Plus500 Pákový efekt je vysoká, plus 500 poskytuje Trading Finanční páka, aby se více peněz . Termín leverage se používá, když malá změna v ceně podkladového aktiva CFD je zesílen... more" />

Comments are closed.