Categories
Other Link

[:en]Plus500 Deposits Withdrawals[:ms]Plus500 Deposit & Pengeluaran[:cs]Plus500 Vklady a výběry[:da]Plus500 Indlån og Udbetalinger[:de]Plus500 Ein- und Auszahlungen[:et]Plus500 Hoiused & Väljamakseid[:es]Plus500 Depósitos y retiradas de fondos[:el]Plus500 Καταθέσεις & Αναλήψεις[:fr]Plus500 Dépôts et retraits[:hr]Plus500 Depoziti i Isplate[:is]Plus500 Innlán & Úttektir[:it]Plus500 Depositi e Prelievi[:lv]Plus500 Noguldījumi un izņemšana[:lt]Plus500 užstatai ir Išmokėjimai[:hu]Plus500 Betétek & Kivonás[:mt]Plus500 Depożiti & Irtirar[:nl]Plus500 Stortingen & Uitbetalingen[:no]Plus500 Innskudd og uttak[:pl]Plus500 Depozyty i Wypłaty[:pt]Plus500 Depósitos e Retiradas[:ru]Plus500 Депозиты и Изъятия[:ro]Plus500 Depozite si retrageri[:sk]Plus500 Vklady a výbery[:sl]Plus500 Vloge & Umiki[:fi]Plus500 Talletukset & Nostot[:sv]Plus500 Insättningar & Uttag[:tr]Plus500 Mevduat ve Para Çekme[:bg]Plus500 Депозити и Тегления[:iw]Plus500 פיקדונות & משיכות[:ar]Plus500 الودائع والسحوبات[:cn]Plus500存款及提款[:zh]Plus500存款及提款[:]

[:en]Plus500 Deposits Withdrawals method by forex experts, Read this Plus 500 Deposits Withdrawals review before investing with plus500 UK broker.

Plus500 Deposits Withdrawals

Funding Your Account

Funding and withdrawing funds from your account is easy and secure, we accept the following methods:

Visa/MasterCard – the fastest way to start trading, use any card with a Visa or MasterCard logo on it. Visa/MasterCard purchases are fully integrated via the Plus500 Platform cashier screen.To securely fund your account with Visa/MasterCard simply:→ Go to the main platform screen→ Click ‘Funds Management’→ Click ‘Visa/MasterCard’→ Choose the amount to deposit and enter your credit card details→ Click ‘Submit’ – a confirmation will appear after a few seconds

Skrill – to fund your account with Skrill simply:→ Go to the main platform screen→ Click ‘Funds Management’→ Click ‘Skrill’→ Choose the amount and enter your Skrill email address→ A new browser window will pop up→ Confirm the transfer on the Skrill website

Bank Transfer – once your bank transfer is confirmed you can begin trading (can take up to 5 business days).To fund your account via Bank transfer:→ Go to the main platform screen→ Click ‘Funds Management’→ Click ‘Bank Transfer’→ Click ‘Send me Bank Transfer Details’→ An email with our bank details and specific instructions will be sent to your email address→ Follow the instructions in the email to complete your transfer

PayPal – to fund your account with PayPal simply:→ Go to the main platform screen→ Click ‘Funds Management’→ Click ‘PayPal’→ Choose the amount and enter your Paypal details→ A new browser window will pop up→ Confirm the transfer on the PayPal website

Please note that in order to fund your account all customer on-boarding procedures have to be completed (including phone verification) and valid account opening documentation (e.g. Photo ID and Residence verification) must have been supplied.

Cash

Plus500 are unable to accept cash remittances.

Plus500 Withdrawals

Our policy is to make refunds to a customer’s original source of remittance, wherever possible.

We may also request customers to supply additional documentation in order to maximise protection on customers’ funds as well as for the purpose of ownership verification of the payment method used.[:ms]

Pembiayaan Akaun Anda

Pembiayaan dan pengeluaran dana dari akaun anda adalah mudah dan selamat, kami menerima kaedah berikut:

Visa / MasterCard – cara yang paling cepat untuk memulakan trading, menggunakan mana-mana kad dengan logo Visa atau MasterCard di atasnya. Pembelian Visa / MasterCard disepadukan sepenuhnya melalui Plus500 juruwang Platform screen.To selamat membiayai akaun anda dengan Visa / MasterCard hanya: → Pergi ke skrin platform utama → Klik 'Pengurusan Dana' → Klik 'Visa / MasterCard' → Pilih jumlah yang deposit dan masukkan butir-butir kad kredit anda → Klik 'Hantar' – pengesahan akan muncul selepas beberapa saat

Skrill – untuk membiayai akaun anda dengan Skrill hanya: → Pergi ke skrin platform utama → Klik 'Pengurusan Dana' → Klik 'Skrill' → Pilih jumlah dan masukkan alamat e-mel Skrill anda → A tetingkap pelayar baru akan muncul → Sahkan pemindahan di laman web yang Skrill

Bank Transfer – sekali transfer bank anda disahkan anda boleh mula trading (boleh mengambil masa sehingga 5 hari kerja) .Untuk membiayai akaun anda melalui pindahan bank: → Pergi ke skrin platform utama → Klik 'Pengurusan Dana' → Klik 'Bank Transfer' → Klik 'Hantar saya Bank Maklumat Pemindahan' → e-mel dengan butiran bank kami dan arahan khusus akan dihantar ke alamat e-mel anda → Ikut arahan dalam e-mel untuk melengkapkan pemindahan anda

PayPal – untuk membiayai akaun anda dengan PayPal hanya: → Pergi ke skrin platform utama → Klik 'Pengurusan Dana' → Klik 'PayPal' → Pilih jumlah dan memasukkan butiran Paypal anda → A tetingkap pelayar baru akan muncul → Sahkan pemindahan pada laman web PayPal

Sila ambil perhatian bahawa untuk membiayai akaun anda semua pelanggan di-asrama prosedur perlu disiapkan (termasuk pengesahan telefon) dan akaun yang sah pembukaan dokumentasi (contohnya Photo ID dan pengesahan Residence) mesti telah dibekalkan.

Tunai

Plus500 tidak dapat menerima kiriman wang tunai.

pengeluaran

Polisi kami ialah untuk membuat bayaran balik kepada sumber asal pelanggan bagi pengiriman wang, di mana mungkin.

Kami juga boleh meminta pelanggan untuk mengemukakan dokumen-dokumen tambahan untuk memaksimumkan perlindungan kepada dana pelanggan dan juga untuk tujuan pengesahan pemilikan kaedah pembayaran yang digunakan.

[:cs]

Financování Váš účet

Financování a výběr finančních prostředků z vašeho účtu je snadné a bezpečné, akceptujeme následující způsoby:

Visa / MasterCard – nejrychlejší způsob, jak začít obchodovat, použijte jakoukoli kartu s logem Visa nebo MasterCard na něm. Nákupy Visa / MasterCard jsou plně integrovány přes Plus500 Platform pokladní screen.To bezpečně financovat svůj účet s Visa / MasterCard jednoduše: → Přejděte na hlavní obrazovku platformě → Klikněte na 'řízených fondů "→ Klikněte na' Visa / MasterCard" → Vyberte částku vklad a zadat své údaje o kreditní kartě → Klikněte na tlačítko Odeslat – potvrzení se objeví po několika sekundách

Skrill – financovat svůj účet u Skrill jednoduše: → Přejděte na hlavní obrazovku platformě → Klikněte na 'řízených fondů "→ Klikněte na' Skrill" → Vyberte částku a zadejte Skrill e-mailovou adresu → nové okno prohlížeče se pop-up → Potvrzení přenosu na webových stránkách Skrill

Bankovní převod – jakmile je vaše bankovní převod potvrdila, můžete začít obchodovat (může trvat až 5 pracovních dnů) .Pro financovat svůj účet prostřednictvím bankovního převodu: → Přejděte na hlavní obrazovku platformě → Klikněte na "řízených fondů" → Klikněte na "bankovní převod" → Klikněte na "Odeslat mi bankovním převodem Podrobnosti '→ e-mail s našimi bankovními detaily a konkrétní pokyny budou zaslány na vaši e-mailovou adresu → Postupujte podle pokynů v e-mailu dokončit převod

PayPal – financovat svůj účet PayPal jednoduše: → Přejděte na hlavní obrazovku platformě → Klikněte na 'řízených fondů "→ Klikněte na' PayPal '→ Vyberte částku a zadejte své údaje Paypal → nové okno prohlížeče se pop-up → Potvrzení převodu na webové stránky PayPal

Vezměte prosím na vědomí, že s cílem financovat svůj účet všechny zákazníky na stravování musí být dokončeno (včetně ověření telefonního čísla) postupy a platný účet otevření dokumentace (např Photo ID a rezidence verifikace) musí být součástí dodávky.

Hotovost

Plus500 nejsou schopny přijímat hotovostní platby.

výběry

Naše politika je, aby se náhrady pro původního zdroje zákazníka z úhrady, pokud je to možné.

Můžeme také požádat zákazníkům dodat další doklady s cílem maximalizovat ochranu v případě finančních prostředků zákazníků, jakož i za účelem ověření vlastnictví platební metody použité.

[:da]

Finansiering af din konto

Finansiering og hæve midler fra din konto er enkelt og sikkert, vi accepterer følgende metoder:

Visa / MasterCard – den hurtigste måde at begynde at handle, bruge ethvert kort med et Visa eller MasterCard-logo på den. Visa / MasterCard køb er fuldt integreret via Plus500 Platform kasserer screen.To sikkert finansiere din konto med Visa / MasterCard simpelthen: → Gå til vigtigste platform skærmen → Klik på 'Midler Management "→ Klik på' Visa / MasterCard '→ Vælg det beløb, depositum og indtaste dine kreditkortoplysninger → Klik på 'Send' – en bekræftelse vises efter et par sekunder

Skrill – at finansiere din konto med Skrill simpelthen: → Gå til vigtigste platform skærmen → Klik på 'Midler Management' → Klik på 'Skrill' → Vælg det beløb, og indtast din Skrill emailadresse → Et nyt browservindue vil poppe op → Bekræft overførslen på Skrill hjemmeside

Bankoverførsel – når din bankoverførsel er bekræftet kan du begynde at handle (kan tage op til 5 hverdage) .For at finansiere din konto via bankoverførsel: → Gå til vigtigste platform skærmen → Klik på 'Midler Management "→ Klik på' Bankoverførsel ' → Klik på 'Send mig bankoverførsel detaljer' → En e-mail med vores bankoplysninger og specifikke instruktioner vil blive sendt til din e-mailadresse → Følg anvisningerne i e-mailen for at fuldføre din overførsel

PayPal – at finansiere din konto med PayPal simpelthen: → Gå til vigtigste platform skærmen → Klik på 'Midler Management "→ Klik på' PayPal '→ Vælg det beløb, og indtast dine Paypal detaljer → Et nyt browservindue vil poppe op → Bekræft overførslen på PayPal hjemmeside

Bemærk, at for at finansiere din konto skal være leveret al åbning dokumentation kunde på-boarding procedurer skal udfyldes (herunder telefon verifikation) og gyldig konto (f.eks foto-id og Residence verifikation).

Kontanter

Plus500 er ude af stand til at acceptere kontante pengeoverførsler.

Udbetalinger

Vores politik er at gøre tilbagebetalinger til en kundes oprindelige kilde til indbetaling, hvor det er muligt.

Vi kan også anmode kunderne til at levere yderligere dokumentation for at maksimere beskyttelsen af ​​kundernes midler samt med henblik på ejerskab kontrol af anvendte betalingsmetode.

[:de]

Finanzierung Ihr Konto

Die Finanzierung und Geld von Ihrem Konto ist einfach und sicher zurückzuziehen, wir die folgenden Methoden akzeptieren:

Visa / Mastercard – der schnellste Weg , den Handel starten, verwenden Sie eine Karte mit einer Visa oder Mastercard – Logo. Visa / Mastercard Käufe vollständig über die integrierte Plus500 Kassierer Platform screen.To sicher Ihr Konto einzahlen mit Visa / Mastercard einfach: → zur Hauptplattform Bildschirm gehen → Klicken Sie auf "Haushaltsmanagement" → Klicken Sie auf "Visa / Mastercard '→ Wählen Sie den Betrag an Anzahlung und Ihre Kreditkartendaten eingeben → Klicken Sie auf "Senden" – eine Bestätigung nach einigen Sekunden erscheint

Skrill – Ihr Konto bei Skrill einfach zu finanzieren: → zur Hauptplattform Bildschirm gehen → Klicken Sie auf "Haushaltsmanagement" → Klicken Sie auf "Skrill '→ die Menge wählen und Ihre Adresse Skrill E – Mail → ein neues Browserfenster eingeben , wird → Pop – up bestätigen den Transfer auf der Skrill Website

Banküberweisung – einmal Ihre Banküberweisung bestätigt wird Sie mit dem Handel beginnen kann (kann bis zu 5 Werktage dauern) .Um Ihr Konto per Banküberweisung zu finanzieren: → zur Hauptplattform Bildschirm gehen → Klicken Sie auf "Haushaltsmanagement" → Klicken Sie auf "Banküberweisung" → Klicken Sie auf 'senden Sie mir Details Banküberweisung' → eine E-Mail mit unserer Bankverbindung und spezielle Anweisungen an Ihre E-Mail-Adresse gesendet werden → Folgen Sie den Anweisungen in der E-Mail Ihren Transfer abzuschließen

PayPal – einfach Ihr Konto bei PayPal zu finanzieren: → zur Hauptplattform Bildschirm gehen → Klicken Sie auf "Haushaltsmanagement" → Klicken Sie auf 'PayPal' → die Menge wählen und Ihre Paypal Details Fenster → Ein neues Browserfenster eingeben , wird → den Transfer bestätigen Pop – up auf die PayPal-Website

Bitte beachten Sie, dass, um Ihr Konto alle Kunden zur Finanzierung von On-Boarding-Verfahren (einschließlich der Überprüfung der Telefonnummer) zu erledigen sind und gültige Kontoeröffnungsunterlagen (zB Foto-ID und Residenz Prüfung) geliefert worden sein.

Kasse

Plus500 sind nicht in der Lage Geldsendungen zu akzeptieren.

Entnahmen

Unsere Politik ist, Erstattungen an die Kunden ursprüngliche Quelle Überweisung, wo immer dies möglich zu machen.

Wir können auch Kunden fordern zusätzliche Unterlagen zu liefern, um den Schutz auf Kundenfonds sowie zum Zwecke der Eigentums Überprüfung der verwendeten Zahlungsmethode zu maximieren.

[:et]

Raha kandmine kontole

Rahastamine ja äravõtmise raha oma kontole on lihtne ja turvaline, võtame järgmisi meetodeid:

Visa / MasterCard – kiireim viis alustada kauplemist, kasutage kaardi Visa või MasterCard logo. Visa / MasterCard ostud on täielikult integreeritud kaudu Plus500 Platform kassapidaja screen.To turvaliseks kandmiseks kontole Visa / MasterCard lihtsalt: → Mine peamine platvorm ekraanil → Klõpsake Vahendite juhtimine → Vajuta "Visa / MasterCard" → Vali summa hoiustamise ja sisestage oma krediitkaardi andmed → Vajuta "Saada" – kinnitus ilmub mõne sekundi pärast

Skrill – rahastada oma konto Skrill lihtsalt: → Mine peamine platvorm ekraanil → Klõpsake Vahendite juhtimine → Vajuta "Skrill" → Vali kogus ja sisestage oma Skrill e-posti aadress → uus brauseri aken avaneb → Kinnitage ülekanne kohta Skrill kodulehel

Bank Transfer – kui teie pangaülekande kinnitab võite alustada kauplemise (võib kesta kuni 5 tööpäeva) .Et rahastada oma konto kaudu Pangaülekandega: → Mine peamine platvorm ekraanil → Klõpsake Vahendite juhtimine → Vajuta "Bank Transfer" → Vajuta "Saada mulle Bank Transfer detailid" → e-kirja meie pangaandmeid ja konkreetsed juhised saadetakse teie e-posti aadress → Järgige juhiseid kinnitada oma ülekande

PayPal – rahastada oma konto PayPal lihtsalt: → Mine peamine platvorm ekraanil → Klõpsake Vahendite juhtimine → Vajuta "PayPal" → Vali kogus ja sisestage oma Paypal üksikasjad → uus brauseri aken avaneb → Kinnitage ülekanne PayPal veebileht

Pange tähele, et selleks, et rahastada oma konto kõiki kliendi sisseelamisprotsessi kord tuleb lõpule (sh puhelinvahvistuksesta) ja kehtiva konto avamise dokumentatsioon (nt Foto ID ja Residence kontroll) peab olema esitatud.

raha

Plus500 ei saa nõustuda rahaülekannete.

Väljamakseid

Meie poliitika on teha toetuste kliendi allikale ülekandmine, kui vähegi võimalik.

Me nõuda ka klientidele pakkuda täiendavaid dokumente, et maksimeerida kaitse klientide vahendeid, samuti selleks, et omandiõiguse kontrollimise makseviisi kasutada.

[:es]

Ingresos en Cuenta

Financiación y retirar fondos de su cuenta es fácil y seguro, aceptamos los métodos siguientes:

Visa / MasterCard – la manera más rápida de comenzar a operar, utilizar cualquier tarjeta con un logotipo de Visa o MasterCard en él. Compras Visa / MasterCard están completamente integradas a través del Plus500 cajero Plataforma screen.To forma segura fondos en su cuenta con Visa / MasterCard simplemente: → Ir a la pantalla principal plataforma → Haga clic en "Gestión de Fondos" → Haga clic en "Visa / MasterCard '→ Elige la cantidad de depósito y datos de su tarjeta de crédito → Haga clic en "Enviar" – una confirmación aparecerá después de unos segundos

Skrill – para financiar su cuenta con Moneybookers, simplemente: → Ir a la pantalla principal plataforma → Haga clic en "Gestión de Fondos" → Haga clic en 'Moneybookers' → Seleccione la cantidad e introduzca su dirección de correo electrónico skrill → Una nueva ventana del navegador se abrirá → confirmar la transferencia en la página web de Skrill

Transferencia bancaria – una vez que su transferencia bancaria se confirma que puede empezar a operar (puede tardar hasta 5 días hábiles) .Para fondos en su cuenta bancaria a través de transferencia: → Ir a la pantalla principal plataforma → Haga clic en "Gestión de Fondos" → Haga clic en "Transferencia bancaria" → Haga clic en "Enviar mi transferencia bancaria detalles '→ Un correo electrónico con nuestros datos bancarios y las instrucciones específicas será enviado a su dirección de correo electrónico → Siga las instrucciones en el correo electrónico para completar su traslado

PayPal – para financiar su cuenta con PayPal simplemente: → Ir a la pantalla principal plataforma → Haga clic en "Gestión de Fondos" → Haga clic en 'PayPal' → Seleccione la cantidad e introduzca sus datos de Paypal → Una nueva ventana del navegador se abrirá → confirmar la transferencia de el sitio web de PayPal

Tenga en cuenta que con el fin de financiar su cuenta debe haber sido suministrada a todos los clientes de incorporación procedimientos tienen que ser completado (incluyendo la verificación de teléfono) y cuenta válida la documentación de apertura (por ejemplo, identificación con foto y verificación de residencia).

Efectivo

Plus500 son incapaces de aceptar las remesas de dinero.

Retiros

Nuestra política es hacer que las restituciones a la fuente original de un cliente de remesas, siempre que sea posible.

También podemos solicitar a los clientes para suministrar documentación adicional con el fin de maximizar la protección de los fondos de los clientes, así como a los efectos de verificación de la propiedad del método de pago utilizado.

[:el]

Κατάθεση στον λογαριασμό σας

Χρηματοδότηση και αναλήψεις χρηματικών ποσών από το λογαριασμό σας είναι εύκολο και ασφαλές, δεχόμαστε τις ακόλουθες μεθόδους:

Visa / MasterCard – ο γρηγορότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές, χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε κάρτα με ένα λογότυπο Visa ή MasterCard σε αυτό. Αγορές Visa / MasterCard είναι πλήρως ενσωματωμένο με το Plus500 ταμείο Πλατφόρμα screen.To χρηματοδοτήσουν με ασφάλεια το λογαριασμό σας με Visa / MasterCard απλά: → Πηγαίνετε στην κύρια οθόνη πλατφόρμα → Κάντε κλικ στο "Διαχείριση Κεφαλαίων" → Κάντε κλικ στο "Visa / MasterCard» → Επιλέξτε το ποσό που κατάθεση και εισάγετε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας → Κάντε κλικ στο κουμπί 'Αποστολή' – μια επιβεβαίωση θα εμφανιστεί μετά από μερικά δευτερόλεπτα

Skrill – για να χρηματοδοτήσετε το λογαριασμό σας στη Skrill απλά: → Πηγαίνετε στην κύρια οθόνη πλατφόρμα → Κάντε κλικ στο "Διαχείριση Κεφαλαίων" → Κάντε κλικ στο "Skrill" → Επιλέξτε το ποσό και πληκτρολογήστε Skrill τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας → ένα νέο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης θα εμφανιστεί → Επιβεβαιώστε τη μεταφορά στην ιστοσελίδα της Skrill

Τραπεζική Κατάθεση – μια φορά την τραπεζική μεταφορά σας έχει επιβεβαιωθεί, μπορείτε να αρχίσετε συναλλαγών (μπορεί να χρειαστούν έως και 5 εργάσιμες ημέρες) .Για να χρηματοδοτήσετε το λογαριασμό σας μέσω τραπεζικής μεταφοράς: → Πηγαίνετε στην κύρια οθόνη πλατφόρμα → Κάντε κλικ στο "Διαχείριση Κεφαλαίων" → Κάντε κλικ στο κουμπί 'Τραπεζική Κατάθεση » → Κάντε κλικ στο κουμπί 'Αποστολή Τράπεζας λεπτομέρειες Transfer "→ Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την τράπεζά μας λεπτομέρειες και συγκεκριμένες οδηγίες θα σταλούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας → Ακολουθήστε τις οδηγίες στο μήνυμα για να ολοκληρώσει τη μεταφορά σας

PayPal – να χρηματοδοτήσετε τον λογαριασμό σας με PayPal απλά: → Πηγαίνετε στην κύρια οθόνη πλατφόρμα → Κάντε κλικ στο "Διαχείριση Κεφαλαίων" → Κάντε κλικ στο "PayPal" → Επιλέξτε το ποσό και εισάγετε τα στοιχεία σας Paypal → ένα νέο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης θα εμφανιστεί → Επιβεβαιώστε την μεταφορά στην η ιστοσελίδα PayPal

Παρακαλώ σημειώστε ότι για να χρηματοδοτήσετε το λογαριασμό σας όλα τα έγγραφα για το άνοιγμα των πελατών on-επιβίβασης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί (συμπεριλαμβανομένης της επαλήθευσης τηλεφώνου) διαδικασίες και έγκυρο λογαριασμό (π.χ. φωτογραφία ταυτότητας και επαλήθευση κατοικία) πρέπει να έχουν παρασχεθεί.

Μετρητά

Plus500 είναι σε θέση να δεχθεί εμβάσματα μετρητών.

Αναλήψεις

Η πολιτική μας είναι να κάνουμε τις επιστροφές κατά την αρχική πηγή του πελάτη του εμβάσματος, όπου αυτό είναι δυνατόν.

Μπορούμε επίσης να ζητήσει από τους πελάτες να παρέχουν πρόσθετη τεκμηρίωση προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προστασία των κεφαλαίων των πελατών, καθώς και για τον σκοπό της επαλήθευσης κυριότητας της μεθόδου πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε.

[:fr]

Financer votre compte

Le financement et le retrait de fonds de votre compte est facile et sécurisé, nous acceptons les méthodes suivantes:

Visa / MasterCard – le meilleur moyen de commencer à négocier, utiliser toute carte avec un logo Visa ou MasterCard sur elle. Achats Visa / MasterCard sont entièrement intégrés via le Plus500 caissier Platform screen.To financer solidement votre compte avec Visa / MasterCard simplement: → Passez à l'écran de la plate – forme principale → Cliquez sur "Gestion des fonds» → Cliquez sur 'Visa / MasterCard' → Choisissez le montant à dépôt et entrer vos coordonnées de carte de crédit → Cliquez sur 'Envoyer' – une confirmation apparaîtra après quelques secondes

Skrill – pour financer votre compte Skrill simplement: → Aller à la principale écran de la plate – forme → Cliquez sur "Gestion des fonds» → Cliquez sur 'Skrill' → Choisissez le montant et entrez votre adresse e – mail Skrill → Une nouvelle fenêtre du navigateur apparaîtra → Confirmer le transfert sur le site Skrill

Virement bancaire – une fois que votre virement bancaire est confirmé , vous pouvez commencer la négociation (peut prendre jusqu'à 5 jours ouvrables) .Pour financer votre compte par virement bancaire: → Allez à l'écran principal de la plate – forme → Cliquez sur "Gestion des fonds» → Cliquez sur "Virement bancaire" → Cliquez sur "Envoyez-moi la Banque détails de transfert '→ Un e-mail avec nos coordonnées bancaires et des instructions spécifiques seront envoyés à votre adresse e-mail → Suivez les instructions dans le courriel pour compléter votre transfert

PayPal – pour financer votre compte avec PayPal simplement: → Passez à l'écran de la plate – forme principale → Cliquez sur "Gestion des fonds» → Cliquez sur 'PayPal' → Choisissez le montant et entrer vos coordonnées Paypal → Une nouvelle fenêtre du navigateur apparaîtra → Confirmer le transfert sur le site PayPal

S'il vous plaît noter que pour financer votre compte tous les clients sur l'embarquement des procédures doivent être remplis (y compris la vérification de téléphone) et compte valide la documentation d'ouverture (par exemple Photo ID et vérification Résidence) doit avoir été fourni.

Argent liquide

Plus500 sont incapables d'accepter les envois de fonds.

retraits

Notre politique est de faire des remboursements à la source originale d'un client de la remise, chaque fois que possible.

Nous pouvons également demander aux clients de fournir des documents supplémentaires afin de maximiser la protection des fonds des clients, ainsi que pour des fins de vérification de la propriété du mode de paiement utilisé.

[:hr]

Financiranje Vaš korisnički račun

Financiranje i povlačenje sredstava s računa je lako i sigurno, prihvaćamo sljedeće načine:

Visa / MasterCard – najbrži način za početak trgovanja, koristiti karticu s logotipom Visa ili MasterCard na njemu. Visa / MasterCard kupuje u potpunosti integrirani putem Plus500 platforma blagajnik screen.To sigurno obnovili svoj račun s Visa / MasterCard jednostavno: → Idi na glavnu platformu zaslona → Kliknite na "upravljanje fondovima" → Pritisnite "Visa / MasterCard" → Odaberite iznos koji depozit i unijeti podatke o kreditnoj kartici → Kliknite "Pošalji" – prikazat će se potvrda nakon nekoliko sekundi

Skrill – sredstva na računu kod Skrill jednostavno: → Idi na glavnu platformu zaslona → Kliknite na "Upravljanje fondovima" → kliknite "Skrill '→ Odaberi količinu i unesite Skrill adresu e-pošte → novom prozoru će se pojaviti → Potvrda prijenos na web stranici Skrill

Bank Transfer – kada vaš bankovni transfer je potvrđen možete početi trgovanje (može potrajati i do 5 radnih dana) .Za obnovili svoj račun preko banke: → Idi na glavni zaslon platformi → Kliknite na "upravljanje fondovima" → kliknite "Bankovni prijenos" → Kliknite na "Pošalji mi Bank transfer detalji» → e-mail sa našim bankovnim detaljima i specifičnim uputama će biti poslan na vašu email adresu → Slijedite upute u e-pošti za prijenos datoteka

PayPal – sredstva na računu putem PayPala jednostavno: → Idi na glavnu platformu zaslona → Kliknite na "upravljanje fondovima" → kliknite "PayPal" → Odaberi količinu i unesite svoje podatke Paypal → novom prozoru će se pojaviti → Potvrda prijenos na na web stranici PayPal

Imajte na umu da, kako bi obnovili svoj račun svih kupaca na ukrcaj postupci moraju biti dovršen (uključujući telefonsku potvrdu), te važeći račun otvaranje dokumentacija (npr slikom i Residence verifikacija) mora biti isporučen.

Unovčiti

Plus500 u mogućnosti prihvatiti novčane doznake.

Isplate

Naša politika je da se povrati na kupca originalnom izvoru doznake, gdje god je to moguće.

Također možemo tražiti kupce za opskrbu dodatnu dokumentaciju kako bi se povećala zaštita na sredstva klijenata, kao i radi provjere vlasništva na način plaćanja.

[:is]

Fjármögnun reikninginn þinn

Fjármögnun og draga fé af reikningnum þínum er auðvelt og öruggt, taka við eftirfarandi aðferðum:

Visa / MasterCard – hraðasta leiðin til að hefja viðskipti, nota hvaða kort með Visa eða MasterCard merki um það. Visa / MasterCard kaup eru að fullu samþætt í gegnum Plus500 Platform gjaldkera screen.To tryggilega fjármagna reikninginn þinn með Visa / MasterCard einfaldlega: → Fara á helstu vettvang skjánum → Smelltu á 'Sjóðir Stjórn' → Smelltu á 'Visa / MasterCard' → Veldu upphæð til innborgun og slá upplýsingar um kreditkort þitt → Smelltu á 'Senda' – staðfesting birtist eftir nokkrar sekúndur

Skrill – til að fjármagna reikninginn þinn með Skrill einfaldlega: → Fara á helstu vettvang skjánum → Smelltu á 'Sjóðir Stjórn' → Smelltu á 'Skrill' → Veldu upphæð og sláðu inn Skrill netfangið → nýjum vafraglugga opnast → Staðfestu flutninginn á Skrill vef

Bank Transfer – þegar Bankamillifærslan er staðfest að þú getur byrjað viðskipti (getur tekið allt að 5 virka daga) .Til fjármagna reikninginn þinn með millifærslu: → Fara á helstu vettvang skjánum → Smelltu á 'Funds Management' → Smelltu á 'Millifærsla' → Smelltu á 'Senda mér Millifærsla Nánar' → tölvupóst með bankaupplýsingar okkar og sérstakar leiðbeiningar verða sendar á netfangið þitt → Fylgdu leiðbeiningunum í tölvupóstinum til að ljúka yfirfærslu þína

PayPal – til að fjármagna reikninginn þinn með PayPal einfaldlega: → Fara á helstu vettvang skjánum → Smelltu á 'Sjóðir Stjórn' → Smelltu á 'PayPal' → Veldu upphæð og sláðu Paypal þínar → nýjum vafraglugga opnast → Staðfestu flutninginn á PayPal website

Vinsamlegast athugið að til þess að fjármagna reikninginn þinn allur viðskiptavina á borð aðferðir verða að vera lokið (þ.mt sannprófun sími) og gildir reikning opnun skjöl (td Photo ID Residence sannprófun) hlýtur að hafa verið í té.

Cash

Plus500 ert ófær um að taka við reiðufé remittances.

Úttektir

Stefna okkar er að gera endurgreiðslur til upprunalegu uppspretta viðskiptamanns á greiðsluna, þar sem hægt er.

Við gætum einnig farið viðskiptavinum að veita frekari gögn í því skyni að hámarka vernd á fjármunum viðskiptavina auk í þeim tilgangi að eignarhaldi sannprófun greiðslumáta er notuð.

[:it]

Versamenti

Il finanziamento e ritiro dei fondi dal proprio conto è facile e sicuro, accettiamo i seguenti metodi:

Visa / MasterCard – il modo più veloce per iniziare a fare trading, utilizzare qualsiasi carta con il logo Visa o MasterCard su di esso. Gli acquisti Visa / MasterCard sono completamente integrati tramite il Plus500 cassiere piattaforma screen.To finanziare in modo sicuro il tuo conto con Visa / MasterCard semplicemente: → Andare alla schermata principale piattaforma → Fare clic su 'Gestione fondi' → Click 'Visa / MasterCard' → scegliere la quantità di deposito e inserire i dati della carta di credito → Fare clic su 'Invia' – appare una conferma dopo alcuni secondi

Skrill – per finanziare il tuo conto con Skrill semplicemente: → Andare alla schermata principale piattaforma → Fare clic su 'Gestione fondi' → Fare clic su 'Skrill' → scegliere la quantità e inserisci il tuo indirizzo e-mail Skrill → una nuova finestra del browser si aprirà → Confermare il trasferimento sul sito Skrill

Bonifico bancario – una volta che il bonifico bancario viene confermato è possibile iniziare la negoziazione (può richiedere fino a 5 giorni lavorativi) .Per il tuo conto tramite bonifico bancario: → Andare alla schermata principale piattaforma → Fare clic su 'Gestione fondi' → Fare clic su 'Bonifico Bancario' → Fare clic su 'Invia mi bonifico bancario dettagli' → Una e-mail con le nostre coordinate bancarie e le istruzioni specifiche verrà inviato al tuo indirizzo di posta elettronica → Seguire le istruzioni nell'email per completare il trasferimento

PayPal – per finanziare il tuo conto con PayPal semplicemente: → Andare alla schermata principale piattaforma → Fare clic su 'Gestione fondi' → Click 'PayPal' → scegliere la quantità e inserire i tuoi dati Paypal → una nuova finestra del browser si aprirà → confermare il trasferimento su il sito di PayPal

Si prega di notare che, al fine di finanziare il tuo conto di tutti i clienti on-boarding procedure devono essere completate (inclusa la verifica di telefono) e account valido documentazione di apertura (ad esempio ID e verifica Residence) deve essere stato fornito.

Contanti

Plus500 non sono in grado di accettare le rimesse in denaro.

prelievi

La nostra politica è quella di rendere i rimborsi alla sorgente originale di un cliente di rimessa, per quanto possibile.

Possiamo anche chiedere ai clienti di fornire ulteriore documentazione al fine di massimizzare la protezione sui fondi dei clienti, nonché ai fini della verifica della proprietà del metodo di pagamento utilizzato.

[:lv]

Finansējums savu kontu

Finansējums un atņem līdzekļus no konta ir viegli un droši, mēs pieņemam šādas metodes:

Visa / MasterCard – ātrākais veids, kā sākt tirdzniecību, izmantot jebkuru karti ar Visa vai MasterCard logo uz tā. Visa / MasterCard pirkumi ir pilnībā integrēti caur Plus500 platformas kasieris screen.To droši papildināt kontu ar Visa / MasterCard vienkārši: → Dodieties uz galveno platformu ekrānu → Nospiediet 'Fondi Management "→ Nospiediet' Visa / MasterCard" → Izvēlieties summu noguldījumu un ievadiet kredītkartes datus → noklikšķiniet uz Iesniegt, – apstiprinājums parādīsies pēc dažām sekundēm

Skrill – lai finansētu savu kontu ar Skrill vienkārši: → Dodieties uz galveno platformu ekrānu → Nospiediet 'Fondi Management "→ Click" Skrill "→ Izvēlieties summu un ievadiet savu Skrill e-pasta adresi → jaunu pārlūka logu būs pop up → Apstiprināt nodošanu uz Skrill mājas lapā

Bankas pārskaitījums – kad jūsu bankas pārskaitījums ir apstiprināts, jūs varat sākt tirdzniecību (var ilgt līdz 5 darba dienām) .Lai papildināt kontu ar bankas pārskaitījumu: → Dodieties uz galveno platformu ekrānu → Nospiediet 'fondu pārvaldē "→ Nospiediet' Bankas pārvedums" → Click "Nosūtīt man bankas pārskaitījumu Details" → e-pastu ar mūsu bankas informāciju un īpašiem norādījumiem tiks nosūtīts uz jūsu e-pasta adresi → Izpildiet norādījumus e-pastu, lai pabeigtu jūsu pārskaitījumu

PayPal – lai finansētu savu kontu ar PayPal vienkārši: → Dodieties uz galveno platformu ekrānu → Nospiediet 'Fondi Management "→ Nospiediet' PayPal '→ Izvēlieties summu un ievadiet Paypal informāciju → jaunu pārlūka logu būs pop up → Apstipriniet pārskaitījumu uz PayPal mājas lapa

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, lai finansētu savu kontu, ir jānodrošina visu klientu uz iekāpšanas procedūras ir jāpabeidz (ieskaitot telefona pārbaudi) un derīgu kontu atvēršana dokumentācija (piemēram, foto ID un Residence pārbaude).

nauda

Plus500 nespēj pieņemt naudas ienākumiem.

izņemšana

Mūsu politika ir padarīt kompensācijas uz klienta sākotnējo avotu pārskaitījumiem, kur vien iespējams.

Mēs varam arī prasīt klientiem, lai sniegtu papildu dokumentāciju, lai palielinātu aizsardzību klientu līdzekļiem, kā arī ar mērķi īpašumtiesību pārbaudi maksājuma metodi.

[:lt]

Finansavimas Jūsų paskyra

Finansavimas ir lėšų pasitraukti iš savo sąskaitos yra paprastas ir saugus, mes priimame šiuos metodus:

"Visa / MasterCard" – greičiausias būdas pradėti prekiauti, naudokite bet kortelę su Visa ar MasterCard logotipu. "Visa / MasterCard pirkimai yra visiškai integruotos per Plus500 platformos kasininko screen.To saugiai finansuoti jūsų sąskaitą su Visa / MasterCard tiesiog: → Eiti į pagrindinį platformos ekrano → Paspauskite" fondų valdymas "→ Pasirinkite" Visa / MasterCard "" → Pasirinkite dydį indėlių ir įveskite savo kreditinės kortelės duomenis → spauskite "Siųsti" – patvirtinimas pasirodys po kelių sekundžių

Skrill – finansuoti jūsų sąskaitą su Skrill tiesiog: → Eiti į pagrindinį platformos ekrano → Paspauskite "Lėšų valdymas" → Pasirinkite "Skrill" → Pasirinkite sumą ir įveskite savo Skrill pašto adresą → naujame naršyklės lange bus pop-up → Patvirtinkite perdavimas ant Skrill svetainėje

Pervedimas – kai jūsų banko pavedimu patvirtina galite pradėti prekybą (gali užtrukti iki 5 darbo dienų) .Norint finansuoti savo sąskaitą banko pavedimu: → Eiti į pagrindinį platformos ekrano → spauskite "Lėšų valdymas" → Pasirinkite "Banko pavedimas" → Spauskite "Siųsti mane Pervedimas Details" → laišką su mūsų banko duomenis ir konkrečius nurodymus bus išsiųstas į jūsų elektroninio pašto adresą → Vykdykite nurodymus laiške, kad baigti jūsų pervedimą

"PayPal" – finansuoti savo sąskaitą PayPal tiesiog: → Eiti į pagrindinį platformos ekrano → Paspauskite "fondų valdymas" → Pasirinkite "PayPal" "→ Pasirinkite sumą ir įveskite savo Paypal detales → naujame naršyklės lange bus pop-up → Patvirtinkite perkėlimą į PayPal svetainė

Atkreipkite dėmesį, kad, siekiant finansuoti jūsų sąskaitą turi būti tiekiama visa klientui vežti procedūros turi būti baigtas (įskaitant telefono patvirtinimą) ir galioja sąskaitos atidarymas dokumentus (pvz Nuotraukos ID gyventi ir patikra).

pinigai

Plus500 negalime priimti pinigų perlaidos.

Pašalinimas

Mūsų politika yra padaryti grąžinamąsias išmokas klientui originalų šaltinį perlaida, kur tik įmanoma.

Mes taip pat gali prašyti klientams tiekti papildomus dokumentus, siekiant maksimaliai padidinti apsaugą klientų lėšų, taip pat už nuosavybės patikrinimo mokėjimo metodo tikslui.

[:hu]

Finanszírozás Fiókod

Finanszírozás és forrásokat vonnánk el a fiók egyszerű és biztonságos, elfogadjuk az alábbi módszerekkel:

Visa / MasterCard – a leggyorsabb módja annak, hogy a kereskedelmi, használjon kártya Visa vagy MasterCard logó is. Visa / MasterCard vásárlások révén tökéletesen illeszkedik a Plus500 Platform pénztáros screen.To biztonságosan finanszírozni fiókját Visa / MasterCard egyszerűen: → Ugrás a fő platform képernyő → Kattintson az "alapok kezelése" → Kattintson a "Visa / MasterCard '→ Válassza azt az összeget, betéti és adja meg hitelkártyája adatait → Kattintson a "Küldés" – a megerősítés után megjelenik néhány másodperc

Skrill – finanszírozására fiókját Skrill egyszerűen: → Ugrás a fő platform képernyő → Kattintson az "alapok kezelése" → Kattintson a "Skrill '→ Válassza az összeget, és adja meg a Skrill-mail címet → Egy új böngésző ablakban fog megjelenni → Ellenőrizze az átviteli a Skrill honlapon

Átutalás – miután a banki átutalás megerősítette kezdhetjük kereskedés (lehet akár 5 munkanap) .A alap fiókja banki átutalással: → Ugrás a fő platform képernyő → Kattintson az "alapok kezelése" → Kattintson a "Bank Transfer" → Kattintson a "kérek banki átutalás részletei" → egy e-mailt a mi banki adatokat, és konkrét utasításokat fog küldeni az e-mail címre → Kövesse az utasításokat az e-mail az átvitel

PayPal – finanszírozására fiókja PayPal egyszerűen: → Ugrás a fő platform képernyő → Kattintson az "alapok kezelése" → Kattintson a "PayPal" → Válassza az összeget, és adja meg a Paypal részletek → Egy új böngésző ablakban fog megjelenni → Ellenőrizze a transzfer a PayPal honlapján

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ahhoz, hogy finanszírozza a fiók minden ügyfél-beszállás eljárásokat kell kitölteni (telefon ellenőrzés) és érvényes számlanyitás dokumentáció (pl Photo ID és Residence ellenőrzés) által rendelkezésre bocsátott.

Készpénz

Plus500 nem képesek elfogadni készpénz átutalások.

kivonás

Alapelvünk, hogy a visszatérítés egy ügyfél eredeti forrását átutalás, ahol csak lehetséges.

Azt is kérheti az ügyfelek további dokumentumok maximalizálása érdekében védelmet az ügyfelek pénzét, valamint abból a célból, tulajdonosi ellenőrzését a fizetési módszer.

[:mt]

Finanzjament Your Account

Finanzjament u ġbid ta 'fondi mill-kont tiegħek huwa faċli u sikur, naċċettaw il-metodi li ġejjin:

Viża / MasterCard – l-aktar mod biex tibda negozju, tuża kwalunkwe karta bil-logo Viża jew MasterCard fuqha. Xiri tal-viża / MasterCard huma integrati għal kollox permezz tal- Plus500 kaxxier Pjattaforma screen.To sikur jiffinanzjaw kont tiegħek ma Visa / MasterCard sempliċiment: → Mur għall-iskrin pjattaforma prinċipali → Ikklikkja "Fondi ta 'Ġestjoni" → Ikklikkja "Viża / MasterCard" → Agħżel l-ammont li depożitu u jdaħħlu d-dettalji tiegħek karta ta 'kreditu → Ikklikkja "Submit" – konferma se jidhru wara ftit sekondi

Skrill – biex jiffinanzjaw kont tiegħek ma 'Skrill sempliċement: → Mur fil-iskrin prinċipali pjattaforma → Ikklikkja "Fondi ta' Ġestjoni" → Ikklikkja "Skrill" → Agħżel l-ammont u jidħol Skrill-indirizz email tiegħek → A browser window ġdida se pop up → Ikkonferma t-trasferiment fuq il-websajt Skrill

Bank Trasferiment – darba trasferiment bankarju tiegħek huwa kkonfermat inti tista 'tibda negozju (tista' tieħu sa 5 ijiem ta 'negozju) .To jiffinanzjaw kont tiegħek permezz ta' trasferiment bankarju: → Mur fil-iskrin prinċipali pjattaforma → Ikklikkja "Fondi ta 'Ġestjoni" → Ikklikkja "Trasferiment Bank" → Ikklikkja "Tibgħatli bank dettalji tat-trasferiment" → email bid-dettalji bankarji tagħna u struzzjonijiet speċifiċi se jintbagħtu lill-indirizz email tiegħek → Segwi l-istruzzjonijiet fil-email biex jitlesta t-trasferiment tiegħek

PayPal – biex jiffinanzjaw kont tiegħek ma 'PayPal sempliċement: → Mur għall-iskrin pjattaforma prinċipali → Ikklikkja "Fondi ta' Ġestjoni" → Ikklikkja "PayPal" → Agħżel l-ammont u jdaħħlu d-dettalji Paypal tiegħek → A browser window ġdida se pop up → Ikkonferma t-trasferiment fuq il-websajt PayPal

Jekk jogħġbok innota li biex jiffinanzjaw kont tiegħek għandha tkun ġiet provduta klijent on imbark proċeduri għandhom jitlestew (inkluża l-verifika tat-telefon) u kont validu ftuħ dokumentazzjoni kollha (eż Photo ID u l-verifika ta 'residenza).

Cash

Plus500 ma jistgħux jaċċettaw rimessi kontanti.

L-irtirar

Il-politika tagħna huwa li tagħmel rifużjonijiet għall-sors oriġinali ta 'klijent ta' rimessa, kull fejn ikun possibbli.

Aħna jista 'wkoll jitlob lill-klijenti biex jipprovdu dokumentazzjoni addizzjonali sabiex jiġi mmassimizzat il-protezzjoni fuq il-fondi tal-klijenti kif ukoll għall-fini ta' verifika pussess tal-metodu ta 'pagament użat.

[:nl]

Geld storten op uw Account

Financiering en opnemen van geld van uw rekening is gemakkelijk en veilig, we accepteren de volgende manieren:

Visa / MasterCard – de snelste manier om te beginnen met de handel, gebruik een kaart met een Visa of MasterCard-logo erop. Visa / Mastercard aankopen zijn volledig geïntegreerd via het Plus500 Platform kassier screen.To veilig uw account te storten met Visa / Mastercard eenvoudig: → Ga naar het belangrijkste platform scherm → Klik op 'Funds Management' → Klik op 'Visa / Mastercard' → Kies het bedrag dat aan storting en voer uw credit card gegevens → Klik op 'Verzenden' – een bevestiging verschijnt na een paar seconden

Skrill – om uw account eenvoudig te financieren met Moneybookers: → Ga naar het belangrijkste platform scherm → Klik op 'Funds Management' → Klik op 'Moneybookers' → Kies het bedrag en geef uw Moneybookers e-mailadres → Een nieuw browservenster verschijnt → Bevestig de overdracht op de website van Skrill

Bank Transfer – zodra uw overschrijving wordt bevestigd kunt u de handel beginnen (kan tot 5 werkdagen) .Om uw account via overschrijving te financieren: → Ga naar het belangrijkste platform scherm → Klik op 'Funds Management' → Klik op 'Bank Transfer' → Klik op 'Stuur mij Bank Transfer Details' → een e-mail met onze bankgegevens en specifieke instructies zal naar uw e-mailadres → worden verzonden Volg de instructies in de e-mail om uw overdracht te voltooien

PayPal – om uw account eenvoudig te financieren met PayPal: → Ga naar het belangrijkste platform scherm → Klik op 'Funds Management' → Klik op 'PayPal' → Kies het bedrag en geef uw Paypal-gegevens → Een nieuw browservenster verschijnt → Bevestig de overdracht op de website van PayPal

Houd er rekening mee dat om uw account alle klanten on-boarding procedures moeten worden afgerond (inclusief telefonische verificatie) en geldige openen van een rekening documentatie (bijv Photo ID en Residence verificatie) moeten zijn geleverd te financieren.

geld

Plus500 zijn niet in staat om geld te remittances te accepteren.

onttrekkingen

Ons beleid is om terugbetalingen te maken, om de originele bron van een klant van de overschrijving, waar mogelijk.

We kunnen ook klanten vragen om aanvullende documentatie te leveren met het oog op de bescherming van fondsen die de klanten als voor het doel van de eigendom verificatie van de gebruikte betaalmethode te maximaliseren.

[:no]

Midler på kontoen din

Finansiering og uttak av penger fra kontoen din er enkelt og trygt, aksepterer vi følgende metoder:

Visa / MasterCard – den raskeste måten å starte handel, bruke noen kort med et Visa eller MasterCard logo på den. Kjøp Visa / MasterCard er fullt integrert via Plus500 Platform kasserer screen.To sikkert finansiere din konto med Visa / MasterCard enkelt: → Gå til hovedplattformen skjermen → Klikk "Funds Management» → Klikk "Visa / MasterCard '→ Velg beløpet til innskudd og oppgi kredittkortopplysninger → Klikk "Send" – en bekreftelse vises etter noen få sekunder

Skrill – for å finansiere din konto med Skrill bare: → Gå til hovedplattformen skjermen → Klikk "Funds Management» → Klikk "Skrill '→ Velg beløpet og skriv inn din Skrill e-postadressen → Et nytt nettleservindu vil dukke opp → Bekreft overføringen på Skrill nettsiden

Bankoverføring – når bankoverføring er bekreftet, kan du begynne å handle (kan ta opptil 5 virkedager) .For å overføre penger til kontoen din via bankoverføring: → Gå til hovedplattformen skjermen → Klikk "Funds Management» → Klikk "Bankoverføring" → Klikk "Send meg bankoverføring detaljer" → en e-post med våre bankopplysninger og spesifikke instruksjoner vil bli sendt til din e-postadresse → Følg instruksjonene i e-posten for å fullføre overføringen

PayPal – for å overføre penger til kontoen din med PayPal ganske enkelt: → Gå til hovedplattformen skjermen → Klikk "Funds Management» → Klikk "PayPal" → Velg beløpet og skriv din Paypal detaljer → Et nytt nettleservindu vil dukke opp → Bekreft overføringen på PayPal nettsiden

Vær oppmerksom på at for å overføre penger til kontoen din all kunde on-boarding prosedyrer må være fullført (inkludert telefonbekreftelse) og gyldig konto åpning dokumentasjon (f.eks Foto ID og Residence verifisering) må ha blitt levert.

Penger

Plus500 kan ikke godta kontantpengeoverføringer.

uttak

Vår policy er å foreta tilbakebetaling til en kundes opprinnelige kilden til remittering, der det er mulig.

Vi kan også be kunder å levere ytterligere dokumentasjon for å maksimere beskyttelse på kundenes midler samt for formålet med eierskapet verifikasjon av betalingsmetoden.

[:pl]

Zasilenia konta

Finansowanie i wypłaty środków z konta jest łatwe i bezpieczne, akceptujemy następujące metody:

Visa / MasterCard – najszybszy sposób, aby rozpocząć handel, użyć dowolnej karty z logo Visa lub MasterCard na jej temat. Visa / MasterCard zakupy są w pełni zintegrowane poprzez Plus500 kasjera Platform screen.To bezpiecznie zasilić swoje konto w Visa / MasterCard prosto: → Przejdź do głównego ekranu platformy → Kliknij "Zarządzanie funduszami" → Kliknij "Visa / MasterCard" → Wybierz kwotę depozyt i wpisać swoje dane karty kredytowej → kliknąć "Wyślij" – potwierdzenie pojawi się po kilku sekundach

Skrill – aby zasilić swoje konto Skrill prostu: → Przejdź do głównego ekranu platformy → Kliknij "Zarządzanie funduszami" → Kliknij "Skrill" → Podaj ilość i podaj swój adres e-mail Skrill → nowym oknie przeglądarki pojawi się → Potwierdzenie przelewu na stronie internetowej Skrill

Przelew – gdy Twój przelew zostanie potwierdzona można rozpocząć handel (może trwać do 5 dni roboczych) .Aby zasilić swoje konto za pomocą przelewu bankowego: → Przejdź do głównego ekranu platformy → Kliknij "Zarządzanie funduszy" → Kliknij przycisk "Przelew bankowy" → Kliknij przycisk "Wyślij mi dane bankowe transfer" → e-mail z naszymi danymi bankowymi oraz szczegółowe instrukcje zostaną wysłane na adres e-mail → Postępuj zgodnie z instrukcjami w mailu, aby zakończyć swój transfer

PayPal – aby zasilić swoje konto PayPal prostu: → Przejdź do głównego ekranu platformy → Kliknij "Zarządzanie funduszami" → kliknąć "PayPal" → Podaj ilość i wprowadzić swoje dane Paypal → nowym oknie przeglądarki pojawi się → Potwierdzenie przelewu na strona PayPal

Należy pamiętać, że aby zasilić swoje konto cała dokumentacja otwarcie klienta na pokład procedury muszą być wypełnione (w tym weryfikacji telefonicznej) i ważne konto (np Photo ID i weryfikacja Rezydencja) musi zostać dostarczony.

Gotówka

Plus500 nie są w stanie zaakceptować przekazy pieniężne.

Wypłaty

Nasza polityka jest, aby zwrot z oryginalnego źródła klienta z przekazów, o ile to możliwe.

Możemy również poprosić klientów o dostarczenie dodatkowych dokumentów w celu maksymalizacji ochrony na fundusze klientów, jak również dla celów weryfikacji własności stosowanej metody płatności.

[:pt]

Financiar a sua conta

Financiamento e retirar fundos da sua conta é fácil e seguro, aceitamos os seguintes métodos:

Visa / MasterCard – a maneira mais rápida para iniciar a negociação, usar qualquer cartão com um logotipo Visa ou MasterCard nele. Compras Visa / MasterCard são totalmente integrados através da Plus500 caixa Platform screen.To segurança financiar a sua conta com Visa / MasterCard simplesmente: → Vá para a tela principal plataforma → Clique em 'Gestão de Fundos "→ Clique em" Visa / MasterCard "→ Escolha o montante a depósito e introduzir os seus dados de cartão de crédito → Clique em "Enviar" – uma confirmação irá aparecer depois de alguns segundos

Skrill – para financiar a sua conta com Skrill simplesmente: → Vá para a tela principal plataforma → Clique em 'Gestão de Fundos "→ Clique em' Skrill" → Escolha a quantidade e digite seu endereço de e-mail Skrill → Uma nova janela do navegador irá aparecer → confirmar a transferência no site da Skrill

Transferência bancária – uma vez que a sua transferência bancária for confirmada, você pode começar a negociação (pode demorar até 5 dias úteis) .Para financiar a sua conta através de transferência bancária: → Vá para a tela principal plataforma → Clique em "Gestão de fundos" → Clique em "Transferência bancária" → Clique em "Envie-me transferência bancária detalhes '→ Um e-mail com nossos dados bancários e as instruções específicas será enviado para seu endereço de e-mail → Siga as instruções no e-mail para concluir a transferência

PayPal – para financiar a sua conta com PayPal simplesmente: → Vá para a tela principal plataforma → Clique em 'Gestão de Fundos "→ Clique em' PayPal '→ Escolha a quantidade e informe seus dados Paypal → Uma nova janela do navegador irá aparecer → Confirmar a transferência de site do PayPal

Por favor note que, a fim de financiar a sua conta todos os clientes on-boarding procedimentos têm de ser concluído (incluindo a verificação de telefone) e conta válida documentação de abertura (por exemplo, Foto ID e verificação Residence) devem ter sido fornecidos.

Dinheiro

Plus500 são incapazes de aceitar remessas de dinheiro.

retiradas

Nossa política é fazer reembolsos a fonte original de um cliente de remessa, sempre que possível.

Nós também pode solicitar os clientes a entrega de documentação complementar, a fim de maximizar a protecção dos fundos dos clientes, bem como para fins de verificação de propriedade do método de pagamento utilizado.

[:ru]

Пополнение Вашего счета

Финансирование и снятие средств с вашего счета легко и безопасно, мы принимаем следующие методы:

Visa / MasterCard – самый быстрый способ , чтобы начать торговать, использовать любую карту с логотипом Visa или MasterCard на нем. Покупки Visa / MasterCard полностью интегрированы через Plus500 кассира Platform screen.To безопасно пополнить свой счет с Visa / MasterCard просто: → Перейти к основной платформы экрана → Нажмите кнопку "Средства управления" → Нажмите "Visa / MasterCard '→ Выберите сумму депозит и ввести данные вашей кредитной карты → Нажмите кнопку "Отправить" – подтверждение появится через несколько секунд

Skrill – пополнить свой счет с Skrill просто: → Перейти к основной платформы экрана → Нажмите кнопку "Средства управления" → Нажмите 'Skrill' → Выберите сумму и введите Skrill адрес электронной почты → новом окне браузера появится → Подтверждение передачи на сайте Skrill

Банковский перевод – как только ваш банковский перевод подтверждается вы можете начать торговать (может занять до 5 рабочих дней) .Чтобы пополнить свой счет с помощью банковского перевода → Перейти к основному экрану платформы → Нажмите кнопку "Управление бюджетом" → Нажмите "Банковский перевод" → Нажмите кнопку "Отправить мне о банковском переводе" → по электронной почте с нашими банковскими реквизитами и конкретные инструкции будут отправлены на ваш адрес электронной почты → Следуйте инструкциям в письме, чтобы завершить передачу

PayPal – пополнить свой счет с PayPal просто: → Перейти к основной платформы экрана → Нажмите кнопку "Средства управления" → Нажмите 'PayPal' → Выберите сумму и введите данные Paypal → новом окне браузера появится → Подтвердите передачу на веб-сайт PayPal

Обратите внимание, что для того, чтобы пополнить свой счет все клиент на абордаж процедуры должны быть завершены (включая подтверждение номера телефона) и действительный открытие счета документации (например, удостоверение личности с фотографией и проверка Residence) должны были поставлены.

Денежные средства

Plus500 не в состоянии принять денежные переводы.

Изъятия

Наша политика заключается, чтобы сделать возврат к первоначальному источнику клиента денежного перевода, где это возможно.

Мы также можем запросить клиентов предоставить дополнительную документацию в целях обеспечения максимальной защиты от средств клиентов, а также для целей проверки собственности способа оплаты, используемого.

[:ro]

Fondurile contului dvs.

Finanțarea și retragerea de fonduri din contul dvs. este ușor și sigur, acceptăm următoarele metode:

Visa / MasterCard – cel mai rapid mod de a începe de tranzacționare, utilizați orice card cu sigla Visa sau MasterCard pe ea. Achizițiile Visa / MasterCard sunt complet integrate prin intermediul Plus500 casierul platformei screen.To fondul de siguranță , contul cu Visa / MasterCard , pur și simplu: → Du – te la ecranul principal platforma → Faceți clic pe "Managementul Fondurilor" → Faceți clic pe "Visa / MasterCard → Alegeți suma depozit și introduceți detaliile cardului de credit → Faceți clic pe "Trimite" – o confirmare va apărea după câteva secunde

Skrill – pentru a alimenta contul cu Skrill pur și simplu: → Du – te la ecranul principal platforma → Faceți clic pe "Managementul Fondurilor" → → Faceți clic pe "Skrill" Alegeți cantitatea și introduceți adresa dvs. de e – mail Skrill → O nouă fereastră de browser va apărea → Confirmați transferul pe site-ul Skrill

Transfer bancar – o dată prin transfer bancar este confirmat , puteți începe tranzacționarea (poate dura până la 5 zile lucrătoare) .Pentru a alimenta contul prin transfer bancar: → Du – te la ecranul principal platforma → Faceți clic pe "Managementul Fondurilor" → Faceți clic pe "Transfer bancar" → Faceți clic pe "Trimite-mi Bank detalii despre transferuri '→ un e-mail cu datele noastre bancare și instrucțiuni specifice vor fi trimise la adresa de e-mail → Urmați instrucțiunile din e-mail pentru a finaliza transferul

PayPal – pentru a alimenta contul cu PayPal , pur și simplu: → Du – te la ecranul principal platforma → Faceți clic pe "Managementul Fondurilor" → Faceți clic pe 'PayPal' → Alegeți suma și introduceți detaliile dvs. Paypal → O nouă fereastră de browser va apărea → Confirmați transferul pe site-ul PayPal

Vă rugăm să rețineți că, pentru a finanța contul dvs. trebuie să fi fost furnizate tuturor clienților cu privire la îmbarcare procedurile trebuie să fie finalizate (inclusiv de verificare a telefonului) și un cont valid de documentare, de deschidere (de exemplu, ID-ul foto și verificare Residence).

Bani gheata

Plus500 sunt în imposibilitatea de a accepta transferuri de numerar.

retrageri

Politica noastră este de a face o restituire la sursa inițială a unui client de remitere, ori de câte ori este posibil.

S-ar putea solicita, de asemenea, clienților să furnizeze documente suplimentare pentru a maximiza protectia cu privire la fondurile clienților precum și în scopul verificării proprietății metodei de plată utilizată.

[:sk]

Financovanie Váš účet

Financovanie a výber finančných prostriedkov z vášho účtu je jednoduché a bezpečné, akceptujeme nasledujúce spôsoby:

Visa / MasterCard – najrýchlejší spôsob, ako začať obchodovať, použite akúkoľvek kartu s logom Visa alebo MasterCard na ňom. Nákupy Visa / MasterCard sú plne integrované cez Plus500 Platform pokladničné screen.To bezpečne financovať svoj účet s Visa / MasterCard jednoducho: → Prejdite na hlavnú obrazovku platforme → Kliknite na 'riadených fondov "→ Kliknite na' Visa / MasterCard" → Vyberte sumu vklad a zadať svoje údaje o kreditnej karte → Kliknite na tlačidlo Odoslať – potvrdenie sa objaví po niekoľkých sekundách

Skrill – financovať svoj účet u Skrill jednoducho: → Prejdite na hlavnú obrazovku platforme → Kliknite na 'riadených fondov "→ Kliknite na' Skrill" → Vyberte čiastku a zadajte Skrill e-mailovú adresu → nové okno prehliadača sa pop-up → Potvrdenie prenosu na webových stránkach Skrill

Bankový prevod – akonáhle je vaše bankové prevod potvrdila, môžete začať obchodovať (môže trvať až 5 pracovných dní) .Pre financovať svoj účet prostredníctvom bankového prevodu: → Prejdite na hlavnú obrazovku platforme → Kliknite na "riadených fondov" → Kliknite na "bankový prevod" → Kliknite na "Odoslať mi bankovým prevodom Podrobnosti '→ e-mail s našimi bankovými detailmi a konkrétne pokyny budú zaslané na vašu e-mailovú adresu → Postupujte podľa pokynov v e-mailu dokončiť prevod

PayPal – financovať svoj účet PayPal jednoducho: → Prejdite na hlavnú obrazovku platforme → Kliknite na 'riadených fondov "→ Kliknite na' PayPal '→ Vyberte čiastku a zadajte svoje údaje Paypal → nové okno prehliadača sa pop-up → Potvrdenie prevodu na webové stránky PayPal

Upozorňujeme, že s cieľom financovať svoj účet všetkých zákazníkov na stravovanie musí byť dokončené (vrátane overenia telefónneho čísla) postupy a platný účet otvorenie dokumentácie (napr Photo ID a rezidencie verifikácia) musí byť súčasťou dodávky.

peňažný

Plus500 nie sú schopné prijímať hotovostné platby.

výbery

Naša politika je, aby sa náhrady pre pôvodného zdroja zákazníka z úhrady, ak je to možné.

Môžeme tiež požiadať zákazníkom dodať ďalšie doklady s cieľom maximalizovať ochranu v prípade finančných prostriedkov zákazníkov, ako aj za účelom overenia vlastníctva platobnej metódy použité.

[:sl]

Sredstev na račun

Financiranje in dviga sredstev z vašega računa je enostavno in varno, smo sprejeli naslednje načine:

Visa / MasterCard – najhitrejši način za začetek trgovanja, uporabite katero koli kartico z logotipom Visa ali MasterCard na njej. Nakupi Visa / MasterCard so v celoti vključene prek Plus500 platforme blagajni screen.To varno financiranje računa z Visa / MasterCard preprosto: → Pojdi na glavno platformo zaslon → Kliknite "za upravljanje skladov '→ Kliknite" Visa / MasterCard "→ Izberite znesek depozit in vpišite svoje podatke o kreditni kartici → Kliknite "Pošlji" – potrditev bo pojavil po nekaj sekundah

Skrill – zagotoviti sredstva na računu pri Skrill preprosto: → Pojdi na glavno platformo zaslon → Kliknite "Upravljanje skladov '→ Kliknite" Skrill' → Izberite količino in vnesite e-poštni naslov Skrill → novem oknu brskalnika se bo pop up → Potrdi prenos na spletni strani Skrill

Bank Transfer – ko je vaš bančni prenos potrdil, lahko začnete trgovati (lahko traja tudi do 5 delovnih dni) .Za sredstva na računu prek prenosa Bank: → Pojdi na glavnem zaslonu platformo → Kliknite "Upravljanje sredstev" → Kliknite "Bančno nakazilo" → Kliknite "Pošlji mi bančnim nakazilom podrobnosti '→ e-pošto z našimi bančnimi podatki in posebna navodila bo poslano na vaš e-poštni naslov → Sledite navodilom v sporočilu za dokončanje vaše nakazilo

PayPal – financirati svoj račun PayPal preprosto: → Pojdi na glavno platformo zaslon → Kliknite "za upravljanje skladov '→ Kliknite" PayPal "→ Izberite količino in vpišite Paypal podatke → novem oknu brskalnika se bo pop up → na Potrdi prenos spletna stran PayPal

Upoštevajte, da, da bi se sredstva na računu, morajo biti priloženi vsi stranka na vkrcanje morajo postopke je treba izpolniti (vključno s telefonsko preverjanje) in veljaven račun odprtina dokumentacijo (npr ID fotografije in preverjanje Residence).

Cash

Plus500 ne morejo sprejeti denarnih nakazil.

umiki

Naša politika je, da se nadomestila za strankinega prvotni vir nakazila, kadar je to mogoče.

Mi lahko zahtevajo tudi stranke, da predloži dodatno dokumentacijo, da bi povečali zaščito na sredstva strank, kot tudi za namene preverjanja lastništva na način plačila, ki se uporablja.

[:fi]

Tilisi rahoittaminen

Rahoitus ja peruuttamista varoja tililtä on helppoa ja turvallista, hyväksymme seuraavilla tavoilla:

Visa / MasterCard – nopein tapa aloittaa kaupankäynnin, käytä kortin Visa- tai MasterCard-logo. Visa / MasterCard ostoja täysin integroitu kautta Plus500 Platform kassa screen.To turvallisesti rahaa tilillesi Visalla / MasterCard yksinkertaisesti: → Siirry tärkein foorumi näytön → Valitse "Funds Management" → Valitse "Visa / MasterCard '→ Valitse määrä talletus ja anna luottokortin tiedot → klikkaa "Lähetä" – vahvistus ilmestyy muutaman sekunnin kuluttua

Skrill – tililläsi Skrill yksinkertaisesti: → Siirry tärkein foorumi näytön → Valitse "Funds Management" → Valitse "Skrilliä '→ Valitse summa ja anna Skrill sähköpostiosoite → Uusi selainikkuna aukeaa → Vahvista siirto on Skrill sivustolla

Pankkisiirto – kerran pankkisiirtosi on vahvistettu, voit aloittaa kaupankäynnin (voi kestää jopa 5 työpäivää) .Voit tililläsi pankkisiirrolla: → Siirry tärkein foorumi näytön → Valitse "Funds Management" → Valitse "pankkisiirto" → Valitse "Lähetä minulle pankkisiirto tiedot" → sähköpostiviesti pankkitiedot ja erityisiä ohjeita lähetetään sähköpostiosoitteesi → ohjeiden sähköpostissa valmistuminen siirtää

PayPal – tililläsi PayPal yksinkertaisesti: → Siirry tärkein foorumi näytön → Valitse "Funds Management" → Valitse "PayPal" → Valitse summa ja anna Paypal tiedot → Uusi selainikkuna aukeaa → Vahvista siirto PayPal sivusto

Huomaa, että voidakseen rahoittaa huomioon kaikki asiakkaan paikan lennolle menettelyt on saatava päätökseen (mukaan lukien puhelin tarkastus) ja voimassa oleva tilin avaamista asiakirjat (esim Photo ID ja Residence tarkastus) tiedot on toimitettu.

kassa

Plus500 voi hyväksyä rahasuorituksiin.

Nostot

Periaatteenamme on tehdä palautukset asiakkaan alkuperäistä lähdettä maksulähetysjärjestelmiä mahdollisuuksien.

Voimme myös pyytää asiakasta toimittamaan lisäasiakirjoja, jotta voidaan maksimoida suojaa asiakkaiden varoja sekä varten omistuksen tarkastuksen maksutavan käytetty.

[:sv]

Finansiering ditt konto

Finansiering och uttag av pengar från ditt konto är enkelt och tryggt, vi accepterar följande metoder:

Visa / Mastercard – det snabbaste sättet att börja handla med någon kort med ett Visa eller Mastercard logotyp på den. Visa / Mastercard köp är helt integrerade via Plus500 kassören Platform screen.To säkert pengar på ditt konto med Visa / Mastercard enkelt: → Gå till den viktigaste plattformen skärmen → Klicka på "Funds Management" → Klicka på "Visa / Master → Välj det belopp som insättning och ange dina kreditkortsuppgifter → Klicka på "Skicka" – en bekräftelse kommer att visas efter några sekunder

Skrill – att finansiera ditt konto med Skrill helt enkelt: → Gå till den viktigaste plattformen skärmen → Klicka på "Funds Management" → Klicka på "Skrill" → Välj belopp och skriv in din Skrill e-postadress → Ett nytt webbläsarfönster kommer att dyka upp → Bekräfta överföringen på Skrill webbplats

Banköverföring – när din banköverföring har bekräftats kan du börja handla (kan ta upp till 5 dagar) .För finansiera ditt konto via banköverföring: → Gå till den viktigaste plattformen skärmen → Klicka på "Funds Management" → Klicka på "banköverföring" → Klicka på "Skicka mig banköverföring detaljer" → ett mail med våra bankuppgifter och specifika instruktioner kommer att skickas till din e-postadress → Följ instruktionerna i meddelandet för att slutföra överföringen

PayPal – att finansiera ditt konto med PayPal enkelt: → Gå till den viktigaste plattformen skärmen → Klicka på "Funds Management" → Klicka på "PayPal" → Välj belopp och ange ditt PayPal detaljer → Ett nytt webbläsarfönster kommer att dyka upp → Bekräfta överföringen på PayPals webbplats

Observera att för att finansiera ditt konto alla kunder på ombordstigning förfaranden måste slutföras (inklusive telefonverifiering) och giltigt konto öppnas dokumentation (t.ex. foto-ID och Residence verifiering) måste ha tillhandahållits.

Kontanter

Plus500 kan inte ta emot kontanta överföringar.

uttag

Vår policy är att göra återbetalning till kundens ursprungliga källan för överföringen, där så är möjligt.

Vi kan också be kunderna att tillhandahålla ytterligare dokumentation för att maximera skyddet på kundernas medel samt för att ägandet verifiering av betalningsmetod som används.

[:tr]

Hesabınızı Fon

Harçlar ve hesabınızdan para çekilmesi kolay ve güvenli, biz aşağıdaki yöntemleri kabul:

Visa / MasterCard – ticareti başlatmak için en hızlı yolu, üzerinde bir Visa veya MasterCard logolu herhangi bir kart kullanın. Visa / MasterCard alımları tamamen aracılığıyla entegre Plus500 screen.To güvenli sadece Visa / MasterCard ile hesabınıza fon Platform kasiyer: → ana platform ekranının → tıklayın 'Fon Yönetimi' Git → "Visa / MasterCard '→ tutarı seçin tıklayın mevduat ve tıklayın 'Gönder' → kredi kartı bilgilerinizi girin – bir onay bir kaç saniye sonra görünecektir

Skrill – basitçe Skrill hesabınıza fon: → ana platform ekranının → gidin tıklayın 'Fon Yönetimi' → transferini onayla → açılır tutarı seçin → "Skrill tıklayın ve yeni bir tarayıcı penceresine → Skrill e-posta adresinizi girin Skrill web sitesinde

Banka Havalesi – Banka transferi işlem yapmaya başlayabilirsiniz onaylandıktan sonra banka havalesi yoluyla hesabınıza fon .To (5 iş günü kadar sürebilir): → ana platformu ekranına gidin → "Fon Yönetimi 'tıklayın →' Banka Havalesi 'tıklayın → senin transferini tamamlamak için e-postadaki talimatları uygulayın e-posta adresinize → gönderilecek banka detayları ve özel talimatlar içeren bir e-posta → 'Banka Havalesi ayrıntıları beni gönder "i tıklayın

PayPal – basitçe PayPal ile hesabınıza para: → ana platform ekranının → tıklayın 'Fon Yönetimi' Git → açılır → transferi ile ilgili onayla tutarı seçin → "PayPal tıklayın ve yeni bir tarayıcı penceresine → Paypal bilgilerinizi girin PayPal web sitesi

tüm işlemler (telefon doğrulaması dahil) tamamlanması gerekmektedir üzerinde yatılı müşteri ve geçerli bir hesap açma belgeleri (örneğin fotoğraflı bir kimlik ve İkamet doğrulama) sağlanmış olması gerekir hesabınıza para amacıyla lütfen unutmayın.

Nakit

Plus500 nakit havale kabul edemiyoruz.

Para çekme

Bizim politikamız havale bir müşterinin orijinal kaynağına iadesi yapmak, mümkün olan her yerde olmaktır.

Ayrıca müşteri fonlarının yanı sıra kullanılan ödeme yöntemi mülkiyeti doğrulama amacıyla korunmasını maksimize etmek için ek belgeler tedarik müşterilerin talep edebilir.

[:bg]

На вашата сметка в

Финансиране и теглене на средства от сметката ви е лесно и сигурно, ние приемаме следните методи:

Visa / MasterCard – най-бързият начин да започнете да търгувате, използвайте карта с Visa или MasterCard лого върху него. Покупки Visa / MasterCard са напълно интегрирани чрез Plus500 касата Platform screen.To сигурно захранване на сметката с Visa / MasterCard просто: → Отиди на основната платформа екрана → Кликнете върху "Управление на средствата от" → Щракнете "Visa / MasterCard" → Изберете размера на депозит и въведете данните на кредитната си карта → Кликнете върху "Изпращане" – потвърждение ще се появи след няколко секунди

Skrill – да захраните Вашата сметка с Skrill просто: → Отиди на основната платформа екрана → Кликнете върху "Управление на средствата от" → Щракнете "Skrill" → Изберете размер и въведете вашето Skrill имейл адрес → A нов прозорец на браузъра ще се появи → Потвърждение прехвърлянето на интернет страницата на Skrill

Bank Transfer – веднъж на банковия превод се потвърждава можете да започнете търговия (може да отнеме до 5 работни дни) .За да захраните Вашата сметка по банков път: → Отиди на главния екран платформа → Кликнете върху "Управление на средствата от" → Кликнете върху "Bank Transfer" → Кликнете върху "Изпрати ме по банков път детайли" → имейл с нашите банкови данни и конкретни указания ще бъде изпратено до вашия имейл адрес → Следвайте инструкциите в имейла, за да завърши трансфера си

PayPal – да захраните Вашата сметка с PayPal просто: → Отиди на основната платформа екрана → Кликнете върху "Управление на средствата от" → Щракнете "PayPal" → Изберете размер и въведете Paypal подробности → A нов прозорец на браузъра ще се появи → Потвърждение на трансфера на на интернет страницата на PayPal

Моля, имайте предвид, че за да захраните Вашата сметка всички клиенти на качване на борда трябва да бъде завършен (включително проверка на телефона) процедури и валиден сметка документация за откриване (например Photo ID и Residence проверка) трябва да са били доставени.

Пари в брой

Plus500 не са в състояние да приемат парични постъпления.

Теглене

Нашата политика е да се възстановяват до първоначалния източник на клиент на превод, когато това е възможно.

Ние също може да поиска клиентите да предоставят допълнителна документация, за да се максимизира защита на средствата на клиентите, както и за целите на проверка на собствеността на начина на плащане, използвани.

[:iw]

מימון החשבון שלך

מימון למשיכת כספים מהחשבון שלך היא קלה ובטוחה, נקבל את השיטות הבאות:

ויזה / מסטרקארד – הדרך המהירה ביותר להתחיל לסחור, להשתמש בכל כרטיס עם הלוגו של ויזה או מסטרקארד עליו. ויזה / מסטרקארד רכישות משולבים במלואם באמצעות Plus500 הקופאית פלטפורמת screen.To מאובטח כספים לחשבונך עם ויזה / מסטרקארד פשוט: → עבור למסך הפלטפורמה העיקרית → לחץ על 'ניהול קרנות "→ לחץ על' ויזה / מסטרקארד '→ בחר את הסכום ההפקדה ולהזין את פרטי כרטיס האשראי שלך → לחץ על 'שלח' – אישור יופיע לאחר מספר שניות

Skrill – להעביר כספים לחשבונך עם Skrill פשוט: → עבור למסך הפלטפורמה העיקרית → לחץ על 'ניהול קרנות "→ לחץ על' Skrill '→ בחר את כמות והזן את כתובת הדוא"ל Skrill שלך → חלון דפדפן חדש יצוץ → אשר את ההעברה באתר Skrill

בנק העברה – פעם ההעברה הבנקאית שלך הוא אשר אתה יכול להתחיל לסחור (יכול לקחת עד 5 ימי עסקים) .כדי הכספים לחשבונך באמצעות העברה בנקאית: → עבור למסך הפלטפורמה העיקרי → לחץ על 'ניהול קרנות "→ לחץ על' העברה בנקאית ' → לחץ על 'שלח לי פרטים העברה בנקאית' → הודעת אימייל עם פרטי הבנק שלנו והנחיות ספציפיות יישלחו לכתובת הדוא"ל שלך → פעל לפי ההוראות בדוא"ל כדי להשלים את ההעברה שלך

PayPal – להעביר כספים לחשבונך עם PayPal פשוט: → עבור למסך הפלטפורמה העיקרית → לחץ על 'ניהול קרנות "→ לחץ על' פייפאל '→ בחר את כמות ולהזין את פרטי Paypal שלך → חלון דפדפן חדש יצוץ → אשר את ההעברה על באתר PayPal

שים לב כי על מנת לממן את החשבון שלך כל הלקוח על-בפנימיית נהלים חייבים להסתיים (כוללים אימות טלפון) חשבון חוקי תיעוד הפתיחה (למשל תמונה מזהה ואימות Residence) חייב להיות מסופק.

כסף מזומן

Plus500 אינם מסוגלים לקבל תשלומים במזומן.

משייך

המדיניות שלנו היא להפוך החזרים למקור המקורי של הלקוח העברת כספי, במידת האפשר.

אנו עשויים גם לבקש ללקוחות לצרף תיעוד נוסף כדי למקסם את ההגנה על כספי לקוחות וכן לצורך אימות בעלות של שיטת התשלום בשימוש.

[:ar]

تمويل حسابك

التمويل وسحب الأموال من الحساب الخاص بك هو سهل وآمن، ونحن نقبل الطرق التالية:

فيزا / ماستر كارد – أسرع طريقة لبدء التداول، واستخدام أي بطاقة مع فيزا أو ماستركارد شعار على ذلك. تتكامل شراء فيزا / ماستر كارد بالكامل عبر Plus500 أمين الصندوق منصة screen.To تمويل آمن حسابك مع فيزا / ماستر كارد ببساطة: → الذهاب إلى الشاشة المنصة الرئيسية → انقر على "إدارة الصناديق '→ انقر على" فيزا / ماستر كارد' → اختيار المبلغ الإيداع وإدخال تفاصيل بطاقة الائتمان الخاصة بك → انقر على "إرسال" – ستظهر تأكيد بعد بضع ثوان

سكريل – لتمويل حسابك مع سكريل ببساطة: → الذهاب إلى الشاشة المنصة الرئيسية → انقر على "إدارة الصناديق '→ انقر على" سكريل' → اختيار كمية وإدخال عنوان البريد الإلكتروني سكريل الخاص → نافذة متصفح جديدة سوف يطفو على السطح → تأكيد نقل على موقع سكريل

تحويل مصرفي – بمجرد تأكيد التحويل المصرفي الخاص بك يمكنك بدء التداول (قد يستغرق ما يصل إلى 5 أيام عمل). لتمويل حسابك عن طريق التحويل المصرفي: → الذهاب إلى الشاشة المنصة الرئيسية → انقر على "إدارة الصناديق '→ انقر على" التحويل المصرفي " → انقر على "ارسل لي البنك نقل تفاصيل '→ رسائل البريد الإلكتروني مع التفاصيل المصرفية لدينا وتعليمات محددة سيتم إرسالها إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك → اتبع الإرشادات الموجودة في البريد الإلكتروني لاستكمال عملية التحويل

باي بال – لتمويل حسابك مع باي بال ببساطة: → الذهاب إلى الشاشة المنصة الرئيسية → انقر على "إدارة الصناديق '→ انقر على" باي بال' → اختيار كمية وأدخل تفاصيل باي بال → نافذة متصفح جديدة سوف يطفو على السطح → تأكيد التحويل على موقع باي بال

يرجى ملاحظة أنه من أجل تمويل حسابك يجب أن يكون تم تزويد جميع العملاء على الصعود الإجراءات يجب أن يستكمل (بما في ذلك التحقق الهاتف) وحساب صالح الوثائق افتتاح (مثل صورة الهوية والتحقق الإقامة).

السيولة النقدية

Plus500 غير قادرة على قبول التحويلات النقدية.

السحب

سياستنا هي لجعل المبالغ المستردة للمصدر العميل الأصلي من التحويلات، كلما كان ذلك ممكنا.

قد نطلب أيضا للعملاء توفير وثائق إضافية من أجل تحقيق أقصى قدر من الحماية على أموال العملاء وكذلك لغرض التحقق من ملكية طريقة الدفع المستخدمة.

[:cn]

资助您的账户

资金和从您的账户提取资金是容易和安全,我们接受以下几种方法:

VISA /万事达卡 -开始交易最快的方式,使用任何卡,上面有Visa或MasterCard标志。 VISA /万事达购买是通过完全集成Plus500平台出纳screen.To安全地与VISA /万事达只是资金帐户:→进入主站台→点击“资金管理”→点击“签证/万事达卡”→选择量存款并输入您的信用卡详细信息→点击“提交” – 在几秒钟后确认会出现

的Skrill -到您的帐户的Skrill基金简单:→进入主平台屏幕→点击“资金管理”→点击“的Skrill”→选择的金额,然后输入您的Skrill电子邮件地址→新的浏览器窗口会弹出→确认转移在的Skrill网站

银行转账 -一旦您的银行转账确认就可以开始交易(最多需要5个工作日)。要通过银行转帐帐户资金:→进入主站台→点击“资金管理”→点击“银行转账” →点击“发送给我的银行汇款细节”→与我们的银行资料和具体指示的电子邮件将被发送到您的电子邮件地址→按照电子邮件的指示来完成传输

贝宝 -您的帐户与贝宝基金简单:→进入主平台屏幕→点击“资金管理”→点击“贝宝”→选择的金额,然后输入您的贝宝的详细信息→新的浏览器窗口会弹出→确认的转让PayPal网站

请注意,为了您的帐户上的所有入职程序,必须要完成的(包括手机验证)的客户和有效开户文件(如照片身份证和户口验证)必须已提供资金。

现金

Plus500不能接受现金汇款。

提款

我们的政策是让退款给客户的原始汇款的来源,只要有可能。

我们也可以要求客户,以最大限度地提高客户资金以及为使用的付款方式的所有权核查的目的保护提供额外的文档。

[:zh]

資助您的賬戶

資金和從您的賬戶提取資金是容易和安全,我們接受以下幾種方法:

VISA /萬事達卡 -開始交易最快的方式,使用任何卡,上面有Visa或MasterCard標誌。 VISA /萬事達購買是通過完全集成Plus500平台出納screen.To安全地與VISA /萬事達只是資金帳戶:→進入主站台→點擊“資金管理”→點擊“簽證/萬事達卡”→選擇量存款並輸入您的信用卡詳細信息→點擊“提交” – 在幾秒鐘後確認會出現

的Skrill -到您的帳戶的Skrill基金簡單:→進入主平台屏幕→點擊“資金管理”→點擊“的Skrill”→選擇的金額,然後輸入您的Skrill電子郵件地址→新的瀏覽器窗口會彈出→確認轉移在的Skrill網站

銀行轉賬 -一旦您的銀行轉賬確認就可以開始交易(最多需要5個工作日)。要通過銀行轉帳帳戶資金:→進入主站台→點擊“資金管理”→點擊“銀行轉賬” →點擊“發送給我的銀行匯款細節”→與我們的銀行資料和具體指示的電子郵件將被發送到您的電子郵件地址→按照電子郵件的指示來完成傳輸

貝寶 -您的帳戶與貝寶基金簡單:→進入主平台屏幕→點擊“資金管理”→點擊“貝寶”→選擇的金額,然後輸入您的貝寶的詳細信息→新的瀏覽器窗口會彈出→確認的轉讓PayPal網站

請注意,為了您的帳戶上的所有入職程序,必須要完成的(包括手機驗證)的客戶和有效開戶文件(如照片身份證和戶口驗證)必須已提供資金。

現金

Plus500不能接受現金匯款。

提款

我們的政策是讓退款給客戶的原始匯款的來源,只要有可能。

我們也可以要求客戶,以最大限度地提高客戶資金以及為使用的付款方式的所有權核查的目的保護提供額外的文檔。

[:]