易平台已經被本地化為31種語言。董事相信,這個強調技術,與本集團的有針對性的網絡營銷策略在一起,有助於從競爭對手中脫穎而出集團。

該集團在交易平台上的交易差價主要產生的收入。此外,集團在生成客戶的交易頭寸隔夜的保費,實際上是一個融資費用,由客戶過夜,漲幅持有某些職位的收入(按損失抵消)。本集團並未對交易客戶收取佣金。

股息

再加上500股價倫敦證券交易所增加的大部分時間,該集團以往支付顯著分紅給股東,目前打算繼續支付股息既為股東提供的投資現金回報率,並作為一個財政紀律本公司。該公司打算在每個財政年度支付的留存利潤不低於60%的出向股東分紅。

Plus500股價AIM第26條

在Plus500股價還顯示谷歌財經 ,本網站所載本節中的信息公開了AIM第26條的目的,在此頁面上的信息最後更新2016年10月26日上。

公司信息

業務描述

董事信息

董事會專門委員會和憲法文件

顧問

設立和運營的國家

Plus500有限公司是以色列(註冊號為514142140)中。股東的權利可能是從股東在英國註冊成立的公司的權利不同。

公告顯示,公司報告及通函

公司公告公司報告

證券信息和股份數目

有關於股份Plus500有限公司轉讓沒有限制

已發行股本

顯著股東

公司治理

由於本公司在以色列註冊成立,它是受以色列法律和英國城市代碼收購與合併將不適用。

公司治理,董事會和委員會

任何其他交易所或交易平台的詳細信息

Plus500公司的普通股被錄取到AIM,由倫敦證券交易所監管的市場交易。

Plus500公司未申請或同意任何其證券(包括其AIM證券)的承認或任何其他交易所或交易的交易平台 。有在AIM證券於本公司轉讓沒有限制

[:]